Quyết định 05/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/QĐ-BXD

Quyết định 05/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:10/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 05/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chyếu chđạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- BKH&ĐT;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định s 05/QĐ-BXD ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Ngày 01/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghquyết s01/NQ-CP nêu trên của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với các nhim vụ và giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện trong năm 2017 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

I. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

a) Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thtrường bất động sản để chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bt động sản phát triển lành mạnh, ổn định; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý;

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế liên quan đến nhà ở và bất động sản; phối hợp với Ngân hàng nhà nước nghiên cu hoàn thiện, điều chỉnh chính sách tín dụng trong lĩnh vực bất động sản một cách linh hoạt, kịp thời;

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng; nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp.

b) Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thị trường vật liệu xây dựng; thực hiện đồng bộ các biện pháp bình ổn thị trường;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình đề án phát triển vật liệu xây dựng, nhất là xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu, bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường.

2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Hoàn thành, trình Bộ trưởng giao dự toán ngân sách năm 2017, kế hoạch đầu tư công cho các đơn vị trong tháng 01/2017. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng Nghị quyết Quốc hội, các Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với công trình Đại học Quốc gia Hà Nội và các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2017; tập trung quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành;

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước; trình Bộ trưởng cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao cho các đơn vị từ đầu năm nhưng hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dự toán.

b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Triển khai có hiệu quả Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật đầu tư công, Luật quản lý nợ công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật phí và lệ phí,..., các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước;

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được phê duyệt; không để tình trạng chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017;

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tự cân đối, bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ: một phần số thu để lại theo chế độ và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và tính chất lương của các cơ quan, đơn vị và nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2016 trở về trước chưa sử dụng chuyển sang;

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế công tác nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Áp dụng phổ biến hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến;

- Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý đấu thầu; đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng, thực hiện mua sắm tập trung theo Quy chế đã ban hành. Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

II. CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ SỨC CẠNH TRANH

1. Tiếp tục rà soát và triển khai đồng bộ các quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 ngay sau khi Nghị quyết được ban hành;

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

b) Các Cục, Vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng, bảo đảm đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong các lĩnh vực: cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ môi giới bất động sản; đăng ký và công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

a) Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế ngay sau khi Nghị quyết được ban hành;

b) Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành và thu hút đầu tư từ nước ngoài;

c) Các Cục, Vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các loại sản phẩm công trình xây dựng, nhà ở, vật liệu xây dựng, cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn,... trong đó chú trọng đến nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá bán thấp, vật liệu xây không nung.

III. TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

1. Tập trung thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước

a) Các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2017 Đề án “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”;

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo đồng bộ, phù hợp với công nghệ mới, vật liệu mới, đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.

c) Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện;

- Xây dựng, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2017 Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng”;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư vốn năm 2016; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước.

d) Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng địa phương:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Hướng dẫn, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập, sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng.

đ) Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng; hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo Chỉ thị số 05/2016/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề xuất kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình trọng điểm.

e) Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là hoàn thành công tác cổ phần hóa 04 Tổng công ty, bao gồm thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tổ chức đại hội đồng cổ đông để chuyển sang công ty cổ phần 03 Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam vào Quý II/2017 và triển khai thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trong năm 2017;

- Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán chậm nhất trong Quý II/2017. Tiếp tục thực hiện thoái vốn theo lộ trình tại các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện Chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 theo hướng đẩy mạnh việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ. Rà soát, bố trí cơ cấu lại đội ngũ Người quản lý vốn, Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

f) Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần đối với các Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa. Tổ chức rà soát toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, báo cáo Bộ trưởng trong tháng 4/2017;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt các khoản vay của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối;

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt, Quản lý chặt chẽ các khâu của đầu tư công, có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ của các dự án, không để xảy ra tình trạng tập trung giải ngân vốn đầu tư vào các tháng cuối năm.

2. Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ cụ thể;

- Thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị công lập có đủ điều kiện. Rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, phương án chuyển đổi và tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường các sản phẩm xây dựng

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài; tham gia đàm phán FTA với EU, Khối thương mại tự do EU, triển khai Hiệp định TPP, hợp tác ASEAN với các đối tác ngoài khối... nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực. Chủ động triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá tác động và theo dõi các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.

IV. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN 3 ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011-2020

1. Nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu về hoàn thiện thể chế, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh hoạt động và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

a) Các Cục, Vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, trong đó trọng tâm là xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của luật pháp, chính sách mới được ban hành, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

2. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các Sở Xây dựng địa phương:

- Xây dựng, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2017 và tổ chức thực hiện Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”; kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch;

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân;

- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của các địa phương;

- Triển khai xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, giá bán thấp.

3. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

a) Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc địa phương:

- Hoàn thành việc lập, thẩm định, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thành phố lớn; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng, trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2017;

- Hướng dẫn, giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn. Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc;

- Nghiên cứu các mô hình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, nhà ở ứng phó với biến đổi khí hậu; các mẫu kiến trúc nhà ở, công trình công cộng khu vực nông thôn phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đặc điểm của từng địa phương.

b) Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc địa phương:

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2020-2030;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án cấp quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và giữa các địa phương trong việc huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng;

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị: tiếp tục phổ biến Nghị quyết trong quý II/2017 và hướng dẫn các địa phương lập đề án, tổ chức thẩm định, công nhận loại đô thị.

c) Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành, Sở Xây dựng địa phương:

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, trong đó tập trung hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án cấp quốc gia về hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và giữa các địa phương trong việc huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến dịch vụ tiện ích đô thị; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, dịch vụ nghĩa trang và hỏa táng, giá nước sạch.

d) Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

- Đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành trong năm 2017 các Quy hoạch kính xây dựng, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu, Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2035, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến 2025.

4. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, công chức, viên chức, nguồn nhân lực chất lượng cao;

b) Các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, ưu tiên đầu tư hình thành mạng lưới các trường đào tạo nghề chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường tính tự chủ và áp dụng cơ chế cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo;

c) Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, trong đó tập trung thực hiện các Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ đã được phê duyệt. Đổi mới cơ chế, phương thức thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng cụ thể, thiết thực, lượng hóa được kết quả, đẩy mạnh đặt hàng nghiên cứu khoa học.

d) Các Viện nghiên cứu, Trường đào tạo chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học.

V. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO PHÚC LỢI XÃ HỘI

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

1. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm như Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở (Chương trình 167 giai đoạn 2), Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)...

2. Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.

VI. CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động xây dựng kịch bản diễn biến tác động của biến đổi khí hậu đến các đô thị, vùng ven bờ, vùng bờ biển để có hướng tiếp cận và đưa ra các giải pháp phù hợp để thích ứng trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng

a) Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch hành động triển khai Đề án giai đoạn 2017-2020; xúc tiến hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á xây dựng dự án đầu tư tại một số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu.

b) Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, rà soát báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các quy hoạch cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn các vùng kinh tế trọng điểm, vùng lưu vực sông nhằm góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước nhất là các vùng dọc theo các lưu vực sông, các dự án bảo đảm an ninh cấp nước cho các vùng bị xâm nhập mặn. Hướng dẫn các địa phương chủ động trong việc cấp nước, giải quyết thoát nước và chống ngập ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

c) Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các Sở Xây dựng địa phương:

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; thực hiện đúng lộ trình xóa bỏ lò gạch, lò vôi thủ công tại các địa phương.

2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

a) Viện Kinh tế xây dựng chủ trì hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng suất đầu tư, giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, để Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2017.

b) Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường trong các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VII. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong Ngành; rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đổi mới phương thức phối hợp với các cơ quan liên quan

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt;

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng sau khi được Chính phủ ban hành.

b) Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

c) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Rà soát, xây dựng và công bố công khai các thủ tục hành chính, quy chế, quy trình giải quyết công việc; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, trong đó tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, nhất là trong việc xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, phát triển bất động sản; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra;

- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa tồn đọng, kéo dài, nhất là khiếu nại trong lĩnh vực nhà, đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai xây dựng Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

VIII. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

1. Tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu và điều phối của 3 Ủy ban liên chính phủ do Bộ trưởng làm Chủ tịch phân ban với các nước Cuba, Angieri và Libi. Hỗ trợ các đơn vị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung Biên bản của các Kỳ họp. Tích cực tham gia các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017, trong đó Bộ Xây dựng sẽ chủ trì Đối thoại APEC về Đô thị hóa bền vững.

2. Tích cực vận động tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án, chương trình thuộc các lĩnh vực ưu tiên của Bộ và của nhà tài trợ; theo dõi và quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA đảm bảo hiệu quả; chủ động tổ chức đối thoại chính sách, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chương trình này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về các đơn vị chủ trì để tổng hợp, tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ trong thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

3. Các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong Chương trình công tác năm 2017 bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

4. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính làm đầu mối kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình hành động đã đề ra; báo cáo lãnh đạo Bộ trong giao ban hàng tháng. Tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hàng tháng, hàng quý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và hàng quý.

5. Trước ngày 25/11/2017, các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm 1 và 2 trên đây tổ chức kiểm điểm đánh, giá kết quả thực hiện chương trình và báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) để tổng hợp báo cáo Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017./.

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2017 CỦA BỘ XÂY DỰNG

TT

Tên văn bản, căn cứ soạn thảo văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thi gian trình, ban hành

A

VĂN BẢN TRÌNH CP CÓ THM QUYN BAN HÀNH

1

Quyết định của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hthống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Tháng 06/2017

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 06/2017

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Vit Nam giai đon 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2035.

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 08/2017

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng trung hạn, đxuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bt động sản phát triển lành mạnh

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn

Tháng 10/2017

5

Quyết định của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sn làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2025 và định hưng đến năm 2035

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 10/2017

6

Quyết định của Thtướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sn làm vật liệu xây dựng chyếu ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 11/2017

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam

Cục Phát triển đô thị

Tháng 11/2017

B

VĂN BẢN DO BTRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

1

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sát hạch chứng chhành nghề hoạt động xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tháng 04/2017

2

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC

Cục Quản lý hoạt động xây dng

Tháng 08/2017

3

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử pht vi phm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; qun lý phát triển nhà và công sở

Thanh tra Bộ

Tháng 06/2017

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/TT-BXD ngày 28/11/2012 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 06/2017

5

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 hưng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên, môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, xây dựng

Vụ Tổ chức cán b

Tháng 06/2017

6

Thông tư hướng dẫn phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Xây dựng

Vụ Tchức cán bộ

Tháng 10/2017

7

Thông tư ban hành, quy trình kim định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm, ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sdụng trong thi công xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Tháng 06/2017

8

Thông tư hướng dẫn đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; hướng dẫn xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng và xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Tháng 11/2017

9

Thông tư hướng dẫn thực hiện các loại hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trong lĩnh vực cấp nước, thoát nưc, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Việc Kinh tế xây dựng

Tháng 06/2017

10

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 07/2017

11

Thông tin hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 10/2017

12

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lí chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

13

Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 10/2017

14

Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 10/2017

15

Thông tư hướng dẫn về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân kỹ thuật xây dựng

Vụ pháp chế

Tháng 10/2017

16

Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý nước thải (thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD)

Vụ kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

17

Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án PPP hạ tầng kỹ thuật đô thị

Vụ kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi