Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức, hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 15/2018/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐUA CHÓ ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC

 

Căn cứ Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó tại Việt Nam.

Điều 3. Cơ sở vật chất

1. Đường đua chó khép kín hoặc đường đua thẳng có độ dài ít nhất là 300m; chiều rộng ít nhất là 06m.

2. Mặt đường đua được phủ bằng cát hoặc trồng cỏ bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Mặt đường đua không lẫn vật sắc, nhọn hoặc các vật khác có thể gây thương tích cho chó đua;

b) Đối với mặt đường đua được phủ bằng cát, lớp cát phủ có độ dày ít nhất là 0,15m; hạt cát mịn có đường kính lớn nhất là 0,3mm và có độ kết dính; mặt đường đua phải được làm phẳng trước mỗi đợt đua;

c) Đối với mặt đường đua bằng cỏ, loại cỏ được trồng là bermuda.

3. Hàng rào bảo vệ đường đua được làm bằng kim loại, gồm hàng rào bảo vệ bên ngoài đường đua có chiều cao ít nhất là 01m và hàng rào bảo vệ bên trong đường đua có chiều cao ít nhất là 0,4m. Khoảng cách từ hàng rào bên ngoài bảo vệ đường đua đến khán giả ít nhất là 01m.

4. Khu vực chuẩn bị

a) Khu vực cân chó phải được bố trí ở vị trí hợp lý, gần khu vực xuất phát, có cân điện tử để cân chó.

b) Khu vực nhốt chó trước khi đua bảo đảm đủ chuồng nhốt được tất cả các chó đua trong một ngày đua.

Mỗi chuồng nhốt chó chỉ được nhốt một con; có chiều dài ít nhất là 1,2m; chiều rộng ít nhất là 0,6m; chiều cao ít nhất là 0,8m.

5. Khu vực xuất phát

a) Khu vực xuất phát có độ rộng ít nhất là 08m.

b) Chuồng xuất phát có ít nhất 06 hộc xuất phát, được làm bằng vật liệu cứng; mỗi hộc dài ít nhất là 01m; rộng ít nhất là 0,25m; cao ít nhất là 01m. Chuồng xuất phát có hệ thống mở cửa tự động bảo đảm tất cả các cửa được mở cùng lúc khi thỏ máy mồi chạy ngang qua vạch xuất phát.

6. Khu vực đích đến

a) Hệ thống camera chụp ảnh đích đến bằng kỹ thuật số màu có khả năng chụp ít nhất là 2000 vạch trong 01 giây và ghép lại thành ảnh để xác định chính xác thành tích chó đua khi về đích.

b) Bảng điện tử hiển thị các thông số kết quả cuộc đua có chiều rộng ít nhất là 01m và chiều dài ít nhất là 3,5m.

c) Gương soi đích đến có chiều rộng ít nhất là 0,35m; chiều dài ít nhất là 1,7m, được đặt vuông góc với vạch đích và đối diện vị trí đặt camera chụp ảnh xác định thành tích.

7. Khu vực chặn chó sau khi đua có 02 rào chặn chó bằng lưới; rào thứ nhất được đặt sau đích đến ít nhất là 50m; rào thứ hai được đặt sau đích đến ít nhất là 100 m.

8. Độ chiếu sáng tại đường đua bảo đảm theo quy định sau:

a) Độ chiếu sáng tại khu vực đích đến ít nhất là 1.500 lux;

b) Độ chiếu sáng trên đường đua trước khu vực trung tâm khán đài ít nhất là 650 lux;

c) Độ chiếu sáng trên đường đua trước khu vực hai bên khán đài ít nhất là 500 lux;

d) Độ chiếu sáng tại các khu vực khác trên đường đua ít nhất là 350 lux.

9. Phòng điều khiển thỏ máy mồi thông qua hệ thống điện được thiết kế để bao quát toàn bộ đường đua.

10. Có khu vực thay đồ, nhà vệ sinh.

Điều 4. Trang thiết bị

1. Trang thiết bị cho chó, đua bao gồm: Rọ mõm; áo có màu dễ phân biệt với chó đua khác và đúng mã số tương ứng với vị trí chuồng xuất phát của chó đua trong cùng một lượt đua.

2. Trang thiết bị cho các thành viên trọng tài, giám sát bao gồm: Ống nhòm và bộ đàm liên lạc dùng trong nội bộ, được phát trước cuộc đua.

3. Thỏ máy mồi chạy theo đường đua chó chạy, trước chó đua dẫn đầu từ 05m đến 08 m.

4. Hệ thống camera tại khu vực chuẩn bị, khu vực xuất phát, khu vực đích đến và trên đường đua được liên kết chặt chẽ với nhau, bảo đảm giám sát được toàn bộ quá trình diễn ra cuộc đua.

Điều 5. Trọng tài, giám sát

1. Trọng tài, giám sát do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua chó lựa chọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau đây:

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt;

c) Nắm vững Điều lệ đua chó.

2. Một cuộc đua chó bảo đảm có Ban trọng tài, gồm ít nhất 06 trọng tài, cụ thể: Trọng tài chính, trọng tài cân, trọng tài nhận dạng, trọng tài xuất phát, trọng tài đích đến, trọng tài thư ký.

3. Nhiệm vụ của các trọng tài

a) Trọng tài chính có nhiệm vụ: Phân công nhiệm vụ cho các trọng tài; quyết định chó đua bị loại ra trước khi diễn ra cuộc đua nếu phát hiện có vi phạm Điều lệ đua hoặc quy định của pháp luật; ra các quyết định cuối cùng của Ban trọng tài về cuộc đua trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các trọng tài khác; ký và gửi Hội đồng giám sát cuộc đua biên bản xác định kết quả cuộc đua.

b) Trọng tài cân có nhiệm vụ: Cân chó đua trước khi cuộc đua bắt đầu; bốc thăm số chuồng xuất phát cho chó đua trong phạm vi hoạt động của camera, với sự chứng kiến của chủ sở hữu chó đua hoặc người huấn luyện chó đua, hoặc người chăm sóc chó đua; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi cho trọng tài thư ký.

c) Trọng tài nhận dạng có nhiệm vụ: Nhận dạng chó đua theo tên, đặc điểm nhận dạng, mã số, màu áo đã đăng ký; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi cho trọng tài thư ký.

d) Trọng tài xuất phát có nhiệm vụ: Đưa chó đua vào vị trí hộc xuất phát; phát lệnh xuất phát cuộc đua; theo dõi sức khỏe và biểu hiện của chó đua; giám sát việc đưa chó đua về khu vực nhà cân sau khi chó đua về đích; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi cho trọng tài thư ký.

đ) Trọng tài đích đến có nhiệm vụ: Xác định thứ hạng về đích của từng chó đua; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi cho trọng tài thư ký.

e) Trọng tài thư ký có nhiệm vụ: Tổng hợp, ký và gửi biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các trọng tài cho trọng tài chính.

4. Giám sát phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này và đã qua thực tế hoạt động trong lĩnh vực công tác từ đủ 5 năm trở lên.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCTDTT (20) M(350).

BỘ TRƯỞNG
 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức và hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 15/2018/TT-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 14/03/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!