Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải VB
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 211/2003/QĐ-TTg

Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:211/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:14/10/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thành lập Hội đồng nghiệm thu các công trình xây dựng - Nhằm chấn chỉnh lại hoạt động xây dựng cơ bản trước những sai phạm triền miên thời gian qua, ngày 14/10/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng. Hội đồng này sẽ kiểm tra, giám sát công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và trực tiếp nghiệm thu các công trình thuộc dự án nhóm A, các dự án quan trọng quốc gia khi thấy cần thiết và những công trình khác do Thủ tướng yêu cầu. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Hội đồng có quyền: Đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp khắc phục, Hoãn nghiệm thu trong trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cho việc sử dụng hoặc sản xuất và không đủ các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2003.

Xem chi tiết Quyết định 211/2003/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 211/2003/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 211/2003/QĐ-TTG
NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (tờ trình số 37/TTr-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là Hội đồng nghiệm thu Nhà nước) với các nội dung sau đây:

 

I. NHIỆM VỤ

 

1. Kiểm tra, xem xét công tác nghiệm thu của chủ đầu tư (gọi chung là kiểm tra) và trực tiếp nghiệm thu các công trình thuộc dự án nhóm A, các dự án quan trọng Quốc gia khi thấy cần thiết và những công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

2. Hàng năm, Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ danh mục công trình thuộc các dự án sẽ kiểm tra hoặc trực tiếp nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

3. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước phù hợp với nhiệm vụ được giao. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình chất lượng công trình, các vi phạm và biện pháp xử lý.

 

II. QUYỀN HẠN

 

1. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp khắc phục. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng theo qui định và báo cáo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét, đánh giá kết luận về chất lượng công trình, lập biên bản tổng nghiệm thu công trình hoàn thành, cho phép bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

3. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền hoãn nghiệm thu trong trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cho việc sử dụng hoặc sản xuất và không đủ các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật.

 

III. TRÁCH NHIỆM

 

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và trước pháp luật về các quyết định và kết luận của mình về chất lượng công trình xây dựng.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Một Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Một Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ;

- Một Thứ trưởng Bộ, Ngành hoặc một Phó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty có công trình hoặc thành viên Ban chỉ đạo các công trình quan trọng quốc gia.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng (gọi tắt là Cục Giám định - Bộ Xây dựng);

- Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (Cục, Vụ, Ban) có chức năng quản lý xây dựng của Bộ, Ngành có công trình;

- Giám đốc Sở Xây dựng địa phương có công trình;

- Tuỳ theo tính chất của từng công trình, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định mời lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan hoặc chuyên gia tham gia Hội đồng;

Danh sách các Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng do các bộ, ngành, địa phương cử khi có yêu cầu và gửi Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng quyết định danh sách các thành viên Hội đồng của từng công trình, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Bộ Xây dựng phục vụ các hoạt động của Hội đồng. Cục Giám định - Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng.

 

Điều 2. Hàng năm Bộ Tài chính bố trí và cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng và được đưa vào dự toán chi hành chính sự nghiệp của Bộ Xây dựng. Đối với các dự án trực tiếp nghiệm thu chất lượng công trình được sử dụng kinh phí của dự án đầu tư, được tính vào mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

 

Điều 3. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã được thành lập và đang hoạt động theo các quyết định trước đây phải bàn giao và chuyển tiếp hoạt động phù hợp với quy định của Quyết định này.

 

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty có dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi