Quyết định 390/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------

Số: 390/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG)

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2005 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3793/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động);

Xét tờ trình số 70/TTr-CHHVN ngày 15/01/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam xin phê duyệt kinh phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Duyệt điều chỉnh chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động) là 5.100.523.596 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu, năm trăm hai ba nghìn, năm trăm chín sáu đồng).

- Chi phí này thay thế cho chi phí lập dự án đầu tư XDCT trong quyết định số 2570/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2005 của Bộ GTVT, các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn vốn: ngân sách theo kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm.

2. Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nghiệm thu, thanh quyết toán với đơn vị lập dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Kho bạc NN Tp. HCM;
- TCty TVTK GTVT (TEDI);
- Lưu VT, KHĐT (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

thuộc tính Quyết định 390/QĐ-BGTVT

Quyết định 390/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:390/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành:23/02/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 390/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi