Quyết định 81/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 81/2000/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000
VỀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Vật giá Chính phủ tại các tờ trình số 535/BVGCP ngày 21 tháng 6 năm 2000 và 559/BVGCP-TLSX ngày 28 tháng 6 năm 2000; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan tại cuộc họp bàn về kinh doanh xăng dầu ngày 21 tháng 6 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2000, áp dụng giá giới hạn bán lẻ tối đa đối với xăng ô tô thường là 4.800 đ/lít; giá bán buôn dầu mazút là 2.300 đ/kg.

Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá nêu trên.

 

Điều 2. Bộ Thương mại giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm nhập khẩu để đáp ứng cơ bản nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong nước theo đúng tiến độ. Bộ Tài chính theo dõi, xử lý kịp thời những khó khăn về vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2000. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực