Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số : 242/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản số 4309/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2005, số 143/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2006, số 1553/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2006, số 4585/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2006, số 628/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phạm vi quy hoạch:
2. Hướng tuyến:
- Điểm đầu: tại Pác Bó - tỉnh Cao Bằng.
- Điểm cuối: tại Đất Mũi - tỉnh Cà Mau.
- Các điểm khống chế chủ yếu:
+ Tuyến chính (dài 2.667 km) qua các điểm: Pác Bó, thị xã Cao Bằng, thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Chu, đèo Muồng, ngã ba Trung Sơn, ngã ba Phú Thịnh, cầu Bình Ca (sông Lô), Km124+500 QL2, ngã ba Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, cầu Ngọc Tháp (sông Hồng), Cổ Tiết, cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai, Chợ Bến, Xóm Kho, Ngọc Lạc, Lâm La, Tân Kỳ, Khe Cò, Tân Ấp, Khe Gát, Bùng, Cam Lộ, cầu Tuần, Khe Tre, đèo Đê Bay, đèo Mũi Trâu, Túy Loan, Hoà Khương, Thạnh Mỹ, đèo Lò Xo, Ngọc Hồi, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Chơn Thành, ngã tư Bình Phước, Tân Thạnh, Mỹ An, thị xã Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh (sông Tiền), cầu Vàm Cống (sông Hậu), Rạch Sỏi, Minh Lương, Gò Quao, Vĩnh Thuận, thành phố Cà Mau, cầu Đầm Cùng, Năm Căn, Đất Mũi.
+ Nhánh phía Tây (dài 500 km) qua các điểm: Khe Gát, đèo U Bò, Tăng Ký, cầu Khỉ, Sen Bụt, Khe Sanh, Đắk Rông, đèo Pê Ke, A Lưới, A Đớt, A Tép, Hiên, Thạnh Mỹ.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Đường Hồ Chí Minh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc và tiêu chuẩn đường ô tô thông thường. Riêng các đoạn qua thị trấn, thị tứ, thị xã và thành phố thiết kế phù hợp với quy hoạch địa phương được duyệt. Chi tiết cụ thể quy mô mặt cắt ngang quy hoạch được thể hiện trong bảng sau: Quy mô mặt cắt ngang quy hoạch

TT

Các đoạn tuyến

Chiều dài (km)

Số

làn xe

Cấp

thiết kế (km/h)

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

I

Pác Bó - Hoà Lạc

409

 

 

 

1

Pác Bó - TX. Cao Bằng

59

2

Cấp III MN

TCVN4054-2005

2

TX. Cao Bằng - Km124+500/QL2

241

2

Cấp III MN

TCVN4054-2005

3

Km124+500/QL2 - Đoan Hùng

15

4

Cấp I

TCVN4054-2005

4

Đoan Hùng - Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận)

79

4

80 - 100

TCVN5729-97

5

Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận) - Hoà Lạc

15

6

100

TCVN5729-97

II

Hoà Lạc - Ngã tư Bình Phước

- Tuyến chính 1.715km

- Tuyến phía Tây 500km

 

 

 

6

Hoà Lạc - Chợ Bến

42

6

80 - 100

TCVN5729-97

7

Chợ Bến - Xóm Kho

48

6

60 - 80

TCVN5729-97

8

Xóm Kho - Lâm La

132

6

80 - 100

TCVN5729-97

9

Lâm La - Tân Kỳ

55

6

80 - 100

TCVN5729-97

10

Tân Kỳ - Bùng

266

4

60 - 80

TCVN5729-97

11

Bùng - Cam Lộ

122

4

80 - 100

TCVN5729-97

12

Cam Lộ - La Sơn

105

4

80 - 100

TCVN5729-97

13

La Sơn  - Tuý Loan

104

2

40 - 60

TCVN4054-2005

14

Tuý Loan - Thạnh Mỹ

50

4

40 - 80

TCVN5729-97

TCVN4054-2005

15

Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi

171

2

Cấp III MN

TCVN4054-85

16

Ngọc Hồi - Buôn Ma Thuột

281

6

80 - 100

TCVN5729-97

17

Buôn Ma Thuột - Đồng Xoài

230

6

80 - 100

TCVN5729-97

18

Đồng Xoài - Chơn Thành

40

4

80 - 100

TCVN5729-97

19

Chơn Thành - Ngã tư Bình Phước

69

8

100

TCVN5729-2005

20

Nhánh phía Tây

(Khe Gát - Thạnh Mỹ)

500

2

Cấp IV MN

TCVN4054-85

III

Chơn Thành - Đất Mũi

543

 

 

 

21

Chơn Thành - Tân Thạnh

152

4

100

TCVN5729-97

22

Tân Thạnh - Rạch Sỏi

162

4

80 - 100

TCVN5729-97

23

Rạch Sỏi - Vĩnh Thuận

70

4

Cấp I

TCVN4054-2005

24

Vĩnh Thuận - Năm Căn

100

2

Cấp III

TCVN4054-2005

25

Năm Căn - Đất Mũi

59

2

Cấp III

TCVN4054-2005

 

Tổng cộng

3.167 km

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp thiết kế và cự ly cho từng đoạn trong bảng nêu trên sẽ được cập nhật và điều chỉnh phù hợp với quy định tại thời điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tính bền vững lâu dài cho công trình trong từng giai đoạn đầu tư.

4. Về hệ thống đường ngang và công trình phụ trợ:
Ngoài một số đường ngang đã được phép triển khai và các đường hoàn trả đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, để đảm bảo tính đồng bộ trong mạng lưới quy hoạch và phát huy hiệu quả đầu tư của đường Hồ Chí Minh, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua khẩn trương lập quy hoạch hệ thống đường ngang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để làm cơ sở sớm triển khai đầu tư. Đồng thời lập quy hoạch hệ thống đường gom dân sinh, các điểm dừng, điểm nghỉ, hệ thống nhà hạt quản lý, trạm thu phí (nếu cần) dọc theo tuyến chính để đầu tư xây dựng vào thời điểm thích hợp.
5. Phân kỳ đầu tư xây dựng:
Trên cơ sở Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội và phù hợp với thực tế cập nhật, việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Quy hoạch tổng thể được chia thành 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (từ năm 2000 - 2007):
Đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 2 làn xe, bao gồm cả kiên cố hóa và chống sạt lở đoạn từ Hòa Lạc (Hà Tây) đến Tân Cảnh (Kon Tum). Cho phép một số điểm kiên cố hóa khó khăn hoàn thành trong năm 2008.
- Giai đoạn 2 (từ năm 2007 - 2010):
Nối thông toàn tuyến từ Pác Pó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), trong đó việc đầu tư cụ thể một số đoạn như sau:
+ Chưa triển khai đầu tư các đoạn tránh thành phố, thị xã thuộc Tây Nguyên hiện nay chưa khởi công (đoạn tránh thị xã Kon Tum, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Gia Nghĩa), trước mắt sử dụng quốc lộ 14 để nối thông.
+ Tập trung nối thông và hoàn thiện các đoạn: Pác Pó - Cao Bằng, cầu Ngọc Tháp, Chơn Thành - Đức Hòa, Mỹ An - Vàm Cống, Cà Mau - Năm Căn - Đất Mũi (trong đó cả cầu Đầm Cùng), tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa - Thạnh Hóa - Mỹ An và một số đoạn cần thiết khác; ưu tiên đầu tư hoàn thành 2 cầu Vàm Cống và Cao Lãnh (có thể sử dụng vốn khác ngoài vốn của dự án đường Hồ Chí Minh); riêng đoạn Năm Căn - Đất Mũi trước mắt chỉ xây dựng nền, sử dụng mặt đường quá độ sau khi ổn định nền đường sẽ tiếp tục hoàn thiện.
+ Nghiên cứu và triển khai đầu tư nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn qua An Giang - Kiên Giang và Quốc lộ 63 đoạn Kiên Giang - Cà Mau, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Giai đoạn 3 (từ năm 2010 - 2020):
Hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với quy hoạch được duyệt và khả năng nguồn vốn, trong đó lưu ý kết nối với quy hoạch hệ thống đường sắt, đường ngang và các quy hoạch khác có liên quan.
6. Nhu cầu vốn và phương thức huy động vốn xây dựng:
- Tổng mức đầu tư ước tính cho cả giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 với quy mô mặt cắt ngang 2 làn xe là 41.020 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí xây dựng 436 km đi trùng đã và đang được đầu tư bằng dự án khác). Tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Tổng mức đầu tư của giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 sẽ được lập và trình Quốc hội xem xét, quyết định trước năm 2010.
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh dự kiến được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác. Giao Bộ Ké hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kêu gọi vốn ODA hoặc nguồn vốn khác để đầu tư hai cầu Vàm Cống, Cao Lãnh và các quốc lộ 80, 63 phù hợp với quy hoạch đường Hồ Chí Minh.
- Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án theo kế hoạch phân kỳ đầu tư. Trên cơ sở nhu cầu, tiến độ đầu tư từng giai đoạn đường Hồ Chí Minh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối đủ vốn để thực hiện dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Giao thông vận tải:
- Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, triển khai ngay quy hoạch chi tiết, cắm mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới theo mặt cắt ngang quy hoạch, nguồn kinh phí thực hiện công tác này được trích trong nguồn vốn của đường Hồ Chí Minh và hoàn thành trước năm 2010, bàn giao cho chính quyền địa phương liên quan quản lý và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để giữ đất cho việc xây dựng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.
- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể được duyệt, căn cứ phân kỳ đầu tư và khả năng nguồn vốn, xác định các dự án thành phần có thể vận hành độc lập, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các hạng mục cũng như các dự án thành phần, trình duyệt theo quy định hiện hành.
2. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua: khi lập, phê duyệt và triển khai các quy hoạch chung về xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch các vùng cây nguyên liệu công nghiệp, các khu công nghiệp có liên quan đến đường Hồ Chí Minh phải phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004, đồng thời phải được sự thống nhất của Bộ Giao thông vận tải. Việc đấu nối lưu thông giữa hệ thống đường ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị với đường Hồ Chí Minh phải được Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất thỏa thuận.
3. Các Bộ, ngành liên quan: trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giải quyết về vốn, cơ chế chính sách để việc triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường  Hồ Chí Minh đi qua: quản lý chặt chẽ mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới quy hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải xác định và bàn giao; tổ chức lập, duyệt và triển khai thực hiện phương án quản lý quỹ đất dành riêng cho đường Hồ Chí Minh, trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh có tên tại Điều 1;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng thẩm định Nhà nước;

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: QHQT, KTTH, VX, NN, ĐP, V.III,

  Công báo;

- Lưu: Văn thư, CN (5b). A.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

nhay
Phụ lục I được bổ sung theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 194/QĐ-TTg.
nhay
Bổ sung
nhay
Phụ lục II được bổ sung theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 Quyết định 194/QĐ-TTg.
nhay
Bổ sung

thuộc tính Quyết định 242/QĐ-TTg

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:242/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/02/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Chính sách , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 242/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số : 242/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản số 4309/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2005, số 143/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2006, số 1553/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2006, số 4585/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2006, số 628/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2007,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi quy hoạch:

1Đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận 30 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tây, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng chiều dài khoảng 3.167 km (trong đó tuyến chính dài khoảng 2.667 km, tuyến phía Tây dài khoảng 500 km).

2. Hướng tuyến:

- Điểm đầu: tại Pác Bó - tỉnh Cao Bằng.

- Điểm cuối: tại Đất Mũi - tỉnh Cà Mau.

- Các điểm khống chế chủ yếu:

+ Tuyến chính (dài 2.667 km) qua các điểm: Pác Bó, thị xã Cao Bằng, thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Chu, đèo Muồng, ngã ba Trung Sơn, ngã ba Phú Thịnh, cầu Bình Ca (sông Lô), Km124+500 QL2, ngã ba Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, cầu Ngọc Tháp (sông Hồng), Cổ Tiết, cầu Trung Hà, thị xã Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai, Chợ Bến, Xóm Kho, Ngọc Lạc, Lâm La, Tân Kỳ, Khe Cò, Tân Ấp, Khe Gát, Bùng, Cam Lộ, cầu Tuần, Khe Tre, đèo Đê Bay, đèo Mũi Trâu, Túy Loan, Hoà Khương, Thạnh Mỹ, đèo Lò Xo, Ngọc Hồi, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Chơn Thành, ngã tư Bình Phước, Tân Thạnh, Mỹ An, thị xã Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh (sông Tiền), cầu Vàm Cống (sông Hậu), Rạch Sỏi, Minh Lương, Gò Quao, Vĩnh Thuận, thành phố Cà Mau, cầu Đầm Cùng, Năm Căn, Đất Mũi.

+ Nhánh phía Tây (dài 500 km) qua các điểm: Khe Gát, đèo U Bò, Tăng Ký, cầu Khỉ, Sen Bụt, Khe Sanh, Đắk Rông, đèo Pê Ke, A Lưới, A Đớt, A Tép, Hiên, Thạnh Mỹ.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Đường Hồ Chí Minh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc và tiêu chuẩn đường ô tô thông thường. Riêng các đoạn qua thị trấn, thị tứ, thị xã và thành phố thiết kế phù hợp với quy hoạch địa phương được duyệt. Chi tiết cụ thể quy mô mặt cắt ngang quy hoạch được thể hiện trong bảng sau:

Quy mô mặt cắt ngang quy hoạch

 

TT

Các đoạn tuyến

Chiều dài (km)

Số

làn xe

Cấp

thiết kế (km/h)

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

I

Pác Bó - Hoà Lạc

409

 

 

 

1

Pác Bó - TX. Cao Bằng

59

2

Cấp III MN

TCVN4054-2005

2

TX. Cao Bằng - Km124+500/QL2

241

2

Cấp III MN

TCVN4054-2005

3

Km124+500/QL2 - Đoan Hùng

15

4

Cấp I

TCVN4054-2005

4

Đoan Hùng - Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận)

79

4

80 - 100

TCVN5729-97

5

Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận) - Hoà Lạc

15

6

100

TCVN5729-97

II

Hoà Lạc - Ngã tư Bình Phước

- Tuyến chính 1.715km

- Tuyến phía Tây 500km

 

 

 

6

Hoà Lạc - Chợ Bến

42

6

80 - 100

TCVN5729-97

7

Chợ Bến - Xóm Kho

48

6

60 - 80

TCVN5729-97

8

Xóm Kho - Lâm La

132

6

80 - 100

TCVN5729-97

9

Lâm La - Tân Kỳ

55

6

80 - 100

TCVN5729-97

10

Tân Kỳ - Bùng

266

4

60 - 80

TCVN5729-97

11

Bùng - Cam Lộ

122

4

80 - 100

TCVN5729-97

12

Cam Lộ - La Sơn

105

4

80 - 100

TCVN5729-97

13

La Sơn  - Tuý Loan

104

2

40 - 60

TCVN4054-2005

14

Tuý Loan - Thạnh Mỹ

50

4

40 - 80

TCVN5729-97

TCVN4054-2005

15

Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi

171

2

Cấp III MN

TCVN4054-85

16

Ngọc Hồi - Buôn Ma Thuột

281

6

80 - 100

TCVN5729-97

17

Buôn Ma Thuột - Đồng Xoài

230

6

80 - 100

TCVN5729-97

18

Đồng Xoài - Chơn Thành

40

4

80 - 100

TCVN5729-97

19

Chơn Thành - Ngã tư Bình Phước

69

8

100

TCVN5729-2005

20

Nhánh phía Tây

(Khe Gát - Thạnh Mỹ)

500

2

Cấp IV MN

TCVN4054-85

III

Chơn Thành - Đất Mũi

543

 

 

 

21

Chơn Thành - Tân Thạnh

152

4

100

TCVN5729-97

22

Tân Thạnh - Rạch Sỏi

162

4

80 - 100

TCVN5729-97

23

Rạch Sỏi - Vĩnh Thuận

70

4

Cấp I

TCVN4054-2005

24

Vĩnh Thuận - Năm Căn

100

2

Cấp III

TCVN4054-2005

25

Năm Căn - Đất Mũi

59

2

Cấp III

TCVN4054-2005

 

Tổng cộng

3.167 km

 

 

 

Ghi chú:

Nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp thiết kế và cự ly cho từng đoạn trong bảng nêu trên sẽ được cập nhật và điều chỉnh phù hợp với quy định tại thời điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tính bền vững lâu dài cho công trình trong từng giai đoạn đầu tư.

 

4. Về hệ thống đường ngang và công trình phụ trợ:

Ngoài một số đường ngang đã được phép triển khai và các đường hoàn trả đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, để đảm bảo tính đồng bộ trong mạng lưới quy hoạch và phát huy hiệu quả đầu tư của đường Hồ Chí Minh, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua khẩn trương lập quy hoạch hệ thống đường ngang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để làm cơ sở sớm triển khai đầu tư. Đồng thời lập quy hoạch hệ thống đường gom dân sinh, các điểm dừng, điểm nghỉ, hệ thống nhà hạt quản lý, trạm thu phí (nếu cần) dọc theo tuyến chính để đầu tư xây dựng vào thời điểm thích hợp.

5. Phân kỳ đầu tư xây dựng:

Trên cơ sở Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội và phù hợp với thực tế cập nhật, việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Quy hoạch tổng thể được chia thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2000 - 2007):

Đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 2 làn xe, bao gồm cả kiên cố hóa và chống sạt lở đoạn từ Hòa Lạc (Hà Tây) đến Tân Cảnh (Kon Tum). Cho phép một số điểm kiên cố hóa khó khăn hoàn thành trong năm 2008.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2007 - 2010):

Nối thông toàn tuyến từ Pác Pó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), trong đó việc đầu tư cụ thể một số đoạn như sau:

+ Chưa triển khai đầu tư các đoạn tránh thành phố, thị xã thuộc Tây Nguyên hiện nay chưa khởi công (đoạn tránh thị xã Kon Tum, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Gia Nghĩa), trước mắt sử dụng quốc lộ 14 để nối thông.

+ Tập trung nối thông và hoàn thiện các đoạn: Pác Pó - Cao Bằng, cầu Ngọc Tháp, Chơn Thành - Đức Hòa, Mỹ An - Vàm Cống, Cà Mau - Năm Căn - Đất Mũi (trong đó cả cầu Đầm Cùng), tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa - Thạnh Hóa - Mỹ An và một số đoạn cần thiết khác; ưu tiên đầu tư hoàn thành 2 cầu Vàm Cống và Cao Lãnh (có thể sử dụng vốn khác ngoài vốn của dự án đường Hồ Chí Minh); riêng đoạn Năm Căn - Đất Mũi trước mắt chỉ xây dựng nền, sử dụng mặt đường quá độ sau khi ổn định nền đường sẽ tiếp tục hoàn thiện.

+ Nghiên cứu và triển khai đầu tư nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn qua An Giang - Kiên Giang và Quốc lộ 63 đoạn Kiên Giang - Cà Mau, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2010 - 2020):

Hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với quy hoạch được duyệt và khả năng nguồn vốn, trong đó lưu ý kết nối với quy hoạch hệ thống đường sắt, đường ngang và các quy hoạch khác có liên quan.

6. Nhu cầu vốn và phương thức huy động vốn xây dựng:

- Tổng mức đầu tư ước tính cho cả giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 với quy mô mặt cắt ngang 2 làn xe là 41.020 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí xây dựng 436 km đi trùng đã và đang được đầu tư bằng dự án khác). Tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Tổng mức đầu tư của giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 sẽ được lập và trình Quốc hội xem xét, quyết định trước năm 2010.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh dự kiến được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác. Giao Bộ Ké hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kêu gọi vốn ODA hoặc nguồn vốn khác để đầu tư hai cầu Vàm Cống, Cao Lãnh và các quốc lộ 80, 63 phù hợp với quy hoạch đường Hồ Chí Minh.

- Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án theo kế hoạch phân kỳ đầu tư. Trên cơ sở nhu cầu, tiến độ đầu tư từng giai đoạn đường Hồ Chí Minh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối đủ vốn để thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, triển khai ngay quy hoạch chi tiết, cắm mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới theo mặt cắt ngang quy hoạch, nguồn kinh phí thực hiện công tác này được trích trong nguồn vốn của đường Hồ Chí Minh và hoàn thành trước năm 2010, bàn giao cho chính quyền địa phương liên quan quản lý và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để giữ đất cho việc xây dựng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể được duyệt, căn cứ phân kỳ đầu tư và khả năng nguồn vốn, xác định các dự án thành phần có thể vận hành độc lập, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các hạng mục cũng như các dự án thành phần, trình duyệt theo quy định hiện hành.

2. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua: khi lập, phê duyệt và triển khai các quy hoạch chung về xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch các vùng cây nguyên liệu công nghiệp, các khu công nghiệp có liên quan đến đường Hồ Chí Minh phải phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004, đồng thời phải được sự thống nhất của Bộ Giao thông vận tải. Việc đấu nối lưu thông giữa hệ thống đường ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị với đường Hồ Chí Minh phải được Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất thỏa thuận.

3. Các Bộ, ngành liên quan: trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giải quyết về vốn, cơ chế chính sách để việc triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường  Hồ Chí Minh đi qua: quản lý chặt chẽ mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới quy hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải xác định và bàn giao; tổ chức lập, duyệt và triển khai thực hiện phương án quản lý quỹ đất dành riêng cho đường Hồ Chí Minh, trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh đi qua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh có tên tại Điều 1;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng thẩm định Nhà nước;

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: QHQT, KTTH, VX, NN, ĐP, V.III,

  Công báo;

- Lưu: Văn thư, CN (5b). A.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi