Quyết định 832/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại do Hoa kỳ tài trợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 832/QĐ-BTC

Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:832/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:20/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại”

Ngày 20/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 832/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Theo đó, với Hợp phần 1 về đơn giản hóa và hài hòa hóa các chính sách thủ tục giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam có mục tiêu tổng thể như sau: hoạt động của dự án hướng tới việc thúc đẩy các sáng kiến luật pháp và thể chế mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên cao nhất và/hoặc có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc thực thi hiệu quả Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của WTO, đặc biệt chú trọng tới các cam kết nhóm B và C. Việc này bao gồm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO.

Bên cạnh đó, Hợp phần 2 là tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương về chính sách tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tạo thuận lợi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 832/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

__________

Số: 832/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ vềquản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại”;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BTC ngày 09 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Văn kiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại” (Dự án TFP);

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-BTC ngày ... tháng ...năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệtđiều chỉnh Văn kiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại"(sau đây gọi tắt là “Dự án TFP”) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (Kế hoạchkèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án TFPvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ KHĐT;

- Lưu: VT, HTQT (9).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi