Quyết định 388/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành xây dựng giai đoạn 2013 – 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 388/QĐ-BXD

Quyết định 388/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành xây dựng giai đoạn 2013 – 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:388/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:21/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 388/QĐ-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 388/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành xây dựng giai đoạn 2013 – 2020

______

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị Định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy Định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết Định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai Đoạn 2013-2020;

Theo Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020: Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 - 2020, gồm các cán bộ có tên trong danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo.

Ban Chỉ Đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai Đoạn 2013-2020 Đã Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết Định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 và các nhiệm vụ Được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013-2015 thực hiện Đề án.

Điều 3. Văn phòng Bộ, Các Cục, Vụ chức năng, Thanh tra Bộ và các Đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ Được phân công theo chức năng, nhiệm vụ Được giao, Đảm bảo tiến Độ, chất lượng; Định kỳ hàng quý có Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính Để tổng hợp chung.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan Đầu mối, giúp việc Ban Chỉ Đạo trong việc Đôn Đốc, kiểm tra, Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU CÁC LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Kèm theo Quyết Định số 388 /QĐ-BXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Tiếp tục nghiên cứu, sửa Đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế

 

 

 

1

Sửa Đổi Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Cục Quản lý hoạt Động XD

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

2

Sửa Đổi Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 kết hợp mở rộng Đối tượng và Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài Được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cục Quản lý nhà &TTBĐS

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

3

Sửa Đổi Luật Kinh doanh bất Động sản số 63/2006/QH11

Cục Quản lý nhà &TTBĐS

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

4

Nghiên cứu, xây dựng Luật phát triển Đô thị

Cục Phát triển ĐT

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2015

5

Nghiên cứu, xây dựng Luật Hành nghề kiến trúc sư

Vụ Quy hoạch KT

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2015

6

Nghị Định thay thế Nghị Định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại Đô thị

Cục Phát triển ĐT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

7

Nghị Định thay thế Nghị Định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lí chất thải rắn

Cục Hạ tầng KT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

8

Nghị Định quy Định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng

Cục Quản lý hoạt Động XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

9

Nghị Định về quy hoạch xây dựng

Vụ Quy hoạch KT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

10

Nghị Định sửa Đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật xây dựng về xử lí vi phạm trật tự xây dựng Đô thị

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

11

Nghị Định về hợp Đồng xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

12

Nghị Định về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng

Viện Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

13

Nghị Định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám Định NN

về chất lượng CTXD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

14

Nghị Định về quản lý và lưu trữ thông tin về nhà ở và thị trường bất Động sản

Viện Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

15

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực của Ngành Xây dựng

Vụ KHCN

Các Cục, Vụ và Đơn vị có liên quan

Hàng năm

II

Xây dựng, phát triển cơ cấu vùng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, gắn chiến lược với quy hoạch, kế hoạch

 

 

 

16

Xây dựng và thực hiện Đề án Rà soát tổng thể tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước

Vụ Quy hoạch KT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

17

Rà soát, Đẩy nhanh tiến Độ lập các QHXD vùng, QH chung các Đô thị, QHXD các khu kinh tế, công nghiệp,...; Quy hoạch cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn,...

- Vụ Quy hoạch KT

- Cục Hạ tầng KT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

Thường xuyên

18

Tập trung hoàn thành Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn

Vụ Quy hoạch KT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

19

Tiếp tục thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển Đô thị Việt Nam Đến năm 2025 và tầm nhìn Đến năm 2050

Cục PTĐT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

20

Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cấp Đô thị quốc gia giai Đoạn từ năm 2009 Đến năm 2020

Cục PTĐT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

21

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển Đô thị quốc gia giai Đoạn 2012 Đến năm 2020

Cục PTĐT

 

 

III

Tái cơ cấu, huy Động các nguồn lực Đầu tư phát triển các lĩnh vực của ngành Xây dựng

 

 

 

22

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Định hướng phát triển dịch vụ xã hội, Đô thị

Cục PTĐT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2015

23

Tổ chức thực hiện Đề án phát triển các Đô thị Việt Nam ứng phó với biến Đổi khí hậu giai Đoạn 2013-2020

Cục PTĐT

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

24

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Huy Động các nguồn lực Đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lí chất thải rắn Đô thị

- Cục Hạ tầng KT

- Viện Kinh tế XD

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

25

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình thất thoát, thất thu nước sạch Đến năm 2025

Cục Hạ tầng Kỹ thuật

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

26

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Đầu tư xử lý chất thải rắn giai Đoạn 2011-2020

Cục Hạ tầng Kỹ thuật

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

27

Tiêp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia Đến năm 2020 và tầm nhìn Đến năm 2030, gắn với phát triển nhà ở xã hội

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

28

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở các Đối tượng xã hội, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

Thường xuyên

29

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Chiến lược phát triển thị trường bất Động sản

Cục QLN&TTBĐS

Các Đơn vị liên quan

2014

30

Tổ chức thực hiện một số giải pháp về nhà ở và thị trường bất Động sản tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 về Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Cục QLN&TTBĐS

Các Đơn vị liên quan

 

31

Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về giảI pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảI quyết nợ xấu

 

 

 

 

- Rà soát, Đánh giá, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất Động sản

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

- Rà soát, phân loại, Điều chỉnh cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, dự án khu Đô thị mới Để phân loại các dự án Được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần Điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển Đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực xã hội

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất Động sản chủ Động Điều chỉnh hoạt Động kinh doanh, tái cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

-Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân Được tiếp cận gói nguồn vốn ưu Đãi Để phát triển, cải thiện nhà ở

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

32

Tiếp tục chỉ Đạo thực hiện các Chương trình phát triển nhà ở quốc gia

 

 

 

 

- Chương trình phát triển nhà ở sinh viên; Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, người có thu nhập thấp tại Đô thị; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai Đoạn 2)

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

- Chương trình hỗ trợ nhà ở Đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai Đoạn 2011-2015 (Chương trình 167 giai Đoạn 2)

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

- Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nâng cao Điều kiện an toàn chỗ ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

33

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng Để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai Đoạn 2013-2020, tầm nhìn Đến năm 2030

Vụ VLXD

Các Đơn vị liên quan

2014

34

Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tình hình Đầu tư, sản xuất, thị trường giá cả toàn ngành VLXD; thực hiện các giải pháp Để cân Đối cung – cầu, bình ổn thị trường VLXD

Vụ VLXD

Các Đơn vị liên quan

Thường xuyên

35

Rà soát, Điều chỉnh, Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, Quy hoạch các sản phẩm vật liệu xây dựng: Quy hoạch xi măng; Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu xi măng;...

Vụ VLXD

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

36

Tập trung thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung Đến năm 2020

Vụ VLXD

Các Đơn vị liên quan

 

37

Thực hiện cơ chế xử lý, sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt Điện, nhà máy hóa chất Để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng giai Đoạn 2013-2020, Định hướng Đến năm 2030

Vụ VLXD

Các Đơn vị liên quan

2014

IV

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tạo Điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển Đổi mô hình tăng trưởng

 

 

 

38

Xây dựng Đề án tái cơ cấu DNNN ngành Xây dựng không phân biệt cấp, ngành quản lý

Vụ Quản lý Doanh nghiệp

Các Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

39

Tiêp tục thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng; nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng

- Vụ QLDN

- Vụ KHTC

Các Đơn vị liên quan

 

40

Triển khai các nhiệm vụ liên quan Đến phát triển KHCN và thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng Đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Vụ KHCN

Các Đơn vị liên quan

 

41

Triển khai các nhiệm vụ liên quan Đến Đào tạo và thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng Đến năm 2020, Định hướng Đến năm 2030

Vụ Tổ chức CB

Các Đơn vị liên quan

 

42

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển Đô thị Đối với công chức lãnh Đạo, chuyên môn Đô thị các cấp giai Đoạn 2010-2015

Học viện

Các Đơn vị liên quan

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU CÁC LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Kèm theo Quyết Định số 388 /QĐ-BXD ngày 21 /4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thành viên;

4. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

5. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng Bộ, thành viên;

6. Ông Vương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên;

7. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng, thành viên;

8. Ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, thành viên;

9. Ông Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường, thành viên;

10. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng vụ Pháp chế, thành viên;

11. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, thành viên;

12. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, thành viên;

13. Ông Phạm Gia Yên, Chánh Thanh Tra Bộ, thành viên;

14. Ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt Động XD, thành viên;

15. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám Định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên

16. Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, thành viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, thành viên;

18. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất Động sản, thành viên;

19. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, thành viên;

20. Ông Trịnh Việt Cường, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thành viên;

21. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, thành viên;

22. Ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn Quốc gia, thành viên.

23. Ông Lương Đức Long, Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng, thành viên.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi