Quyết định 9538/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 9538/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH, PHÚ YÊN THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 6472/UBND-CNTM ngày 06 tháng 9 năm 2014, Công văn số 7453/UBND-CNTM ngày 08 tháng 10 năm 2014 và của Sở Công Thương Nghệ An tại Công văn số 996/SCT-QLTM ngày 22 tháng 9 năm 2014, Công văn số 1102/SCT-QLTM ngày 15 tháng 10 năm 2014; đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 3458/UBND-TM ngày 12 tháng 8 năm 2014; đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Công văn số 4001/UBND-ĐTXD ngày 13 tháng 11 năm 2013 và của Sở Công Thương Phú Yên tại Công văn số 426/SCT-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:
1. Bổ sung một cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III tại lý trình Km382-Km382+300 (phải tuyến) Quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
2. Bổ sung một cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III tại lý trình Km402-Km402+800 (trái tuyến) Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
3. Chuyển vị trí cửa hàng xăng dầu loại II tại lý trình Km 12 tuyến đường tránh thành phố Vinh (phải tuyến) sang vị trí tại lý trình Km 12 (trái tuyến) tuyến đường tránh thành phố Vinh, thuộc địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
4. Chuyển vị trí cửa hàng xăng dầu loại III tại lý trình Km482+580 (trái tuyến) sang vị trí Km483+200 (trái tuyến) Quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Bổ sung một cửa hàng xăng dầu loại II tại lý trình Km1314+300 (phải tuyến) Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Các nội dung khác được quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 không thay đổi; các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và bảo đảm an toàn hành lang đường bộ được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 
 

thuộc tính Quyết định 9538/QĐ-BCT

Quyết định 9538/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:9538/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:23/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 9538/QĐ-BCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi