Chỉ thị 09/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 09/2008/CT-TTg NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2008

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ

QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều biện pháp thiết thực trong việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Công tác lập và quản lý xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập: chất lượng công tác quy hoạch xây dựng còn thấp, chưa bảo đảm tính dự báo và khả thi dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần; nội dung đồ án quy hoạch xây dựng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng theo quy hoạch; việc công khai và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng chưa được thực hiện nghiêm túc; các khu đô thị mới phần lớn được đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, thiếu các công trình dịch vụ hạ tầng xã hội; nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch chi tiết chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển; việc phối hợp giữa các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng thiếu thống nhất, đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Xây dựng:

a) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát nội dung và quy trình thực hiện công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng để kiến nghị điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng kịp thời phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển đô thị; tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm công tác quy hoạch và quản lý xây dựng ở các địa phương các nội dung trên;

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương việc quản lý quy hoạch xây dựng, đặc biệt là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

c) Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2008;

d) Tổ chức các lớp đào tạo trong nước và quốc tế về bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng;

đ) Tổ chức Hội nghị quy hoạch và phát triển đô thị trong quý III năm 2008 để đánh giá thực trạng, bất cập, chồng chéo giữa các loại quy hoạch, đề xuất những giải pháp khắc phục.

e) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương soạn thảo Dự án Luật Quy hoạch đô thị bảo đảm khắc phục những tồn tại trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Ưu tiên dành các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại các đô thị, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, triển khai các dự án đầu tư, cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất hoặc cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng;

b) Tăng cường biên chế và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý quy hoạch ở các cấp, đặc biệt là cấp huyện; thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng;

c) Tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp: ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết, dân kiểm tra và thực hiện; lập, xét duyệt hồ sơ và đưa chỉ giới quy hoạch ra ngoài thực địa; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;

d) Thành lập, bố trí địa điểm và nguồn kinh phí hoạt động cho các trung tâm dữ liệu thông tin về quy hoạch trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS), thiết lập sa bàn (mô hình) theo đồ án quy hoạch xây dựng và tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;

đ) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, giấy phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường;

e) Xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy quản lý đô thị theo hướng tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính chủ động cho chính quyền đô thị các cấp; phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quản lý đô thị.

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển đất nước và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, theo dõi và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Chỉ thị 09/2008/CT-TTg

Chỉ thị 09/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/2008/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:28/02/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị - Theo Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ra ngày 28/02/2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, theo giấy phép xây dựng đảm bảo chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường… "Tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết, dân kiểm tra và thực hiện", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị và yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương việc quản lý quy hoạch xây dựng, đặc biệt là công tác công khai, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Hành vi xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép, tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt cũng phải xử lý nghiêm… UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thành lập, bố trí địa điểm và nguồn kinh phí hoạt động cho các trung tâm dữ liệu thông tin về quy hoạch trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS), thiết lập sa bàn (mô hình) theo đồ án quy hoạch xây dựng và tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Xem chi tiết Chỉ thị 09/2008/CT-TTg tại đây

tải Chỉ thị 09/2008/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi