Quyết định 156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------------
Số: 156/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên
Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc);
Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc và Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc) nhiệm kỳ II (2014 – 2017) như sau:
I. Thành phần của Ủy ban giám sát bao gồm 07 thành viên, là đại diện các cơ quan:
- Bộ Xây dựng;
- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
- Viện Kiến trúc quốc gia
II. Danh sách các thành viên Ủy ban Giám sát nhiệm kỳ II (2014 – 2017):
1. Ông Vương Anh Dũng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban;
2. Ông Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban;
3. Ông Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên;
4. Ông Phạm Khánh Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
5. Ông Lê Quân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên;
6. Ông Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Ủy viên;
7. Ông Vũ Anh Tú – Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Ủy viên – Thư ký.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 và Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Quy hoạch – Kiến trúc; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội KTS Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, HTQT, QHKT, UBGSKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Đình Toàn
 
 

thuộc tính Quyết định 156/QĐ-BXD

Quyết định 156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:156/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành:08/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 156/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi