Quyết định 132-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 132-CT NGàY 18-4-1992

Về VIệC đIềU CHỉNH QUI HOạCH TổNG MặT BằNG THủ đô Hà NộI.

 

CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ thông báo số 20-TB/TW ngày 25 tháng 3 năm 1992 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong Hội nghị Thường trực Hội đồng Bộ trưởng ngày 10 tháng 1 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Phê duyệt phương hướng chủ yếu trong đề án điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội đến năm 2000 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình (tờ trình số 2207/UB-BXD ngày 13 tháng 12 năm 1991).

Cần lưu ý mấy điểm sau đây:

- Việc tính toán giảm bớt diện tích sử dụng đất trên đầu người cần có đầy đủ luận cứ khoa học.

- Về đường sắt vẫn theo quy định trước đây là chuyển tuyến đường sắt ra ngoài khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo yêu cầu vận tải và môi trường đô thị nhưng cần làm kỹ luận chứng kinh tế kỹ thuật.

 

Điều 2. - Phê duyệt những nguyên tắc chính trong Điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố Hà Nội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình (văn bản số 608/CV-UB ngày 9 tháng 4 năm 1992) làm cơ sở quản lý xây dựng tại Thủ đô Hà Nội, bảo đảm việc xây dựng theo đúng qui hoạch đã được duyệt.

 

Điều 3. - Cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện qui chế Kiến trúc sư trưởng thành phố trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để tập trung đầu mối trong quản lý xây dựng cơ bản tại Thủ đô Hà Nội, giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành qui chế Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội.

 

Điều 4. - Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội:

- Lập những dự án đầu tư xây dựng ở Thủ đô Hà Nội.

- Hướng dẫn thực hiện đúng qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

- Qui hoạch tiếp việc xây dựng Thủ đô trong các thập kỷ tiếp theo từ năm 2000 đến 2010 và từ năm 2000 đến 2020.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, các ngành, bảo đảm dành ưu tiên thích đáng cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội.

 

Điều 5. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 132-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 132-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 18/04/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!