Thông tư 09/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 09/2022/TT-BCT

Thông tư 09/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2022/TT-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:01/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi thủ tục cấp C/O trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 01/6/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo đó, thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu VK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV (Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ) Thông tư này, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018. Theo quy định cũ, thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 40/2015/TT-BCT và Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011.

Bên cạnh đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2017). Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần mô tả tại Phụ lục này với phần mô tả tại văn kiện pháp lý của Hệ thống Hài hòa do Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng, phần mô tả tại Hệ thống Hài hòa của Tổ chức Hải quan Thế giới được áp dụng.

Quy tắc xuất xứ cụ thể hoặc bộ quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho một phân nhóm HS riêng biệt được xây dựng liền kề ngay phân nhóm đó. Khi một phân nhóm HS cụ thể áp dụng tiêu chí xuất xứ lựa chọn, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí lựa chọn đó.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Xem chi tiết Thông tư 09/2022/TT-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

Số: 09/2022/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

_____________

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ký ngày 22 tháng 12 năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số 40/2015/TT-BCT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT
1. Thay thế khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2015/TT-BCT như sau:
Thay thế Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II) tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2015/TT-BCT bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 40/2015/TT-BCT như sau:
“Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu VK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- BQL các KCN và CX Hà Nội;
- Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các Phòng QLXNK khu vực (19);
- Lưu: VT, XNK (3).

BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hồng Diên

Phụ lục

QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG

(ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT)

 

Điều 1. Quy định chung

1. Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2017). Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần mô tả tại Phụ lục này với phần mô tả tại văn kiện pháp lý của Hệ thống Hài hòa do Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng, phần mô tả tại Hệ thống Hài hòa của Tổ chức Hải quan Thế giới được áp dụng.

2. Quy tắc xuất xứ cụ thể hoặc bộ quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho một phân nhóm HS riêng biệt được xây dựng liền kề ngay phân nhóm đó.

3. Khi một phân nhóm HS cụ thể áp dụng tiêu chí xuất xứ lựa chọn, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí lựa chọn đó.

4. Khi một quy tắc xuất xứ cụ thể quy định sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa có nghĩa là mỗi nguyên liệu không có xuất xứ dùng để sản xuất ra hàng hóa đó phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa tương ứng. Yêu cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ.

5. Khi một quy tắc xuất xứ cụ thể quy định sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa nhưng loại trừ chuyển đổi từ các dòng thuế ở cấp độ chương, nhóm hoặc phân nhóm của Hệ thống Hài hòa có nghĩa là nguyên liệu phân loại tại các trường hợp mã HS loại trừ đó phải có xuất xứ thì hàng hóa mới được coi là có xuất xứ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

Chương là 2 (hai) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan thuộc Hệ thống Hài hòa;

Nhóm là 4 (bốn) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan thuộc Hệ thống Hài hòa;

Phân nhóm là 6 (sáu) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan thuộc Hệ thống Hài hòa.

2. Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ ở cột 5 trong danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng dưới đây được hiểu như sau:

CC nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 2 (hai) số;

CTH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 (bốn) số;

CTSH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 6 (sáu) số;

RVC(XX) nghĩa là hàng hóa phải đạt hàm lượng giá trị khu vực không dưới XX phần trăm (%) theo cách tính quy định tại khoản 2, Điều 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT;

WO nghĩa là hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa quy định tại Điều 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT.

Chương

Nhóm

Phân Nhóm (HS 2017)

Mô tả hàng hóa

Quy tắc cụ thể mặt hàng

PHẦN I - ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT

01

 

 

Động vật sống

 

 

01.01

 

Ngựa, lừa, la sống

 

 

 

 

- Ngựa:

 

 

 

0101.21

- - Loại thuần chủng để nhân giống

WO

 

 

0101.29

- - Loại khác

WO

 

 

0101.30

- Lừa:

WO

 

 

0101.90

- Loại khác

WO

 

01.02

 

Động vật sống họ trâu bò

 

 

 

 

- Gia súc:

 

 

 

0102.21

- - Loại thuần chủng để nhân giống

WO

 

 

0102.29

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Trâu:

 

 

 

0102.31

- - Loại thuần chủng để nhân giống

WO

 

 

0102.39

- - Loại khác

WO

 

 

0102.90

- Loại khác:

WO

 

01.03

 

Lợn sống

 

 

 

0103.10

- Loại thuần chủng để nhân giống

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0103.91

- - Trọng lượng dưới 50 kg

WO

 

 

0103.92

- - Trọng lượng từ 50 kg trở lên

WO

 

01.04

 

Cừu, dê sống

 

 

 

0104.10

- Cừu:

WO

 

 

0104.20

- Dê:

WO

 

01.05

 

Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi

 

 

 

 

- Loại trọng lượng không quá 185 g:

 

 

 

0105.11

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

WO

 

 

0105.12

- - Gà tây:

WO

 

 

0105.13

- - Vịt, ngan:

WO

 

 

0105.14

- - Ngỗng:

WO

 

 

0105.15

- - Gà lôi:

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0105.94

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

WO

 

 

0105.99

- - Loại khác:

WO

 

01.06

 

Động vật sống khác

 

 

 

 

- Động vật có vú:

 

 

 

0106.11

- - Bộ động vật linh trưởng

WO

 

 

0106.12

- - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

WO

 

 

0106.13

- - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

WO

 

 

0106.14

- - Thỏ

WO

 

 

0106.19

- - Loại khác

WO

 

 

0106.20

- Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

WO

 

 

 

- Các loại chim:

 

 

 

0106.31

- - Chim săn mồi

WO

 

 

0106.32

- - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào)

WO

 

 

0106.33

- - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae)

WO

 

 

0106.39

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Côn trùng:

 

 

 

0106.41

- - Các loại ong

WO

 

 

0106.49

- - Loại khác

WO

 

 

0106.90

- Loại khác

WO

02

 

 

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ

 

 

02.01

 

Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0201.10

- Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0201.20

- Thịt pha có xương khác

WO

 

 

0201.30

- Thịt lọc không xương

WO

 

02.02

 

Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh

 

 

 

0202.10

- Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0202.20

- Thịt pha có xương khác

WO

 

 

0202.30

- Thịt lọc không xương

WO

 

02.03

 

Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

 

- Tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0203.11

- - Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0203.12

- - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

WO

 

 

0203.19

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Đông lạnh:

 

 

 

0203.21

- - Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0203.22

- - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

WO

 

 

0203.29

- - Loại khác

WO

 

02.04

 

Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

0204.10

- Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

 

- Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0204.21

- - Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0204.22

- - Thịt pha có xương khác

WO

 

 

0204.23

- - Thịt lọc không xương

WO

 

 

0204.30

- Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh

WO

 

 

 

- Thịt cừu khác, đông lạnh:

 

 

 

0204.41

- - Thịt cả con và nửa con

WO

 

 

0204.42

- - Thịt pha có xương khác

WO

 

 

0204.43

- - Thịt lọc không xương

WO

 

 

0204.50

- Thịt dê

WO

 

02.05

 

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

0205.00

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

WO

 

02.06

 

Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

0206.10

- Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

 

- Của động vật họ trâu bò, đông lạnh:

 

 

 

0206.21

- - Lưỡi

WO

 

 

0206.22

- - Gan

WO

 

 

0206.29

- - Loại khác

WO

 

 

0206.30

- Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

 

- Của lợn, đông lạnh:

 

 

 

0206.41

- - Gan

WO

 

 

0206.49

- - Loại khác

WO

 

 

0206.80

- Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0206.90

- Loại khác, đông lạnh

WO

 

02.07

 

Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

 

- Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

 

 

0207.11

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.12

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

WO

 

 

0207.13

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.14

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

WO

 

 

 

- Của gà tây:

 

 

 

0207.24

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.25

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

WO

 

 

0207.26

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.27

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

WO

 

 

 

- Của vịt, ngan:

 

 

 

0207.41

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.42

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

WO

 

 

0207.43

- - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.44

- - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.45

- - Loại khác, đông lạnh

WO

 

 

 

- Của ngỗng:

 

 

 

0207.51

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.52

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

WO

 

 

0207.53

- - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.54

- - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

 

0207.55

- - Loại khác, đông lạnh

WO

 

 

0207.60

- Của gà lôi

WO

 

02.08

 

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

0208.10

- Của thỏ hoặc thỏ rừng

WO

 

 

0208.30

- Của bộ động vật linh trưởng

WO

 

 

0208.40

- Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

WO

 

 

0208.50

- Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

WO

 

 

0208.60

- Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

WO

 

 

0208.90

- Loại khác:

WO

 

02.09

 

Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói

 

 

 

0209.10

- Của lợn

WO

 

 

0209.90

- Loại khác

WO

 

02.10

 

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ

 

 

 

 

- Thịt lợn:

 

 

 

0210.11

- - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

WO

 

 

0210.12

- - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng

WO

 

 

0210.19

- - Loại khác:

WO

 

 

0210.20

- Thịt động vật họ trâu bò

WO

 

 

 

- Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ:

 

 

 

0210.91

- - Của bộ động vật linh trưởng

WO

 

 

0210.92

- - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

WO

 

 

0210.93

- - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

WO

 

 

0210.99

- - Loại khác:

WO

03

 

 

Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác

 

 

03.01

 

Cá sống

 

 

 

 

- Cá cảnh:

 

 

 

0301.11

- - Cá nước ngọt:

WO

 

 

0301.19

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Cá sống khác:

 

 

 

0301.91

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0301.92

- - Cá chình (Anguilla spp.)

WO

 

 

0301.93

- - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):

WO

 

 

0301.94

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

WO

 

 

0301.95

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

WO

 

 

0301.99

- - Loại khác:

WO

 

03.02

 

Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04

 

 

 

 

- Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.11

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0302.13

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

WO

 

 

0302.14

- - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

WO

 

 

0302.19

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.21

- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglo ssus, Hippoglossus stenolepis)

WO

 

 

0302.22

- - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

WO

 

 

0302.23

- - Cá bơn sole (Solea spp.)

WO

 

 

0302.24

- - Cá bơn turbot (Psetta maxima)

WO

 

 

0302.29

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.31

- - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

WO

 

 

0302.32

- - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

WO

 

 

0302.33

- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa

WO

 

 

0302.34

- - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

WO

 

 

0302.35

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

WO

 

 

0302.36

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

WO

 

 

0302.39

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfish), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.41

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

WO

 

 

0302.42

- - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

WO

 

 

0302.43

- - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattu s)

WO

 

 

0302.44

- - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

WO

 

 

0302.45

- - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

WO

 

 

0302.46

- - Cá giò (Rachycentron canadum)

WO

 

 

0302.47

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0302.49

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.51

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0302.52

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

WO

 

 

0302.53

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

WO

 

 

0302.54

- - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

WO

 

 

0302.55

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

WO

 

 

0302.56

- - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

WO

 

 

0302.59

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.71

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

WO

 

 

0302.72

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.):

WO

 

 

0302.73

- - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

WO

 

 

0302.74

- - Cá chình (Anguilla spp.)

WO

 

 

0302.79

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

 

 

 

0302.81

- - Cá nhám góc và cá mập khác

WO

 

 

0302.82

- - Cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0302.83

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0302.84

- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

WO

 

 

0302.85

- - Cá tráp biến (Sparidae)

WO

 

 

0302.89

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:

 

 

 

0302.91

- - Gan, sẹ và bọc trứng cá

WO

 

 

0302.92

- - Vây cá mập

WO

 

 

0302.99

- - Loại khác

WO

 

03.03

 

Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04

 

 

 

 

- Cá hồi, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.11

- - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)

WO

 

 

0303.12

- - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

WO

 

 

0303.13

- - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)

WO

 

 

0303.14

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0303.19

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá lóc hay cá chuối) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.23

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

WO

 

 

0303.24

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

WO

 

 

0303.25

- - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

WO

 

 

0303.26

- - Cá chình (Anguilla spp.)

WO

 

 

0303.29

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.31

- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

WO

 

 

0303.32

- - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

WO

 

 

0303.33

- - Cá bơn sole (Solea spp.)

WO

 

 

0303.34

- - Cá bơn turbot (Psetta maxima)

WO

 

 

0303.39

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.41

- - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

WO

 

 

0303.42

- - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

WO

 

 

0303.43

- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa

WO

 

 

0303.44

- - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

WO

 

 

0303.45

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

WO

 

 

0303.46

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

WO

 

 

0303.49

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.51

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

WO

 

 

0303.53

- - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

WO

 

 

0303.54

- - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

WO

 

 

0303.55

- - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

WO

 

 

0303.56

- - Cá giò (Rachycentron canadum)

WO

 

 

0303.57

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0303.59

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.63

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0303.64

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus

WO

 

 

 

aeglefinus)

 

 

 

0303.65

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

WO

 

 

0303.66

- - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

WO

 

 

0303.67

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

WO

 

 

0303.68

- - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

WO

 

 

0303.69

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Loại cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

 

 

 

0303.81

- - Cá nhám góc và cá mập khác

WO

 

 

0303.82

- - Cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0303.83

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0303.84

- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

WO

 

 

0303.89

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:

 

 

 

0303.91

- - Gan, sẹ và bọc trứng cá

WO

 

 

0303.92

- - Vây cá mập

WO

 

 

0303.99

- - Loại khác

WO

 

03.04

 

Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

 

 

 

- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):

 

 

 

0304.31

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

WO

 

 

0304.32

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

WO

 

 

0304.33

- - Cá chẽm (Lates niloticus)

WO

 

 

0304.39

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác:

 

 

 

0304.41

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus

WO

 

 

 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

 

 

 

0304.42

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0304.43

- - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

WO

 

 

0304.44

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

WO

 

 

0304.45

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0304.46

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0304.47

- - Cá nhám góc và cá mập khác

WO

 

 

0304.48

- - Cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0304.49

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0304.51

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0304.52

- - Cá hồi

WO

 

 

0304.53

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

WO

 

 

0304.54

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0304.55

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0304.56

- - Cá nhám góc và cá mập khác

WO

 

 

0304.57

- - Cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0304.59

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):

 

 

 

0304.61

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

WO

 

 

0304.62

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

WO

 

 

0304.63

- - Cá chẽm (Lates niloticus)

WO

 

 

0304.69

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:

 

 

 

0304.71

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0304.72

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

WO

 

 

0304.73

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

WO

 

 

0304.74

- - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

WO

 

 

0304.75

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

WO

 

 

0304.79

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác:

 

 

 

0304.81

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

WO

 

 

0304.82

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0304.83

- - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

WO

 

 

0304.84

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0304.85

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0304.86

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

WO

 

 

0304.87

- - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

WO

 

 

0304.88

- - Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0304.89

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Loại khác, đông lạnh:

 

 

 

0304.91

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

WO

 

 

0304.92

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

WO

 

 

0304.93

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0304.94

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

WO

 

 

0304.95

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

WO

 

 

0304.96

- - Cá nhám góc và cá mập khác

WO

 

 

0304.97

- - Cá đuối (Rajidae)

WO

 

 

0304.99

- - Loại khác

WO

 

03.05

 

Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

 

 

 

0305.10

- Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

WO

 

 

0305.20

- Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối:

WO

 

 

 

- Phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói:

 

 

 

0305.31

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0305.32

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

WO

 

 

0305.39

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ:

 

 

 

0305.41

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

WO

 

 

0305.42

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

WO

 

 

0305.43

- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

WO

 

 

0305.44

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0305.49

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói:

 

 

 

0305.51

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0305.52

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0305.53

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0305.54

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ gòn, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae)

WO

 

 

0305.59

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ:

 

 

 

0305.61

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

WO

 

 

0305.62

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

WO

 

 

0305.63

- - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

WO

 

 

0305.64

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

WO

 

 

0305.69

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá:

 

 

 

0305.71

- - Vây cá mập

WO

 

 

0305.72

- - Đầu cá, đuôi và bong bóng:

WO

 

 

0305.79

- - Loại khác:

WO

 

03.06

 

Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

 

 

 

 

- Đông lạnh:

 

 

 

0306.11

- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

WO

 

 

0306.12

- - Tôm hùm (Homarus spp.):

WO

 

 

0306.14

- - Cua, ghẹ:

WO

 

 

0306.15

- - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)

WO

 

 

0306.16

- - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)

WO

 

 

0306.17

- - Tôm shrimps và tôm prawn khác:

WO

 

 

0306.19

- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

WO

 

 

 

- Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

 

0306.31

- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

WO

 

 

0306.32

- - Tôm hùm (Homarus spp.):

WO

 

 

0306.33

- - Cua, ghẹ

WO

 

 

0306.34

- - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)

WO

 

 

0306.35

- - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon):

WO

 

 

0306.36

- - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác:

WO

 

 

0306.39

- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0306.91

- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

WO

 

 

0306.92

- - Tôm hùm (Homarus spp.):

WO

 

 

0306.93

- - Cua, ghẹ:

WO

 

 

0306.94

- - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus):

WO

 

 

0306.95

- - Tôm shrimps và tôm prawn:

WO

 

 

0306.99

- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

WO

 

03.07

 

Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

 

 

 

 

- Hàu:

 

 

 

0307.11

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.12

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.19

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten:

 

 

 

0307.21

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.22

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.29

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

0307.31

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.32

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.39

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Mực nang và mực ống:

 

 

 

0307.42

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.43

- - Đông lạnh:

WO

 

 

0307.49

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Bạch tuộc (Octopus spp.):

 

 

 

0307.51

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.52

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.59

- - Loại khác:

WO

 

 

0307.60

- Ốc, trừ ốc biển:

WO

 

 

 

- Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):

 

 

 

0307.71

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.72

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.79

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.):

 

 

 

0307.81

- - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.82

- - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.83

- - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh

WO

 

 

0307.84

- - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh

WO

 

 

0307.87

- - Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khác:

WO

 

 

0307.88

- - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác:

WO

 

 

 

- Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

 

 

 

0307.91

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0307.92

- - Đông lạnh

WO

 

 

0307.99

- - Loại khác:

WO

 

03.08

 

Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

 

 

 

 

- Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

 

 

 

0308.11

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0308.12

- - Đông lạnh

WO

 

 

0308.19

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

 

 

 

0308.21

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

WO

 

 

0308.22

- - Đông lạnh

WO

 

 

0308.29

- - Loại khác:

WO

 

 

0308.30

- Sứa (Rhopilema spp.):

WO

 

 

0308.90

- Loại khác:

WO

04

 

 

Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

 

04.01

 

Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

 

 

 

0401.10

- Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng:

WO

 

 

0401.20

- Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng:

WO

 

 

0401.40

- Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng:

WO

 

 

0401.50

- Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng:

WO

 

04.02

 

Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

 

 

 

0402.10

- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng:

CC hoặc RVC(45)

 

 

 

- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:

 

 

 

0402.21

- - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác:

CC hoặc RVC(45)

 

 

0402.29

- - Loại khác:

CC hoặc RVC(45)

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0402.91

- - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

CC hoặc RVC(45)

 

 

0402.99

- - Loại khác

CTSH

 

04.03

 

Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao

 

 

 

0403.10

- Sữa chua:

CTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc Nhóm 04.03; hoặc RVC(45)

 

 

0403.90

- Loại khác:

CTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc Nhóm 04.03; hoặc RVC(45)

 

04.04

 

Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

 

 

0404.10

- Whey whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác:

WO

 

 

0404.90

- Loại khác

WO

 

04.05

 

Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads)

 

 

 

0405.10

- Bơ

WO

 

 

0405.20

- Chất phết từ bơ sữa

WO

 

 

0405.90

- Loại khác:

WO

 

04.06

 

Pho mát và curd

 

 

 

0406.10

- Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, curd:

WO

 

 

0406.20

- Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại:

WO

 

 

0406.30

- Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột

CTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc Phân nhóm 0406.30; hoặc RVC(45)

 

 

0406.40

- Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti

WO

 

 

0406.90

- Pho mát loại khác

WO

 

04.07

 

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín

 

 

 

 

- Trứng đã thụ tinh để ấp:

 

 

 

0407.11

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

WO

 

 

0407.19

- - Loại khác:

WO

 

 

 

- Trứng sống khác:

 

 

 

0407.21

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

WO

 

 

0407.29

- - Loại khác:

WO

 

 

0407.90

- Loại khác:

WO

 

04.08

 

Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

 

 

 

 

- Lòng đỏ trứng:

 

 

 

0408.11

- - Đã làm khô

WO

 

 

0408.19

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0408.91

- - Đã làm khô

WO

 

 

0408.99

- - Loại khác

WO

 

04.09

 

Mật ong tự nhiên

 

 

 

0409.00

Mật ong tự nhiên

WO

 

04.10

 

Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

 

 

0410.00

- Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

WO

05

 

 

Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác

 

 

05.01

 

Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc người

 

 

 

0501.00

Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc người

WO

 

05.02

 

Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ các loại lông trên

 

 

 

0502.10

- Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

WO

 

 

0502.90

- Loại khác

WO

 

05.04

 

Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói

 

 

 

0504.00

Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói

WO

 

05.05

 

Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ được làm sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần của lông vũ

 

 

 

0505.10

- Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ:

WO

 

 

0505.90

- Loại khác:

WO

 

05.06

 

Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

 

 

 

0506.10

- Ossein và xương đã xử lý bằng axit

WO

 

 

0506.90

- Loại khác

WO

 

05.07

 

Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

 

 

 

0507.10

- Ngà; bột và phế liệu từ ngà

WO

 

 

0507.90

- Loại khác:

WO

 

05.08

 

San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

 

 

 

0508.00

- San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

WO

 

05.10

 

Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác

 

 

 

0510.00

Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác

WO

 

05.11

 

Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người

 

 

 

0511.10

- Tinh dịch động vật họ trâu, bò

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0511.91

- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3:

WO

 

 

0511.99

- - Loại khác:

WO

PHẦN II - CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT

06

 

 

Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí

 

 

06.01

 

Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12

 

 

 

0601.10

- Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ

WO

 

 

0601.20

- Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn:

WO

 

06.02

 

Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm

 

 

 

0602.10

- Cành giâm và cành ghép không có rễ:

WO

 

 

0602.20

- Cây, cây bụi, đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nuts) ăn được

WO

 

 

0602.30

- Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô - họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

WO

 

 

0602.40

- Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành

WO

 

 

0602.90

- Loại khác:

WO

 

06.03

 

Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

 

 

 

 

- Tươi:

 

 

 

0603.11

- - Hoa hồng

WO

 

 

0603.12

- - Hoa cẩm chướng

WO

 

 

0603.13

- - Phong lan

WO

 

 

0603.14

- - Hoa cúc

WO

 

 

0603.15

- - Họ hoa ly (Lilium spp.)

WO

 

 

0603.19

- - Loại khác

WO

 

 

0603.90

- Loại khác

WO

 

06.04

 

Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, các loại cỏ, rêu và địa y, phù hợp để bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

 

 

 

0604.20

- Tươi:

WO

 

 

0604.90

- Loại khác:

WO

07

 

 

Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được

 

 

07.01

 

Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0701.10

- Để làm giống

WO

 

 

0701.90

- Loại khác:

WO

 

07.02

 

Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0702.00

Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

07.03

 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0703.10

- Hành tây và hành, hẹ:

WO

 

 

0703.20

- Tỏi:

WO

 

 

0703.90

- Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:

WO

 

07.04

 

Bắp cải, súp lơ , su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0704.10

- Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):

WO

 

 

0704.20

- Cải Bruc-xen

WO

 

 

0704.90

- Loại khác:

WO

 

07.05

 

Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

 

- Rau diếp, xà lách:

 

 

 

0705.11

- - Xà lách cuộn (head lettuce)

WO

 

 

0705.19

- - Loại khác

WO

 

 

 

- Rau diếp xoăn:

 

 

 

0705.21

- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum)

WO

 

 

0705.29

- - Loại khác

WO

 

07.06

 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0706.10

- Cà rốt và củ cải:

WO

 

 

0706.90

- Loại khác

WO

 

07.07

 

Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0707.00

Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh

WO

 

07.08

 

Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0708.10

- Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

WO

 

 

0708.20

- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):

WO

 

 

0708.90

- Các loại rau đậu khác

WO

 

07.09

 

Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh

 

 

 

0709.20

- Măng tây

WO

 

 

0709.30

- Cà tím

WO

 

 

0709.40

- Cần tây trừ loại cần củ (celeriac)

WO

 

 

 

- Nấm và nấm cục (truffle):

 

 

 

0709.51

- - Nấm thuộc chi Agaricus

WO

 

 

0709.59

- - Loại khác:

WO

 

 

0709.60

- Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:

WO

 

 

0709.70

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)

WO

 

 

 

- Loại khác:

 

 

 

0709.91

- - Hoa a-ti-sô

WO

 

 

0709.92

- - Ô liu

WO

 

 

0709.93

- - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.)

WO

 

 

0709.99

- - Loại khác:

WO

 

07.10

 

Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh

 

 

 

0710.10

- Khoai tây

WO

 

 

 

- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:

 

 

 

0710.21

- - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

WO

 

 

0710.22

- - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)

WO

 

 

0710.29

- - Loại khác

WO

 

 

0710.30

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)

WO

 

 

0710.40

- Ngô ngọt

WO

 

 

0710.80

- Rau khác

WO

 

 

0710.90

- Hỗn hợp các loại rau

WO

 

07.11

 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được

 

 

 

0711.20

- Ôliu:

WO

 

 

0711.40

- Dưa chuột và dưa chuột ri:

WO

 

 

 

- Nấm và nấm cục (truffle):

 

 

 

0711.51

- - Nấm thuộc chi Agaricus:

WO

 

 

0711.59

- - Loại khác:

WO

 

 

0711.90

- Rau khác; hỗn hợp các loại rau:

WO

 

07.12

 

Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm

 

 

 

0712.20

- Hành tây

WO

 

 

 

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (truffle):

 

 

 

0712.31

- - Nấm thuộc chi Agaricus

WO

 

 

0712.32

- - Mộc nhĩ (Auricularia spp.)

WO

 

 

0712.33

- - Nấm nhầy (Tremella spp.)

WO