Quyết định 66/QĐ-BXD phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch dự án Khu Trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 66/QĐ-BXD

Quyết định 66/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:66/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:20/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 47,25 ha Khu Trung tâm Đại học Quốc gia HN tại Hòa Lạc

Ngày 20/01/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 66/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc.

Theo đó, vị trí khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, được giới hạn như sau:

Phía Bắc giáp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Đại học Ngoại ngữ; Phía Đông giáp Đại học Việt – Nhật và Đại học Giáo dục; Phía Nam giáp Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ; Phía Tây giáp công viên cây xanh và đất Viện nghiên cứu cao cấp.

Khu Trung tâm với tính chất là nơi điều hành hoạt động hàng ngày của toàn khuôn viên đại học và tổ chức các hoạt động nghỉ lễ của Đại học Quốc gia Hà Nội và các hoạt động quan trọng khác có quy mô lập quy hoạch là 47,25 ha với 80.000 sinh viên và 220 cán bộ.

Bộ Xây dựng yêu cầu thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 66/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
______________

Số: 66/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐTXD KHU TRUNG TÂM THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ĐHQGHN) TẠI HÒA LẠC

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 về sa đi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan;

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và qun lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thng Chính phphê duyệt Đán quy hoạch tng thể xây dựng Đại học Quc gia Hà Nội;

Căn cQuyết định số 234/-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ trưng Bộ Xây dựng phê duyt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Nội tại Hòa Lạc;

Căn cQuyết định s 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 ca Bộ trưng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

Căn cứ Công văn số 123/TTg-CN ngày 28/01/2019 của Thtướng Chính phvề tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại hc Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

Căn c Quyết định s878/QĐ-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Điều chnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại hc Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (trước đây là Quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1/2000);

Xét đề nghị của Đại học Quc gia Hà Nội tại công văn s 4278/ĐHQGHN-XD ngày 27/12/2019 vviệc thm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết y dựng tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu Trung m thuộc Đại học Quốc giaNội tại Hòa Lạc;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc với những nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu:

1.1. Vị trí:

Vị trí khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng t l1/500 dự án ĐTXD Khu Trung tâm thuộc Đi học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phốNội, được gii hạn như sau:

- Phía Bc: Giáp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Đại học Ngoại ng.

- Phía Đông: Giáp Đại học Việt - Nhật và Đại học Giáo dục.

- Phía Nam: Giáp Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ.

- Phía Tây: Giáp đất công viên cây xanh và đất Viện nghiên cứu cao cấp.

1.2. Quy mô:

- Quy mô lập quy hoạch: 47,25 ha.

- Quy mô: 80.000 sinh viên và 220 cán bộ.

(Quy mô diện tích, quy mô đào tạo, ranh gii sẽ được xác định chính xác trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1/500 đảm bảo phù hợp với Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủng Chính phủ).

2. Mục tiêu, tính chất quy hoạch:

2.1. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết tlệ 1/2000 Đại học Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tại Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ trưng Bộ Xây dng; Điều chnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1/2000 ĐHQGHN tại Hòa Lạc tại Quyết định số 1267/-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưng Bộ Xây dựng; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc (trước đây là Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ l 1/2000) tại Quyết định số 878/QĐ-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng m cơ s đlập dự án đầu tư xây dựng và qun lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Cụ thhóa các chỉ tiêu kinh tế k thuật chủ yếu về sdụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cu v không gian, kiến trúc, kim soát kiến trúc, cnh quan và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế phù hợp các tu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2.2. Tính chất:

Là nơi điều hành hoạt động hàng ngày của toàn khuôn viên đại học và t chc các hoạt động nghi lễ của Đại học Quốc gia Hà Nội và các hoạt động quan trọng khác.

3. Các ni dung nghiên cu trong đồ án quy hoạch:

3.1. Đánh giá hiện trng:

Điều kiện tự nhiên, sdụng đất, hệ thng hạ tầng kỹ thuật, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đxuất các vấn đề cn giải quyết trong quy hoạch chi tiết xây dng tỷ lệ 1/500.

3.2. Quy hoạch s dng đất

- Đề xuất quy hoạch sdụng đất cho từng hạng mục công trình của dự án theo cu trúc phân khu chức năng đã được xác định tại Quyết định số 234/-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ trưng Bộ Xây dựng; Quyết định s 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 878/-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ trưng Bộ Xây dựng.

- Xác định các chtiêu quy hoạch sử dụng đất cho từng hạng mục công trình hoặc từng lô đất trong Khu Trung tâm.

3.3. T chc không gian, kiến trúc, cnh quan

- Đề xuất các định hướng phát trin không gian; định hướng tchức kiến trúc, cnh quan, các trục không gian chính, công trình điểm nhấn của khu vực hài hòa vi khu vực xung quanh, phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và các đồ án Điều chnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ l 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã được phê duyệt; các quy định và quy chuẩn, tiêu chun hiện hành.

- Kết nối hài hòa giữa không gian nhân tạo và không gian tự nhiên để tạo nên môi trường đào tạo sinh thái; Hình thành không gian đô thị đồng bộ, thng nhất về ngôn ngữ kiến trúc.

- Xác định các gii pháp, nguyên tắc kết ni không gian, hạ tng và kiến trúc trong khu vực nghiên cứu.

- Xác định các khu vực có giá trị cnh quan để bảo vệ và khai thác tạo lập cảnh quan không gian đô thị.

3.4. Quy hoạch hệ thống công trình htầng kthuật

Yêu cầu gắn kết với hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) bao gồm cả đấu ni hạ tng kthuật, trạm xử nước thải...

a) Cao độ nền, thoát ớc mưa:

- Phân tích, đánh giá về địa hình, xác định cao độ nền xây dựng cho các phân khu chức năng; các gii pháp bảo vệ địa hình địa mạo của khu vực, tránh ti đa việc san lấp.

- Đề xut các giải pháp thiết kế san nn, phương án thoát nước mưa; Đề xuất các gii pháp phòng chng sạt l, ngập úng.

b) Giao thông:

- Tchức mạng lưi giao thông, phân loại phân cp các tuyến giao thông chính và đề xuất các gii pháp thiết kế cho mạng lưới giao thông nội bộ. Xem xét lại vị trí đấu nối v giao thông giữa Khu Trung tâm với các tuyến giao thông thuộc hạ tầng chung của toàn khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

- Xác định vị trí quy mô, slượng các công trình giao thông; mặt cắt ngang các loại đường, bến bãi đỗ xe,

c) Cấp nước:

Xác định Tiêu chun và nhu cầu dùng nước; nguồn cp nưc; đề xuất các giải pháp hthống cấp nước; phòng cháy chữa cháy.

d) Cấp điện, chiếu sáng đô thị:

Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng điện; nguồn điện; đề xuất giải pháp thiết kế mạng lưới cp điện. Tính toán nhu cu và đề xut giải pháp cho chiếu sáng công cộng và khuôn viên trường…

đ) Thông tin liên lạc:

Xác định nguồn tín hiệu, nhu cầu sử dụng, đề xut giải pháp hệ thng thông tin liên lạc (điện thoại, internet, truyền hình…).

e) Thoát nưc thi, quản lý cht thải rắn:

- Xác định chỉ tiêu, dự báo tng lượng cht thi rắn phát sinh theo từng giai đoạn, đưa ra giải pháp thu gom xử lý cht thi cho toàn khu. Phương án xử lý nước, rác thải theo dự án hạ tầng kthuật (QG-HN02) đã được phê duyệt.

- Xác định chỉ tiêu, dự báo tng lượng nước thi toàn khu; thiết kế mạng lưới thoát nước thi; hướng thoát nước thi... cho toàn khu và từng khu chức năng chính; Đặc biệt hthống thoát nước thi và chất thải rn của khu thí nghiệm chun biệt đề xuất trạm xlý tại chtrước khi kết ni vào hệ thng thu gom nước thải chung (QG-HN02).

3.5. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

Các ch tiêu kinh tế kthuật phi được xác định cụ thể trong giai đoạn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, phù hp Quy chun xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành hiện hành.

3.6. Đánh giá môi trường chiến lược:

Đánh giá sơ bộ tác động môi trưng đối với các nguồn gây ô nhim, khoảng cách ly và biện pháp giảm thiu nh hưng xấu đến môi trường theo Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dng.

3.7. Xác định nguồn lực, kế hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư:

Đề xuất các kế hoạch dự án ưu tiên đầu tư thực hiện, nguồn vn đầu tư, lộ trình, phân kthực hiện các dự án đầu theo từng giai đoạn. Đề xuất giải pháp huy động nguồn vn thực hiện dự án.

3.8. Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập Quy hoạch:

Các bản vẽ quy định kiểm soát về kiến trúc, cnh quan trong khu vực lập Quy hoạch được thực hiện theo hướng dn tại Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưng Bộ Xây dựng và Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

4. Yêu cu về hồ sơ sn phm

Thành phần quy cách hồ sơ và nội dung đồ án thực hiện theo Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của B trưng Bộ Xây dựng và các quy đnh pháp luật về quy hoạch xây dựng.

5. Tchức thực hin

- Cấp thm định, phê duyệt: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan tổ chức lp: Đại học Quc gia Nội.

- Đơn vị vấn lập quy hoạch được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu.

- Giao Đại hc Quốc gia Hà Nội ch trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu Trung m thuộc Đại học Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; bố trí nguồn vn, phê duyệt tng dự toán chi phí quy hoạch theo quy định hiện hành.

- Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Đại học Quc gia Nội và Th trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở QHKT Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất;
- Lưu VT, Vụ QHKT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi