Quyết định 1284/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1284/QĐ-BYT

Quyết định 1284/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định 1282/QĐ- BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1284/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:22/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi trang thiết bị thiết yếu để xét nghiệm Realtime RT-PCR

Ngày 22/3/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1284/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định 1282/QĐBYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”.

Theo quy định mới, Danh mục trang thiết bị thiết yếu để xét nghiệm Realtime RT-PCR gồm: Máy khuyếch đại và phân tích kết quả Realtime PCR thuộc một trong các hệ thống máy theo khuyến cáo của WHO/CDC; Máy ly tâm; Máy trộn lắc; Bộ pipette có thể tích 10 μL, 20μL, 200μL, 1000μL; Tủ lạnh để lưu giữ hóa chất và sinh phẩm; Đồng hồ hẹn giờ; Máy xét nghiệm nhanh (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1284/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1284/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC 1 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU XÉT NHIỆM REALTIME RT-PCR ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1282/QĐ- BYT NGÀY 21/3/2020 VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 về Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nhiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ QG Phòng chống dịch COVID-19;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU ĐỂ XÉT NGHIỆM REALTIME RT-PCR

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên mặt hàng

Số lượng

1

Máy khuếch đại và phân tích kết quả Realtime PCR thuộc một trong các hệ thống máy theo khuyến cáo của WHO/CDC

1

2

Máy ly tâm

1

3

Máy trộn lắc

1

4

Bộ pipette có thể tích 10 μL, 20μL, 200μL, 1000μL

1

5

Tủ lạnh để lưu giữ hóa chất và sinh phẩm

1

6

Đồng hồ hẹn giờ

1

7

Máy xét nghiệm nhanh (nếu có)

1

Các trang thiết bị trên không bao gồm các trang thiết bị đảm bảo An toàn sinh học.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi