Quyết định 570/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------------

Số: 570/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SNKT: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH XÓA BỎ

SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ ĐỨNG, DỪNG ĐẦU TƯ CÁC DÂY CHUYỀN XI MĂNG CÓ

CÔNG SUẤT NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 1000T/NGÀY”

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BXD ngày 09/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vật liệu xây dựng và Kế hoạch - Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế với các nội dung sau:

- Tên dự án: Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày.

- Đơn vị thực hiện: Viện Vật liệu xây dựng

- Tổng kinh phí: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2011

Nội dung, dự toán chi phí và tiến độ thực hiện dự án ghi trong đề cương kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Vật liệu xây dựng, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, VLXD, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

thuộc tính Quyết định 570/QĐ-BXD

Quyết định 570/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: "Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày"
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:570/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành:26/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 570/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi