Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi sơn Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 28/2006/QĐ-BTM
NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ
KHU KINH TẾ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU
KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3860/UBND-KTTC ngày 13/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

 

Điều 2: Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo nội dung sau:

1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1.1- Duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư xây dựng, phụ tùng để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định bao gồm cả việc nhập khẩu bằng phương thức thuê mua tài chính. Việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu chỉ được thực hiện đối với các dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/1/2006.

1.2- Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài, chưa có trong dây chuyền công nghệ để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.

1.3- Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại.

3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Điều 3: Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

 

Điều 4: Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi sơn Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/2006/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 28/2006/QD-BTM
Hanoi, September 19, 2006

DECISION
AUTHORIZING THE MANAGING BOARD OF NGHI SON ECONOMIC ZONE, THANH HOA PROVINCE, TO MANAGE IMPORT-EXPORT AND TRADING ACTIVITIES OF FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES IN NGHI SON ECONOMIC ZONE AND INDUSTRIAL PARKS OF THANH HOA PROVINCE
THE MINISTER OF TRADE
Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Regulation on industrial parks, export-processing zones and hi-tech parks, issued together with the Government's Decree No. 36/CP of April 24, 1997;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 965/QD-TTg of July 17, 2006, on the establishment of the Managing Board of Nghi Son Economic Zone, Thanh Hoa province;
At the proposal of the People's Committee of Thanh Hoa province in Official Letter No. 3860/UBND-KTTC of September 13, 2006,
DECIDES:
Article 1.- To authorize the Managing Board of Nghi Son Economic Zone, Thanh Hoa province (hereafter referred to as the Managing Board), to manage import-export and trading activities of foreign-invested enterprises and parties to business cooperation contracts on investment in Nghi Son Economic Zone and industrial parks of Thanh Hoa province (hereafter referred to as foreign-invested enterprises).
Article 2.- The Managing Board will approve import plans and manage trading activities of foreign-invested enterprises according to the following contents:
1. Approving import plans of foreign-invested enterprises:
1.1. Approving import plans and certifying import tax exemption for machines, equipment, means of transport, building materials, and accessories for assembly and investment to create fixed assets, including the import by mode of financial leasing. The certification of import tax exemption shall apply only to investment projects licensed before January 1, 2006.
1.2. Approving plans on the temporary import of machines, equipment, means of transport hired from foreign countries, which are not included in technological lines, in service of enterprises' activities.
1.3. Approving plans on the import of materials and raw materials for production and trading activities of enterprises.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!