Quyết định 482/QĐ-BXD 2024 ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 482/QĐ-BXD

Quyết định 482/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:482/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:28/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 482/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024

của Bộ Xây dựng

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 đảm bảo phổ biến theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

STT

Thông tin phổ biến

Loại thông tin

Thời gian phổ biến

Hình thức phổ biến

Đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến

A

B

1

2

3

4

I

Định kỳ 6 tháng

 

 

 

 

 

Số liệu các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng kỳ công bố 6 tháng

Số liệu ước tính 6 tháng năm 2024

Ngày 31/7/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

II

Định kỳ năm

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/5/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/5/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

3

Số liệu các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng kỳ công bố năm (Công bố các chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được quy định tại Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ).

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/7/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi