Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch thành phố Hạ Long

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 257/TTG

NGàY 29 THáNG 4 NăM 1995

Về VIệC PHê DUYệT QUY HOạCH CHUNG THàNH PHố Hạ LONG

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Phê duyệt định hướng chủ yếu trong đề án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2010 do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình (Tờ trình số 1146-TT/UB ngày 18/6/1994) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 460-BXD/KTQH ngày 14/4/1995) với những nội dung chính như sau:

1/ Về tính chất của thành phố Hạ Long:

Thành phố Hạ Long là trung tâm du lịch nghỉ mát của cả nước có quy mô tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Quảng Ninh, là đầu mối giao thông, Trung tâm thương mại dịch vụ lớn của vùng, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước, là trung tâm khai thác, sàng tuyển than quan trọng của cả nước.

2/ Về quy mô:

Căn cứ vào khả năng quỹ đất thành phố Hạ Long phát triển chủ yếu 4 khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy, Bắc Cửa Lục và khu vực Hùng Thắng quy mô dân số thành phố khoảng 500.000 người.

3/ Về quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị:

Bố cục không gian các công trình kiến trúc ven biển phải phù hợp với cảnh quan thiên nhiên chung, không làm biến dạng địa hình cảnh quan và bảo đảm môi trường trong sạch.

4/ Về quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cần bảo đảm cho việc phát triển các công trình giao thông như ga lập tàu, ga trên cảng, công trình kho bãi phục vụ cảng nước sâu và cảng chuyên dùng khác, đảm bảo yêu cầu cấp nước, cấp điện và thoát nước phục vụ cho sản suất và sinh hoạt của thành phố.

 

Điều 2.- Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch xây dựng thành phố Hạ Long để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, bảo đảm việc xây dựng theo đúng qui hoạch đã được duyệt và các quy định của Nhà nước.

 

Điều 3.- Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện qui hoạch chung thành phố Hạ Long bao gồm:

- Lập và trình duyệt các qui hoạch chuyên ngành và qui hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên để thực hiện qui hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn việc thực hiện xây dựng theo đúng qui hoạch được duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để xây dựng thành phố Hạ Long.

 

Điều 4.- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch thành phố Hạ Long
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 257/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/04/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 257-TTg
Hanoi, April 29, 1995

 
DECISION
APPROVING THE MASTER PLAN FOR HA LONG CITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposals of the President of the People's Committee of Quang Ninh province and the Minister of Construction,
DECIDES:
Article 1.- To approve the main orientations embodied in the master plan for Ha Long City for the period up to the year 2010, which was submitted by the President of the People's Committee of Quang Ninh province (in Official Dispatch No.1146-TT/UB on the 18th of June 1994) and evaluated by the Minister of Construction (in Official Dispatch No.460-BXD/KTQH of the 14th of April 1995). These are:
1. Characteristics of Ha Long City:
Ha Long City shall be a national tourist center of international standard, the political, economic and cultural center of Quang Ninh province, a transport hub, a big regional commercial and service center, an important area in national security and defense, and an important center for coal extraction and sorting of the country.
2. Size:
Based on its land area, Ha Long City shall develop mainly in the four areas of Hon Gai, Bai Chay, Bac Cua Luc and Hung Thang, with a total projected population of about 500,000.
3. Landscape architecture and urban environment management:
The spatial arrangement of the coastal architectural projects must conform to the natural landscape, shall not cause any disfigurement of the topographic landscape, and ensure a clean environment.
4. Plan for infrastructure construction:
It is necessary to ensure the construction of such communications projects as train-connecting terminals, pre-port rail terminals and storage sites for deep-water and specialized cargo ports, and the supply of water, electricity and water sewage for life and production of the city.
Article 2.- To assign the Minister of Construction to issue the Regulation on the Management of Construction Scheme in Ha Long City, which shall serve as a basis for the management of construction and for ensuring that construction projects shall be in line with the approved master plan and other State regulations.
Article 3.- To assign the President of the People's Committee of Quang Ninh province and the Minister of Construction to deploy the master plan for Ha Long City. This includes:
- To draft and submit for approval detailed and specialized schemes for each of the planned areas and to initiate investment projects in order of priority in implementation of the approved master plan.
- To guide construction activities along the line of the approved master plan.
- To coordinate closely with other ministries and services to attract capital from domestic and foreign sources for the construction of Ha Long City.
Article 4.- The President of the People's Committee of Quang Ninh province, the Minister of Construction and the other Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level and the Heads of the agencies attached to the Government are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!