Quyết định 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1586/QĐ-TTg

Quyết định 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1586/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:24/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 - Ngày 24/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1586/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội.
Trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Định kỳ hàng quý, 20 ngày trước khi kết thúc tháng cuối cùng của quý, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo về tình hình tiến độ soạn thảo các dự án đã được phân công.
Theo Quyết định, có 17 dự án luật trong Chương trình, trong đó có 8 dự án luật sửa đổi, gồm: Luật Công an nhân dân, Bộ luật Lao động, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên…Ngoài ra, còn 9 dự án luật khác như: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật giáo dục đại học, Luật quản lý giá, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Luật bảo hiểm tiền gửi…
Đối với từng dự án luật, Quyết định nêu rõ Cơ quan chủ trì soạn thảo; Thời gian trình Chính phủ; Thời gian trình UBTVQH và các ghi chú về thời gian trình Quốc hội cho ý kiến hay dự án thuộc Chương trình chuẩn bị. Các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, nếu đã được chuẩn bị tốt về nội dung và cần phải sớm ban hành để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thì cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình chính thức.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1586/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1586/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011 CỦA QUỐC HỘI

-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;

Căn cứ Nghị quyết số 939/2010/UBTVQH12 ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội.

Điều 2.

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm củng cố hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thay đổi, bổ sung thành phần Ban soạn thảo cho phù hợp với yêu cầu của từng dự án; thành lập Ban soạn thảo và tổ chức ngay việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình, kể cả các dự án thuộc Chương trình chuẩn bị.

2. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo Chương trình công tác năm 2011 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

2. Trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Định kỳ hàng quý, 20 ngày trước khi kết thúc tháng cuối cùng của quý, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo về tình hình tiến độ soạn thảo các dự án đã được phân công, qua đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong trường hợp đặc biệt cần lùi thời hạn trình, rút khỏi Chương trình hoặc bổ sung vào Chương trình dự án luật, pháp lệnh thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi đề nghị đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để xem xét, tổng hợp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; trong trường hợp này, cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải trình rõ lý do về đề nghị lùi thời hạn trình, rút khỏi Chương trình hoặc bổ sung vào Chương trình.

4. Đối với các dự án luật, pháp lệnh còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc có ý kiến lớn khác nhau thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chủ động xin ý kiến Thủ tướng hoặc các Phó Thủ tướng trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, nếu đã được chuẩn bị tốt về nội dung và cần phải sớm ban hành để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thì cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình chính thức.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ

Thời gian trình UBTVQH (NQ 939/NQ-UBTVQH12)

Ghi chú

1

Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 10/2011

 

Chương trình chuẩn bị

2

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an

Tháng 11/2011

 

Chương trình chuẩn bị

3

Luật Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 4/2011

Tháng 6/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 01 Quốc hội Khóa XIII (tháng 7/2011)

4

Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tháng 5/2011

Tháng 8/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

5

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Tháng 10/2011

 

Chương trình chuẩn bị

6

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Tháng 11/2011

 

Chương trình chuẩn bị

7

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Tháng 9/2011

 

Chương trình chuẩn bị

8

Luật Quản lý giá

Bộ Tài chính

Tháng 7/2011

Tháng 9/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

9

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 11/2011

 

Chương trình chuẩn bị

10

Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 12/2011

 

Chương trình chuẩn bị

11

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 3/2011

Tháng 6/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 01 Quốc hội Khóa XIII (tháng 7/2011)

12

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

Tháng 6/2011

Tháng 10/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

13

Luật Giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

Tháng 5/2011

Tháng 9/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

14

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp

Tháng 4/2011

Tháng 10/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

15

Luật Quảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 6/2011

Tháng 9/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

16

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Y tế

Tháng 5/2011

Tháng 9/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

17

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước

Tháng 7/2011

Tháng 9/2011

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2011)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi