Quyết định 1415/QÐ-BVHTTDL 2023 điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1415/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1415/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1415/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:01/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày 01/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1415/QÐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều chỉnh 02 nội dung tại Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 như sau:

- Thể loại: Phim Phóng sự thành Phóng sự.

- Thời lượng phóng sự: từ 5-7 phút thành 7-10 phút.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1415/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________


Số: 1415/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch ban hành kế hoạch trin khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch ban hành Kế hoạch t chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm a, mục 2, phần II Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL ngày 06/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như sau:
1. Thể loại: Phim Phóng sự thành Phóng sự.
2. Thời lượng phóng sự: Từ 5-7 phút thành 7-10 phút.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, GĐ, NH.10.

KT. B TRƯỞNG
TH
TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi