Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2974/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:05/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 2974/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 tại Tờ trình số 586/BQL9 ngày 09 tháng 11 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung và có ý kiến trình Bộ công bố ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Kinh phí họp Hội đồng, nhận xét đánh giá các tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng được lấy từ Dự án cống Mương Chuối, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 và trình Bộ phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, thành viên hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TẢI TRỌNG
VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. TCCN 05:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế cống và âu thuyền.
2. TCCN 07:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế bảo vệ bờ.
3. TCCN 08:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cống và âu thuyền.
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh
1
PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng
2
PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phó Chủ tịch
3
ThS. Lê Mạnh Hiệp
Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam
Ủy viên
4
ThS. Nguyễn Tiến Bình
Cục Quản lý xây dựng công trình
Ủy viên
5
PGS.TS. Trần Mạnh Tuân
Trường Đại học Thủy lợi
Ủy viên
6
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên, thư ký

 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CỐNG
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. TCCN 04:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực các cống.
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh
1
GS.TS. Phạm Ngọc Quý
Trường Đại học Thủy lợi
Chủ tịch Hội đồng
2
PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phó Chủ tịch
3
PGS.TS. Lê Văn Nghị
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy viên
4
KS. Nguyễn Anh Tuấn
Cục Quản lý Xây dựng công trình
Ủy viên
5
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên, thư ký

 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ THIẾT KẾ CỬA VAN
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. TCCN 13:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cửa van phẳng.
2. TCCN 14:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cửa van cung.
3. TCCN 06:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế cửa van.
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh
1
GS.TS. Trương Đình Dụ
Hội Thủy lợi Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng
2
PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phó Chủ tịch
3
KSCC. Trần Tuấn Bửu
Nguyên Giám đốc Nhà máy cơ khí 276
Ủy viên
4
PGS.TS. Nguyễn Đình Tân
Trường Đại học Thủy lợi
Ủy viên
5
ThS. Dương Tiến Chung
Cục Quản lý xây dựng công trình
Ủy viên
6
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên, thư ký

 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ
 THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỰC HỌC CỦA ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. TCCN 01:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
2. TCCN 02:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết kế kỹ thuật.
3. TCCN 03:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình.
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh
1
KSCC. Hoàng Khắc Bá
Hội Địa chất Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng
2
PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Phó Chủ tịch
3
ThS. Đỗ Ngọc Cương
Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt Nam
Ủy viên
4
KSCC. Vũ Bá Cường
Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt Nam
Ủy viên
5
ThS. Nguyễn Hải Thanh
Cục Quản lý xây dựng công trình
Ủy viên
6
PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên
7
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên, thư ký

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi