Quyết định 1065/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1065/QĐ-BXD

Quyết định 1065/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1065/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành:20/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 1065/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tưsố 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Chỉ địnhCông ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO), địa chỉ số 4 đường Tôn Thất Tùng – P. Trung Tự - Q. Đống Đa – TP. Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp vớiQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệuQCVN 16-2:2011/BXD.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Tên tổ chức tại Điều 1;

- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để biết) ;

- Vụ VLXD (để biết);

- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trần Nam

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3125/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 3125/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng

Quyết định 3111/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung điểm 5,6,7 Điều 1, Quyết định 2159/QĐ-BNN-KH ngày 04/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương-dự toán và kế hoạch đấu thầu Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng và lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Tài nguyên thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quyết định 3111/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung điểm 5,6,7 Điều 1, Quyết định 2159/QĐ-BNN-KH ngày 04/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương-dự toán và kế hoạch đấu thầu Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng và lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Tài nguyên thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi