Quyết định 1305/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ VHTTDL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________________

Số: 1305/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày  21  tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 7323/BTC-HCSN ngày 06 tháng 7 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền là 10.077 triệu đồng (mười tỷ, bảy mươi bảy triệu đồng) từ nguồn dự toán chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán các nội dung công việc đã triển khai thực hiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: KGVX, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3). B

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

Lê Minh Khái

 

 

thuộc tính Quyết định 1305/QĐ-TTg

Quyết định 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1305/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:21/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung hơn 10 tỷ dự toán ngân sách Nhà nước 2021 cho Bộ VHTTDL

Ngày 21/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1305/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền là 10.077 triệu từ nguồn dự toán chi hoạt động các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngân sách Trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán các nội dung công việc đã triển khai thực hiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1305/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi