Quyết định 2646/QĐ-BTP xây dựng ĐH Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2646/QĐ-BTP

Quyết định 2646/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2646/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 31/12/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 2646/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, quý I/2021, trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng quy chế quản lý nghiên cứu khóa học đáp ứng nhu cầu xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, đào tạo đại học theo định hướng nghiên cứu. Trong giai đoạn 2021-2025, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, tăng cường đào tạo trực tuyến, từng bước triển khai đào tạo trực tuyến E-learning, B-learning.

Ngoài ra, trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng cơ chế khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học, công bố các công trình, bài viết trên hệ thống ISI-Scopus trong quý II/2021. Hằng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu khóa học phục vụ nhu cầu cầu xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật;...

Bên cạnh đó, Cục Kế hoạch-Tài chính chủ trì xây dựng cơ sở 2 của trường Đại học Luật Hà Nội tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo tiến độ dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2646/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
______

Số: 2646/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường

trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030
____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 54 - NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 26 tháng 4 năm 2019 về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- BCS Đảng BTP (để b/cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐHLHN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________


 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường
trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 2646/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020

 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
_______________

 

Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 26 tháng 4 năm 2019 về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

1.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cán bộ về pháp luật, phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1.3. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện chủ trương, mục tiêu và giải pháp mà Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ đề ra.

2. Yêu cầu

2.1. Các nhiệm vụ triển khai cần rõ ràng, cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ và các mục tiêu, giải pháp đã xác định theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

2.2. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCS nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến thực hiện nội dung Nghị quyết.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, đảm bảo mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, quản trị và tự chủ đại học

1.1. Hoàn thiện thể chế nội bộ phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2019.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Chiến lược phát triển Trường đại học Luật Hà Nội đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế dân chủ, Quy chế tài chính.

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2020. Đối với Quy chế tài chính: hoàn thành trong năm 2021.

1.2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường theo hướng tin gọn, hiệu quả đảm bảo yêu cầu tự chủ

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

Sản phẩm: Hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị có cùng nhiệm vụ, điều chỉnh chức năng, đổi tên hoặc thành lập mới một số đơn vị đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

1.3. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Chiến lược phát triển đội ngũ viên chức của Trường (trọng tâm là đội ngũ giảng viên) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (chiến lược thành phần trong “chiến lược phát triển trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”)

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

1.4. Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo hướng tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

Sản phẩm: Chính sách thu hút giảng viên thỉnh giảng.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

1.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

1.6. Tăng cường cho đội ngũ giảng viên trẻ học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực giảng dạy bằng ngoại ngữ, đáp ứng các điều kiện đạt chuẩn học hàm, học vị theo quy định

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Đề án phát triển đội ngũ giảng viên trẻ.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

1.7. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ viên chức tại Phân hiệu tại Đắk Lắk đảm bảo đề án vị trí việc làm

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội

Đơn vị phối hợp: Vụ tổ chức cán bộ.

Sản phẩm: Bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ viên chức Phân hiệu.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

1.8. Tuyển dụng viên chức, tăng cường xét tuyển, thu hút người có năng lực, có cơ chế thu hút giảng viên chất lượng cao

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

Sản phẩm: Kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, Kế hoạch xét tuyển, xét tiếp nhận viên chức từ các đơn vị khác theo đợt.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo định hướng nghiên cứu

2.1. Tiếp tục triển khai, cập nhật, chỉnh sửa các chương trình đào tạo cử nhân luật, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Các khóa đào tạo cử nhân luật, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật các ngành, các hệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.2. Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân luật, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật theo Mã ngành đào tạo mới được cấp phép

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Mã ngành đào tạo mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Thời gian thực hiện: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

2.3. Xây dựng Đề án đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Đề án đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2.4. Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo các hệ, bậc đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo chất lượng cao, tăng cường việc giảng dạy bằng Tiếng Anh

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Các chương trình đào tạo được cập nhật, chỉnh sửa.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

2.5. Xây dựng các chương trình liên kết đào tạo các hệ, bậc đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín của nước ngoài

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế.

Sản phẩm: Các chương trình liên kết đào tạo được cho phép đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

2.6. Thực hiện kiểm định chương trình đào tạo

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Quyết định kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, tăng cường đào tạo trực tuyến, từng bước triển khai đào tạo trực tuyến E-learning, B-learning

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sản phẩm: Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học

3.1. Xây dựng quy chế quản lý nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, đào tạo đại học theo định hướng nghiên cứu

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý.

Sản phẩm: Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Thời gian hoàn thành: Quý 1/2021.

3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Hợp tác quốc tế.

Sản phẩm: Kế hoạch nghiên cứu khoa học.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3.3. Xây dựng cơ chế khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học, công bố các công trình, bài viết trên hệ thống ISI-Scopus

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Hợp tác quốc tế.

Sản phẩm: Quy định về hỗ trợ giảng viên nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.

Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

3.3. Nghiên cứu, thành lập các nhóm nghiên cứu

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý.

Sản phẩm: Quyết định ban hành Quy định về nhóm nghiên cứu

Thời gian hoàn thành: Quý I/2021.

3.4. Lập diễn đàn nghiên cứu và trao đổi học thuật trực tuyến

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

Sản phẩm: Diễn đàn khoa học trực tuyến.

Thời gian hoàn thành: Quý I/2021.

3.5. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học định hướng phát triển thành tạp chí chuyên ngành luật có uy tín trong khu vực, xuất bản Tạp chí chuyên đề bằng Tiếng Anh

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý.

Sản phẩm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học sửa đổi.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

4. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

4.1. Xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính .

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, các cơ quan liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sản phẩm: Dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ dự án.

4.2. Xây dựng các phòng diễn án để trang bị thêm kiến thức thực tiễn cho sinh viên

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Phòng diễn án tại Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

4.3. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, bổ sung trang thiết bị cần thiết; đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho thư viện tại cơ sở 2 của Trường

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính.

Sản phẩm: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp, hệ thống giá kệ mới, cổng an ninh thư viện, camera giám sát.

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ dự án.

4.4. Triển khai kế hoạch hợp tác toàn diện với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nhằm kết hợp lý luận với thực tiễn, phát huy vai trò, thế mạnh của từng đơn vị thuộc Bộ

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ pháp luật hành chính - hình sự, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ pháp luật quốc tế.

Sản phẩm: Kế hoạch hợp tác giữa Trường Đại học Luật và các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

5. Tăng cường trao đổi, hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

5.1. Ký kết và triển khai thực hiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.

Sản phẩm: Các bản thỏa thuận hợp tác trong nước và nước ngoài.

Thời gian hoàn thành: Theo kế hoạch hàng năm.

5.2. Chủ động giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn của Trường ra nước ngoài

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

5.3. Hợp tác, liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện thuộc khối nội chính và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, thực hành pháp luật trong nước và trên thế giới

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Thư viện Viện Khoa học Pháp lý, Thư viện Bộ Tư pháp, Thư viện Học viện Tư pháp.

Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác giữa các thư viện.

Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

5.4. Ký kết và triển khai phối hợp, hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác giữa Trường và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, theo nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị khác thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo quy định tài chính hiện hành./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi