Quyết định 27/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 27/2007/QĐ-BXD

Quyết định 27/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/2007/QĐ-BXDNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:29/10/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 27/2007/QĐ-BXD NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2007

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

            Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

            Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Xây dựng, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

     BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  27/2007/QĐ-BXD

 ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.    Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2.    Quy chế này áp dụng với mọi cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Qui chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.       Bộ trưởng, các Thứ trưởng gọi chung là Lãnh đạo Bộ.

2.       Văn phòng, các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra xây dựng... gọi chung là đơn vị. Chánh Văn phòng, phó Văn phòng, Cục trưởng, phó Cục trưởng, Vụ trưởng, phó Vụ trưởng, Chánh Thanh tra, phó Chánh thanh tra, Giám đốc, phó giám đốc: Trung tâm tin học, các Ban quản lý, Nhà xuất bản Xây dựng; Tổng biên tập, phó tổng biên tập các Báo, Tạp chí Xây dựng… gọi chung là Lãnh đạo đơn vị. Các đối tượng còn lại gọi chung là Công chức.

Điều 3. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1.    Chánh Văn phòng là người được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Người phát ngôn). Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế này.

2.    Người phát ngôn có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực.

3.    Nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Bộ Xây dựng.

4.    Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp hoặc ủy quyền cho một Thứ trưởng phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể. 

5.    Lãnh đạo đơn vị và công chức của Bộ Xây dựng không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí.

6.    Trường hợp Lãnh đạo đơn vị hoặc công chức được báo chí đề nghị trả lời phỏng vấn thì người được đề nghị phải báo cáo Bộ trưởng về nội dung được phỏng vấn và chỉ trả lời phỏng vấn sau khi Bộ trưởng đồng ý.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1.    Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Cơ quan Bộ Xây dựng, về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, thông qua các hình thức sau:

a)    Cung cấp thông tin cho báo chí hàng ngày về các hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ bằng việc đăng tải trên Trang tin điện tử của Bộ Xây dựng.

b)    Ít nhất 03 tháng một lần, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

c)    Khi thấy cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

d)    Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Họp báo và trả lời phỏng vấn

1.    Trong buổi tổ chức họp báo, Người phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về:

a)    Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Bộ.

b)   Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng.

c) Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

2.    Người phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp Người phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.

3.    Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.  

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1.    Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm định hướng dư luận xã hội; về quan điểm và cách xử lý của Bộ Xây dựng đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Xây dựng thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2.    Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được nêu trên báo chí.

3.    Khi báo chí đăng tải thông tin sai sự thật hoặc chưa đúng bản chất sự việc về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cần kịp thời yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện Bộ Xây dựng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thức của Bộ Xây dựng.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan Bộ Xây dựng cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 4, Điều 6 của Quy chế này.

3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn.

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Người phát ngôn không chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí, mà còn phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng

-      Tham mưu giúp Lãnh đạo B trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng pháp luật; công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật; công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Bộ Xây dựng; hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ.

-      Tổ chức các buổi thông tin thường kỳ hoặc đặc biệt.

-      Tổ chức thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập Ngành Xây dựng…

-      Tổ chức các buổi họp báo và xử lý các câu hỏi của báo chí.

-      Tổ chức cho giới báo chí phỏng vấn và tiếp xúc với Lãnh đạo Bộ.

-      Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về quan hệ với giới báo chí và phản ứng của giới truyền thông (nếu có) với các chính sách của Ngành và về các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

-      Thiết lập kênh thông tin với báo chí nhằm cung cấp và tiếp nhận thường xuyên phản ánh của xã hội về các hoạt động liên quan đến Ngành Xây dựng.

-      Cung cấp thông tin cho trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học

-      Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ trên Trang tin điện tử của Bộ Xây dựng để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước. Phối hợp với Văn phòng tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

-      Bảm bảo an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành trang tin điện tử của Bộ hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần.

-      Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời các hoạt động, thành quả và đóng góp của Ngành trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đối với bạn đọc trong và ngoài nước trên Trang tin điện tử của Bộ.

Điều 10. Trách nhiệm của Báo Xây dựng (Báo viết và Báo điện tử)

Chủ động phối hợp với Văn phòng và các đơn vị chức năng để cập nhật thông tin và đăng bài về các nội dung có liên quan tới Ngành do các Đại biểu Quốc hội, cử tri đưa ra tại các kỳ họp Quốc hội; các hoạt động của Lãnh đạo Bộ, hoạt động của Ngành; đổi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Xây dựng; các phong trào thi đua yêu nước của Ngành; các tấm gương người tốt việc tốt trong Ngành Xây dựng... Đồng thời, phản ánh các mặt tích cực và hạn chế trong công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị ở các địa phương; hoạt động của doanh nghiệp Ngành xây dựng. Đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền về Ngành Xây dựng, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Ngành Xây dựng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị

-      Thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên các báo về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có); đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Bộ hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người phát ngôn, kịp thời thông tin lại nhằm định hướng đúng cho dư luận của xã hội. Chủ động phối hợp với Văn phòng trong các buổi họp báo định kỳ và các buổi thông tin thường kỳ hoặc đặc biệt; cung cấp thông tin, tập hợp thông tin theo yêu cầu của Người phát ngôn.

-      Chủ động gửi các thông tin lên trang tin điện tử của Bộ Xây dựng; trao đổi, trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và giải đáp pháp luật về những vấn đề xã hội quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị; viết bài cho các báo để giới thiệu nội dung văn bản quy phạm pháp luật mới; giải thích và hướng dẫn kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước Ngành Xây dựng tại địa phương.

-      Chủ trì phối hợp với Văn phòng tổ chức họp báo giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngành Xây dựng như: Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định...

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân

1.    Văn phòng có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Qui chế, báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo tại cuộc họp giao ban hàng tháng.

2.    Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Qui chế này tới công chức đơn vị mình; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân trong đơn vị vi phạm, đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi nếu thấy cần thiết.

3.    Công chức phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và vận động mọi người cùng thực hiện.

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật

1.    Đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất.   

2.    Đơn vị, cá nhân vi phạm các qui định của Qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo qui định của Pháp lệnh Cán bộ công chức./.

 

      BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

              

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi