Quyết định 1284/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1284/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC 1 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU XÉT NHIỆM REALTIME RT-PCR ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1282/QĐ- BYT NGÀY 21/3/2020 VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 về Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ QG Phòng chống dịch COVID-19;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU ĐỂ XÉT NGHIỆM REALTIME RT-PCR

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên mặt hàng

Số lượng

1

Máy khuếch đại và phân tích kết quả Realtime PCR thuộc một trong các hệ thống máy theo khuyến cáo của WHO/CDC

1

2

Máy ly tâm

1

3

Máy trộn lắc

1

4

Bộ pipette có thể tích 10 μL, 20μL, 200μL, 1000μL

1

5

Tủ lạnh để lưu giữ hóa chất và sinh phẩm

1

6

Đồng hồ hẹn giờ

1

7

Máy xét nghiệm nhanh (nếu có)

1

Các trang thiết bị trên không bao gồm các trang thiết bị đảm bảo An toàn sinh học.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1284/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định 1282/QĐ- BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1284/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 22/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!