Quyết định 400/QĐ-BGTVT 2024 thông tin 02 dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 400/QĐ-BGTVT

Quyết định 400/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:400/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư 655 tỷ đồng/dự án xây dựng dịch vụ suất ăn tại Sân bay Long Thành

Ngày 05/4/2024, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 400/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Tên 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn:

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 tại CHKQT Long Thành;
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 2 tại CHKQT Long Thành.
2. Sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 655 tỷ đồng/dự án.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực E-09 tại CHKQT LongThành.
 • Diện tích khu đất thực hiện dự án số 1 là 30.300 m2, dự án số 2 là 30.181 m2.
 • Dự án dự kiến sẽ thực hiện trong khoảng 18 tháng (kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực).
3. Quý II/2024, bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 2 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại CHKQT Long Thành.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Theo kế hoạch, quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ diễn ra trong 120 ngày.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 400/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 400/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà
đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn
hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 19/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của CHKQT Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của CHKQT Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư CHKQT Long Thành giai đoạn 1;

Xét Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam số 1664/TTr-CHK ngày 05/4/2024 về việc phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư kinh doanh khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2 tại CHKQT Long Thành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 366/KHĐT ngày 05/4/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại CHKQT Long Thành với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 tại CHKQT Long Thành;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 2 tại CHKQT Long Thành.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không, đáp ứng yêu cầu khai thác của CHKQT Long Thành giai đoạn 1 với công suất khoảng 25 triệu hành khách/năm.

- Quy mô đầu tư: Mỗi dự án có công suất khoảng 20.000 suất ăn/ngày và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

3. Vốn đầu tư: Sơ bộ tng vốn đầu tư khoảng 655 tỷ đồng/dự án.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực E-09 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

6. Hiện trạng, diện tích, mục đích sử dụng đất:

- Hiện trạng sử dụng đất: Phạm vi khu đất đã được giải phóng mặt bằng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

- Diện tích khu đất thực hiện dự án:

+ Dự án đầu tư kinh doanh khu cung cấp suất ăn hàng không số 1: 30.300 m2.

+ Dự án đầu tư kinh doanh khu cung cấp suất ăn hàng không số 2: 30.181 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

7. Các chỉ tiêu quy hoạch: Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được xác định tại bản vẽ tổng mặt bằng theo quy định tại Điều 49, Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ.

8. Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 18 tháng (kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực).

- Thời hạn thực hiện dự án khoảng 24 năm 10 tháng (kể từ ngày hoàn thành đầu tư).

9. Bên mời thầu: Cục Hàng không Việt Nam.

10. Hình thức, phương thức, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư:

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu t chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý II năm 2024.

11. Bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư: chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

- Tiếp tục rà soát các nội dung của thông tin dự án, bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ GTVT giao, ủy quyền tại Quyết định số 252/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- UBND tỉnh Đồng Nai;

- Các Thứ trưởng;

- Các TCT: Quản lý bay VN; Cảng HKVN;

- Cảng vụ HK miền Nam;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, Vụ KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

Phụ lục

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG LA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Bộ GTVT)

___________________________

 

TT

Các hoạt động bản trong
lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)

Thời gian thực hiện (theo thực tế)

Số ngày chênh lệch

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

1

Lập hồ sơ mời thầu

20

20

 

 

 

 

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu

05

25

 

 

 

 

3

Phê duyệt hồ sơ mời thầu

02

27

 

 

 

 

4

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

45

72

 

 

 

 

5

Đánh giá hồ sơ dự thầu

25

97

 

 

 

 

6

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

10

107

 

 

 

 

7

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

03

110

 

 

 

 

8

Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hp đồng

10

120

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi