Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM

Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:0715/2004/QĐ-BTMNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành:07/06/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý nhập khẩu nguyên liệu - Ngày 07/6/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM, về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo Quy chế này, nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, không sử dụng vào mục đích khác. Xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu chỉ được tham gia lưu thông trên thị trường nội địa sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng hàng hoá của Nhà nước... Việc xuất khẩu xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện khi có văn bản cho phép của Bộ Thương mại...

Xem chi tiết Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM tại đây

tải Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0715/2004/QĐ-BTM
NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU
ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM
ngày 07/6/2004 của Bộ Thương mại)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Nguyên liệu quy định trong Quy chế này bao gồm dầu thô (dầu mỏ dạng thô), condensate... thuộc nhóm 2709, xăng có trị số octan cao và các chế phẩm pha xăng thuộc nhóm 2710 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, được nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

 

Điều 2: Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu sử dụng trong nước được tính trong tổng cân đối cung cầu xăng dầu hàng năm. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất pha chế xăng dầu thực hiện theo hạn mức do Bộ Thương mại giao.

 

Điều 3: Chỉ các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu và Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu được giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ Khoa học và công nghệ cấp. Doanh nghiệp chỉ được giao hạn mức nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu.

 

CHƯƠNG II
QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU VÀ LƯU THÔNG SẢN PHẨM

 

Điều 4: Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu căn cứ hồ sơ sau đây:

a. Công văn đề nghị của doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm)

b. Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu (bản sao của doanh nghiệp và bản chính để đối chiếu).

c. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu (Bản sao của doanh nghiệp).

 

Điều 5: Thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu và các loại thuế, phí khác (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 6: Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, không sử dụng vào mục đích khác.

 

Điều 7: Xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu chỉ được tham gia lưu thông trên thị trường nội địa sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng hàng hoá của Nhà nước. Việc kinh doanh sản phẩm xăng dầu thực hiện theo Quy định tại Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại.

 

Điều 8: Việc xuất khẩu xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện khi có văn bản cho phép của Bộ Thương mại

 

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu, chất lượng, giá bán xăng dầu và các quy định hiện hành có liên quan khác.

 

Điều 10: Hàng năm, doanh nghiệp báo cáo về Bộ Thương mại, Bộ Tài chính kết quả thực hiện nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất, pha chế xăng dầu (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).

 

Điều 11: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu vi phạm các quy định tại Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Phụ lục 1

UBND TỈNH, TP, BỘ

Doanh nghiệp

Số:........./

V/v nhập khẩu nguyên liệu
để sản xuất, pha chế xăng dầu

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

........., ngày...... tháng...... năm.......

 

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

Doanh nghiệp:...........

Trụ sở chính tại............

Số điện thoại:............... Số Fax:.........

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu: số....... ngày..... tháng....... năm....

Có cơ sở sản xuất (pha chế) xăng dầu tại địa điểm:...........

Công suất sản xuất (pha chế):.......m3, tấn/năm.

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu:...... tấn, m3/năm, gồm các chủng loại:....

Được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất pha chế xăng dầu tại: văn bản số......... ngày......... tháng...... năm...

Đề nghị Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu........ m3, tấn nguyên liệu (ghi tên cụ thể) để sản xuất (pha chế) xăng dầu tại cơ sở trên của doanh nghiệp trong năm.....

Sản phẩm thu được tương đương...... m3, tấn, gồm:.... (ghi số lượng từng chủng loại xăng dầu) để tiêu thụ trên thị trường nội địa (hoặc xuất khẩu, nếu có, ghi rõ số lượng).

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy định tại quy chế Quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 7/6/2004 của Bộ Thương mại và các quy định quản lý có liên quan khác.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

Doanh nghiệp

 

Số:........./......-BC

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày.........tháng........năm.......

 

 

Kính gửi: - Bộ Thương mại

- Bộ Tài chính

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU
VÀ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU NĂM......

 

Đơn vị tính: tấn

 

Nguyên liệu nhập khẩu

Hạn mức được cấp

Thực hiện nhập khẩu kỳ báo cáo

Thực hiện sản phẩm

Tổng số

Trong đó chia ra

Xăng 83,

Xăng 90, 92

Diesel

Ma dút

Dầu hoả

Tổng số

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

.......

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi