Quyết định 786/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
----------------

Số: 786/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

---------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 10/4/2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 38 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-CTN ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch nước)

 

 

1. Bùi Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 06/10/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rijsselbergen 26, 4613 GE Bergen OP 200m

Giới tính: Nữ

2. Bùi Thu Hồng, sinh ngày 07/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Desmijndijh 92, Roosendaal, 4706 GM

Giới tính: Nữ

3. Đặng Thu Hà, sinh ngày 11/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hoefkade 1306, 2525 HL Den Haag

Giới tính: Nữ

4. Trần Quang Vinh, sinh ngày 30/9/1989 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Azalealaan 25, 4401 GS, Yerseke, Zeeland

Giới tính: Nam

5. Trần Vinh Quang, sinh ngày 30/9/1989 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Azalealaan 25, 4401 GS, Yerseke, Zeeland

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Vrouwenzand straat 9, 1443 WG Purmerend

Giới tính: Nữ

7. Đặng Thị Huệ, sinh ngày 22/02/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: De Gildekamp 5029, 6545 LS, Nijmegen

Giới tính: Nữ

8. Trần Thị Thương, sinh ngày 10/10/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Nachtegaal 36, 1628 DC Hoorn

Giới tính: Nữ

9. Trần Kenny Tin Tam, sinh ngày 13/9/2002 tại Hà Lan (con c. Thương)

Hiện trú tại: Nachtegaal 36, 1628 DC Hoorn

Giới tính: Nam

10. Triệu Hoàng Nhật Long, sinh ngày 17/01/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Maue Koenenstraat 36, 8023 DG Zwolle

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Quỳnh Đoan, sinh ngày 13/8/1975 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Albert Verweij straat 8, 5216 TN’S Hertogenboseh

Giới tính: Nữ

12. Trần Ngọc Ánh Tâm, sinh ngày 14/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Boeninlaan 214, 1102 TO Amsterdam

Giới tính: Nữ

13. Trương Mỹ Tiền, sinh ngày 01/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Leigraaf 29, 6651 GA Druten

Giới tính: Nữ

14. Trịnh Phước Hưng, sinh ngày 23/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Beelstraat 72, 8015 BG Zwolle

Giới tính: Nam

15. Trần Thị Thúy Phượng, sinh ngày 11/8/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Brigittadonk 10, 4707 WJ Roosendaal

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Nhựt Tân, sinh ngày 14/01/1991 tại Long An

Hiện trú tại: Vromwenzand straat 9, 1443 WG Purmerend

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Thị Dạ Lan, sinh ngày 16/10/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: De Jokse 518, 8918 HM Leeuwarden

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 13/5/1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: De Jokse 518, 8918 HM Leeuwarden

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 15/4/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Meijhorst 5007, 6337 EV Nijmegen

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 24/9/1958 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Antaresstraat 93, 7521 ZL Enschede

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 15/6/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Generraal smut straat 38, 6543 NN Nijmegen

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Linh Trang, sinh ngày 02/01/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Jeannette Houwing straat 4, 4822 WV Breda

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 30/12/1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Minervasingel 10, 1363 ZJ Almere

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 01/12/1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Primuslastraat 12, 3812 WR Amersfoort

Giới tính: Nữ

25. Phạm Thị Chọn, sinh ngày 16/9/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Kempenhof 35, 5709 BX Helmond

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Lâm Tài Thịnh, sinh ngày 08/8/1971 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Laan Van Vollenhove 51, 3706 CB Zeist

Giới tính: Nữ

27. Phan Thị Duyên, sinh ngày 13/8/1979 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Halstrenstraat 159, 6844 HL Arnhem

Giới tính: Nữ

28. Ngô Hồng Hải, sinh ngày 19/4/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Van Oldenbarnevelt straat 29, 5037 RB Tilburg

Giới tính: Nam

29. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 06/9/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Oudemoerstraatsebaan 74, 4614 RR Bergen-op-zoom

Giới tính: Nữ

30. Lê Thị Tin, sinh ngày 30/01/1964 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Delweg 25, 4614 PM Bergen-op-zoom

Giới tính: Nữ

31. Lê Quốc Đại, sinh ngày 11/6/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Spant 88, 1628 GN Hoorn

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Thị Thúy Luyến, sinh ngày 12/9/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Kamp 12 33, 8225 DC Lelystad

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 16/02/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Kolklaan 41, 8441 AK Heerenveen

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 28/3/1996 tại Bạc Liêu (con c. Thanh)

Hiện trú tại: Kolklaan 41, 8441 AK Heerenveen

Giới tính: Nữ

35. Dương Mộng Lưu, sinh ngày 04/12/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Hoorn straat 18, 1324 SJ Almere

Giới tính: Nam

36. Lê Thị Tuyết Thương, sinh ngày 16/11/1982 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Messing 23, 1628 HG Hoorn

Giới tính: Nữ

37. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 15/7/1992 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Norpstraat 50, 5367 AM Macharen

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Thanh Giàu, sinh ngày 16/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Robinsonstraat 88, 8923 AV Leeuwarden.

Giới tính: Nữ

 

thuộc tính Quyết định 786/QĐ-CTN

Quyết định 786/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:786/QĐ-CTNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Sang
Ngày ban hành:25/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi