Quyết định 481/QĐ-BCT 2020 ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp do Corona gây ra

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 481/QĐ-BCT

Quyết định 481/QĐ-BCT của Bộ Công Thương Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:481/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:13/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 481/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương

 ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra

 

BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh gây viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- BCĐQG phòng chống dịch;
- VPCP;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Ứng phó với tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

I. Mục tiêu:

1. Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương.

2. Giữ vững mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

II. Yêu cầu:

1. Các Đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (Ban Chỉ đạo quốc gia), trước hết là tại các văn bản số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020; Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện nhằm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020 của ngành Công Thương.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các Đơn vị theo dõi sát diễn biến tình hình dịch cúm Covid-19 trong nước và trên thế giới, bám sát các chỉ đạo của Bộ để chủ động có phương án, giải pháp xử lý kịp thời; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành đồng bộ các biện pháp, giải pháp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương điều hành, xử lý các vấn đề phát sinh từ diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, bảo đảm ứng phó tối ưu, hiệu quả nhất, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể có của dịch đối với ngành Công Thương, góp phần vào kết quả chung của cả nước trong công tác ứng phó với tác động của dịch cúm mà Đảng, Chính phủ đã đề ra.

B. NỘI DUNG

I. Nhóm nội dung nhiệm vụ về bảo đảm thực hiện mục tiêu phòng, chống hiệu quả dịch bệnh

1.1. Tổng cục Quản lý thị trường

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường các giải pháp ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được toàn bộ lực lượng quản lý thị trường ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao nhất.

b) Kiểm soát chặt chẽ thị trường, đặc biệt đối với mặt hàng khẩu trang y tế và các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Theo sát diễn biến dịch bệnh và biến động thị trường, có kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại các địa phương và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

c) Phối hợp với các lực lượng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát đường mòn, lối mở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

d) Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường địa phương:

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải Quan, Bộ đội biên phòng và các cơ quan chuyên ngành Y tế, Tài chính, Thanh tra khoa học và công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc các địa phương để tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng, đầu cơ, găm hàng tăng giá hàng hóa bất hợp lý các loại trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang y tế, nước rửa tay, dược phẩm...) phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra cao điểm về vấn đề sản xuất, cung ứng, phân phối các loại dược phẩm, trang thiết bị y tế dùng để bảo vệ sức khỏe, phòng, chữa bệnh và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao làm ảnh hưởng đến việc cung cấp các mặt hàng nêu trên phục vụ người dân trong thời gian dịch bệnh. Cần đặc biệt lưu ý phát hiện và xử lý ở mức cao nhất đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đầu cơ tăng giá các mặt hàng nêu trên trong thời gian dịch bệnh.

đ) Cộng bố thông tin xử phạt trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

e) Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện để phục vụ cho cán bộ, công chức quản lý thị trường bảo đảm an toàn trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

1.2. Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

a) Trên cơ sở đánh giá nhu cầu về khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Bộ Công Thương, làm đầu mối tham mưu xử lý vấn đề nhập khẩu bảo đảm phục vụ nhu cầu trong nước.

b) Chỉ đạo các Thương vụ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu đầu vào thay thế trong trường hợp nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang trong nước.

c) Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc kiểm soát xuất nhập khẩu khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch, ưu tiên đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước để đảm bảo sức khỏe người dân, hạn chế tối đa việc lây chéo trong cộng đồng.

1.3. Cục Công nghiệp

a) Làm việc trực tiếp, cụ thể với các cơ sở sản xuất khẩu trang trong nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương để làm rõ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng cường sản xuất. Đầu mối phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế kiểm tra, đôn đốc, làm việc trực tiếp tại một số cơ sở sản xuất vật tư y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Rà soát, đánh giá năng lực, khả năng cung ứng vật tư, nguyên liệu sản xuất trong nước đối với các vật tư phòng dịch (khẩu trang, nước khử trùng, sát khuẩn, quần áo phòng dịch...).

c) Phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn và kiểm soát các tổ chức sản xuất, cung ứng khẩu trang (bao gồm cả khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện có; kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách về sử dụng khẩu trang của người dân, giảm thiểu nguồn rác thải nguy hiểm từ việc sử dụng khẩu trang 1 lần, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch.

1.4. Vụ Thị trường trong nước

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu để đảm bảo các hệ thống phân phối lớn ổn định ở mức tốt nhất có thể theo tình hình thực tiễn cụ thể đối với nguồn cung các mặt hàng nguyên, vật liệu sản xuất và sản phẩm trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe (khẩu trang, hóa phẩm sát trùng...) đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của người dân trong mùa dịch, nhất là đối với các phương vùng sâu, vùng xa có điều kiện trang thiết bị y tế, khám chữa bệnh còn hạn chế.

b) Khẩn trương kết nối các vùng sản xuất nông sản hàng hóa với các hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ lớn để tập trung tiêu thụ hàng nông sản chưa xuất khẩu được.

c) Theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật, nắm bắt tình hình cung ứng các hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phòng, chống dịch bệnh để điều tiết cung cầu, đảm bảo bình ổn thị trường.

d) Làm việc với các hệ thống phân phối lớn để tăng cường cung ứng các mặt hàng chống dịch ra thị trường, có biện pháp hài hòa giữa số lượng hàng hóa xuất khẩu và phục vụ nhu cầu chống dịch ở trong nước.

1.5. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

a) Phối hợp với Tổng Cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường trong nước theo dõi và giám sát các mặt hàng thuốc, dược phẩm, trang thiết bị và vật tư y tế, vệ sinh và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Theo dõi, cập nhật thông tin phản ánh của người tiêu dùng để xử lý hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, trong đó tập trung xử lý các hành vi quảng cáo gian dối, cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh để cung cấp hàng hóa không bảo đảm về chất lượng hoặc ép buộc giao dịch với người tiêu dùng.

1.6. Cục Hóa chất

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế cập nhật, đánh giá tình hình sản xuất trong nước và nhập khẩu hóa chất/sản phẩm hóa chất khử trùng, diệt khuẩn, đặc biệt là nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc để đề xuất cơ chế đảm bảo nguồn cung phục vụ công tác phòng, chống dịch trong nước.

1.7. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

a) Chỉ đạo, yêu cầu các sàn thương mại điện tử, các chủ sở hữu website thương mại điện tử kiểm duyệt, ngăn chặn và loại bỏ các sản phẩm hàng giả, hàng nhái và xử lý nghiêm đối với người bán cố tình nâng giá bán các hàng hóa như khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn... để phục vụ phòng chống dịch bệnh.

b) Phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường rà soát, kiểm tra hoạt động của các website thương mại điện tử để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá các mặt hàng trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe phục vụ phòng chống dịch bệnh; yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thương mại điện tử các sàn thương mại điện tử kiểm duyệt, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trên của người bán hàng.

1.8 Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

a) Đầu mối thực hiện công tác quản lý, bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Kịp thời hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra, đảm bảo các chế độ, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước; tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung kinh phí.

1.9 Vụ Khoa học và công nghệ

a) Đôn đốc, chỉ đạo và khuyến khích các đơn vị nghiên cứu khoa học có liên quan tham gia vào công tác phòng, chống dịch;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất về thủ tục đánh giá sự phù hợp để kịp thời đưa các sản phẩm đảm bảo chất lượng vào phục vụ hoạt động phòng, chống dịch;

c) Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất vải kháng khuẩn.

d) Đầu mối triển khai các chỉ đạo của Bộ Công Thương thực hiện phòng, chống dịch đối với các Viện nghiên cứu thuộc Bộ.

1.10. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Đầu mối theo dõi, chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với khối các trường thuộc Bộ theo thống nhất chung của cơ quan chuyên môn (Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và xây dựng các phương án thay thế đối với các chương trình đoàn ra chưa thực sự cấp bách đến các khu vực có dịch bệnh.

c) Cập nhật tình hình triển khai phòng chống dịch của các Trường để tổng hợp, theo dõi; đặc biệt lưu ý đối với các Trường nằm trên địa bàn có người bị nhiễm Covid-19.

1.11. Văn phòng Bộ

a) Triển khai phương án cụ thể để phòng, chống dịch trong cơ quan Bộ Công Thương. Hướng dẫn và trang bị các phương tiện, thiết bị, vật phẩm cần thiết để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Bộ thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả.

b) Chỉ đạo bộ phận Y tế cơ quan Bộ ban hành ngay hướng dẫn để bảo đảm an toàn đối với các trường hợp cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ nghỉ phép hoặc có di chuyển tới các địa phương có dịch và quay trở lại cơ quan làm việc.

1.12. Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương

a) Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác triển khai phòng, chống dịch.

b) Theo sát diễn biến của dịch bệnh và các hướng dẫn của Bộ Y tế để chủ động phối hợp với các đơn vị y tế trong ngành Công Thương triển khai nghiêm túc, tích cực và toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg là “không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra” với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và lao động trong Ngành.

1.13. Các Viện, trường, cơ sở đào tạo, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thục hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

1.14. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm/cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý để hạn chế dịch bệnh truyền qua thực phẩm và các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nhằm đảm bảo chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

II. Nhóm nội dung nhiệm vụ về xử lý các tác động của dịch bệnh, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

2.1. Cục Xuất nhập khẩu

a) Thành lập ngay Tổ Công tác để xử lý các vấn đề liên quan tới giải tỏa hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc do Cục Cục Xuất nhập khẩu làm Thường trực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và một số Đơn vị có liên quan cùng tham gia. Đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực xuất nhập khẩu trực tiếp chỉ đạo Tổ Công tác này.

b) Chủ trì làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Hiệp hội liên quan để xác định cụ thể khối lượng, chủng loại các mặt hàng rau quả, trái cây và nông - thủy sản khác đang bị ách tắc trong xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, dự báo qui mô sản lượng các mặt hàng sắp tới sẽ thu hoạch, báo cáo cụ thể, đầy đủ với Lãnh đạo Bộ để có kế hoạch, biện pháp tham gia xử lý hỗ trợ.

c) Theo dõi sát tình hình xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc; đôn đốc các tỉnh có biên giới với Trung Quốc chủ động làm việc với phía Bạn để xác định cụ thể các biện pháp bảo đảm thông quan hàng hóa đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh.

d) Rà soát, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tái cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

2.2. Các Vụ: Thị trường châu Á - châu Phi, Thị trường châu Âu - châu Mỹ

a) Chỉ đạo các Thương vụ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện là đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

b) Rà soát các thị trường còn dư địa, đã mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản, hoặc có tiềm năng điều kiện mở cửa thị trường để giải quyết đầu ra cho hàng hóa của Việt Nam.

c) Phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong Bộ, các địa phương, các Thương vụ hướng dẫn doanh nghiệp các tiêu chuẩn, quy cách, đóng gói, bảo quản, bao bì nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường thay thế khác ngay tại nơi sản xuất để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu.

d) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Thương vụ liên quan đẩy nhanh, mạnh hơn công tác mở cửa thị trường cho các mặt hàng trái cây tươi sang các thị trường mà ta đã đang tiến hành đàm phán, đồng thời triển khai thêm các đàm phán mới đối với các thị trường có tiềm năng và dư địa xuất khẩu.

đ) Phối hợp chặt chẽ với các Thương vụ để cập nhật thông tin về các phản ứng của các nước liên quan đến việc đối phó với dịch bệnh, đánh giá về ảnh hưởng đối với kinh tế của các nước này, trong đó có lĩnh vực thương mại và đầu tư (như ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu, di chuyển các cơ sở đầu tư từ nước có dịch bệnh…) và có báo cáo Lãnh đạo Bộ đánh giá, phân tích về tác động (có thể có) đối với Việt Nam.

đ) Theo dõi chặt chẽ, cập nhật các thông tin trên thế giới và trong nước về tình hình, diễn biến dịch Covid-19 có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế giữa Việt Nam và các nước; đề xuất giải pháp ứng phó đối với các diễn biến bất thường của dịch.

e) Chỉ đạo các Thương vụ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động tích cực của Chính phủ Việt Nam đối phó với dịch bệnh, về mặt hàng xuất khẩu Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản.

2.3. Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia hội nhập quốc tế về kinh tế

a) Chủ động báo cáo, đề xuất việc triển khai các nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao triển khai trong năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN để báo cáo Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 sớm có chỉ đạo triển khai trong bối cảnh chung nhiều quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

b) Duy trì ổn định các hoạt động đối ngoại, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới sự nhìn nhận, đánh giá của các nước về môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

2.4. Cục Xúc tiến thương mại

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công thương (Cục Xuất nhập khẩu, các Vụ thị trường ngoài nước, các Thương vụ), các hiệp hội ngành hàng, các địa phương và đơn vị liên quan rà soát các thị trường có tiềm năng và dư địa tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng rau quả, trái cây, nông sản, thủy hải sản, dành ưu tiên nguồn lực từ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại cho các thị trường này nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh suy giảm kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

b) Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin về cơ hội xúc tiến xuất khẩu vào thị trường EU, ưu tiên các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản nhằm chuẩn bị khai thác và tận dụng hiệu quả lợi ích mang lại từ EVFTA ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

c) Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước đề xuất các giải pháp xúc tiến thương mại thị trường trong nước, tăng cường hơn nữa kết nối cung cầu trong nước, thúc đẩy thương mại nội địa để tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản.

d) Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, quảng bá thương hiệu thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số.

2.5. Vụ Thị trường trong nước

a) Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất xử lý nhằm bình ổn thị trường.

b) Theo dõi sát diễn biến của giá dầu thế giới do tác động của dịch bệnh để tham mưu điều hành giá mặt hàng xăng dầu phù hợp với kịch bản điều hành giá của Chính phủ.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện ngay các hoạt động kết nối cung cầu để hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản đang/sắp vào vụ thu hoạch, giải tỏa áp lực cho hoạt động xuất khẩu trước tác động của dịch bệnh.

d) Làm việc với các nhà phân phối tại Việt Nam để tăng cường đưa các sản phẩm nông, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm vào hệ thống phân phối của nước ngoài tại Việt Nam.

2.6. Cục Công nghiệp

a) Rà soát, đánh giá toàn diện, bám sát thực tiễn các tác động của dịch đối với sản xuất công nghiệp trong nước cũng như các chuỗi sản xuất công nghiệp để đề xuất các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ, định hướng chuyển đổi nguồn cung ứng nguyên liệu, sản xuất… cho doanh nghiệp cũng như các giải pháp hỗ trợ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

b) Làm việc trực tiếp với các Hiệp hội ngành hàng, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp sản xuất trong nước để nắm bắt thông tin về khả năng cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trước diễn biến của dịch bệnh.

c) Trực tiếp làm việc, kiểm tra tình hình tại các dự án, cơ sở sản xuất lớn trong lĩnh vực công nghiệp để đánh giá cụ thể tình hình lao động và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo chỉ đạo chung của Chính phủ.

d) Thành lập Tổ Công tác để tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất công nghiệp, đặc biệt là về nguồn vật tư/nguyên liệu phục vụ các dự án đầu tư và cơ sở sản xuất công nghiệp, bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

2.7. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

a) Chủ trì tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan của chủ đầu tư các dự án điện để đề xuất các biện pháp hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vận hành các công trình điện an toàn, giữ tiến độ dự án và bảo đảm chấp hành các quy định của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

b) Trực tiếp làm việc, kiểm tra tình hình tại các dự án, cơ sở sản xuất lớn trong lĩnh vực điện để đánh giá cụ thể tình hình lao động và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo chỉ đạo chung của Chính phủ.

c) Tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là về nguồn vật tư/nguyên liệu phục vụ các dự án đầu tư và cơ sở sản xuất trong lĩnh vực năng lượng, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm của ngành và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

2.8. Cục Hóa chất

a) Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan cập nhật, đánh giá tình hình nhập khẩu các mặt hàng hóa chất khác từ Trung Quốc làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, đề xuất giải pháp khi nguồn cung bị hạn chế.

b) Tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, đặc biệt là về nguồn vật tư/nguyên liệu phục vụ các dự án đầu tư và cơ sở sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

2.9. Vụ Dầu khí và Than

a) Theo dõi sát tình hình thị trường dầu mỏ, kịp thời chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị ngành dầu khí triển khai các giải pháp ứng phó với các kịch bản giá dầu giảm thấp do ảnh hưởng gián tiếp của dịch, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp ngành than xây dựng kế hoạch, biện pháp ứng phó đảm bảo chuẩn bị đủ nhân lực, thiết bị, vật tư... phục vụ sản xuất và tiêu thụ than, đảm bảo cung cấp đủ và ổn định than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký (đặc biệt là cho sản xuất điện).

b) Phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, PVN, TKV và các cơ quan liên quan để hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách ngành điện, than, dầu khí và bảo đảm chấp hành các qui định của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

2.10. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

a) Chủ trì tổ chức, phối hợp với các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam triển khai các chương trình tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa thông qua các kênh thương mại điện tử.

b) Phát động phong trào tiêu dùng hàng hóa, nông sản Việt qua thương mại điện tử trên Gian hàng Việt.

c) Mở thêm kênh phân phối mới cho doanh nghiệp thông qua lựa chọn hàng hóa phù hợp, đủ điều kiện và tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu để tổ chức xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

d) Thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại điện tử, từng bước thay đổi thói quen mua bán hàng hóa của người Việt, tăng cường thanh toán không sử dụng tiền mặt.

đ) Tăng cường năng lực và các giải pháp, công cụ gia tăng hiệu quả quản lý thương mại điện tử; đảm bảo đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử theo hướng lành mạnh bền vững, chú trọng xác định được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm... đảm bảo quản lý nhà nước và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

2.11. Cục Phòng vệ thương mại

a) Theo dõi và chủ động tổ chức thực thi chặt chẽ các qui định của pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ để bảo vệ sản xuất trong nước.

b) Đầu mối, bám sát kế hoạch hành động triển khai Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp để bảo đảm tốt môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

2.12. Vụ Khoa học và Công nghệ

Tăng cường các hoạt động phối hợp nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ chế biến, bảo quản nông thủy sản sau thu hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và thực tế sản xuất.

2.13. Cục Công Thương địa phương

Đầu mối nắm bắt, cập nhật thông tin từ các địa phương, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương và các địa phương.

2.14. Vụ Kế hoạch

Đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương để báo cáo Lãnh đạo Bộ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành chung của Bộ và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, cơ quan liên quan.

III. Nhóm nội dung nhiệm vụ về công tác thông tin, tuyên truyền

3.1. Văn phòng Bộ

a) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là về những nội dung về phòng, chống dịch bệnh và các giải pháp bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

b) Chủ động đề nghị các đơn vị trong Bộ cung cấp thông tin để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của Bộ kịp thời, hiệu quả, toàn diện.

3.2. Các đơn vị báo chí thuộc Bộ

a) Bám sát tình hình của Bộ và của Ngành để thực hiện tốt công tác truyền thông trên tất cả các kênh, đặc biệt là kênh điện tử.

b) Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các Đơn vị thuộc Bộ để cập nhật thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện về các hoạt động triển khai phòng, chống dịch cũng như các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong nước.

3.3. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Xây dựng mới Chuyên trang về ứng phó dịch bệnh Covid-19 của ngành Công Thương để cập nhật, cung cấp thông tin toàn diện về các hoạt động triển khai ứng phó của ngành Công Thương đối với dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho Chuyên trang hoạt động ổn định, phối hợp với Văn phòng Bộ và các Đơn vị trong Bộ cập nhật đăng tải thông tin phát triển Chuyên trang hoạt động hiệu quả.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng, theo lĩnh vực phụ trách, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cụ thể tại Chương trình hành động này, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các Đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai thực hiện; bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh và ứng phó hiệu quả với các tác động của dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương.

2. Thủ trưởng các Đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày (trước 15h00 hàng ngày) về tình hình và kết quả triển khai thực hiện, gửi bộ phận thường trực của Bộ (đặt tại Vụ Kế hoạch theo địa chỉ hộp thư điện tử [email protected]; [email protected]) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ; đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp mới nhằm ứng phó có hiệu quả với dịch Covid-19 trong ngành Công Thương.

3. Các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Thương vụ, các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chương trình này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; trước 11h30 ngày thứ Sáu hàng tuần gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch (theo địa chỉ hộp thư điện tử [email protected]; [email protected]) để tổng hợp chung./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi