Quyết định 1305/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ VHTTDL

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________________

Số: 1305/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày  21  tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 7323/BTC-HCSN ngày 06 tháng 7 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền là 10.077 triệu đồng (mười tỷ, bảy mươi bảy triệu đồng) từ nguồn dự toán chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán các nội dung công việc đã triển khai thực hiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: KGVX, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3). B

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

Lê Minh Khái

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1305/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 21/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!