Quyết định 321/QĐ-BGTVT 2022 tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và CLCT giao thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 321/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ các Quyết định số 1937/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2020 và số 1627/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;

Căn cứ văn bản số 2190/BTC-QLCS ngày 07/3/2022 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông như sau:

- Chủng loại: xe từ 07 đến 09 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng thí nghiệm, kiểm định theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Các nội dung khác giữ nguyên tại các Quyết định số 1937/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2020 và số 1627/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm rà soát lại số lượng xe đang quản lý, sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý trong trường hợp thừa, thiếu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

 

 

thuộc tính Quyết định 321/QĐ-BGTVT

Quyết định 321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:321/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành:16/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục QLXD&CLCTGT

Ngày 16/3/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 321/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Cụ thể, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông như sau: Chủng loại: xe từ 07 đến 09 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng thí nghiệm, kiểm định theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Ngoài ra, các nội dung khác giữ nguyên tại các Quyết định số 1937/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2020 và số 1627/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm rà soát lại số lượng xe đang quản lý, sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý trong trường hợp thừa, thiếu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 321/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi