Quyết định 714/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 714/QĐ-BTP

Quyết định 714/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:714/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:14/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 714/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số780/NQ-UBTVQH13 ngày 25/6/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015;
Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng; đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý theo quy định tại Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08/7/2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm:
1. Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức các cuộc họp tư vấn thẩm định; huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
2. Báo cáo các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo việc thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản. Trường hợp những dự án, dự thảo văn bản phức tạp, còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì phải tổ chức cuộc họp để thống nhất ý kiến; nếu không thống nhất được ý kiến thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.
Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Ngân sách nhà nước cấp năm 2015 và kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí để bảo đảm cho các hoạt động xây dựng dự án, dự thảo văn bản, kinh phí thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan trước khi phân bổ kinh phí.
Trường hợp các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phát sinh sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì Lãnh đạo Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để phân công bổ sung; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kết quả thực hiện có trách nhiệm bố trí kinh phí phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng;
- Cục CNTT (để đưa lên trang TTĐT);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ Kế hoạch, tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi