Quyết định 1973/QĐ-BCT điều chỉnh thời gian tổ chức Tháng khuyến mại 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1973/QĐ-BCT

Quyết định 1973/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - VietNam Grand Sale 2021"
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1973/QĐ-BCT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:18/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

01/12/2021-01/01/2022: Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021

Ngày 18/08/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1973/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021".

Theo đó, Bộ điều chỉnh thời gian tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021" thành từ ngày 01/12/2021 đến ngày 01/01/2022 trên phạm vi toàn quốc. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Chương trình nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch Covid1-19, nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong nước về hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương; chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân tham gia các hoạt động, Chương trình tại địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và hoạt động khuyến mại; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1973/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1973/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC “THÁNG KHUYẾN MẠI TẬP TRUNG QUỐC GIA 2021 - VIETNAM GRAND SALE 2021”

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 và Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grandsale 2021”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” tại Điều 1 của Quyết định số 1597/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2021 thành từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Các Hiệp hội, ngành hàng; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Hiệp hội, ngành hàng;
- Sở Công Thương các địa phương;
- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “THÁNG KHUYẾN MẠI TẬP TRUNG QUỐC GIA 2021 - VIETNAM GRAND SALE 2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”), các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

- Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước.

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kích cầu và phục hồi phát triển du lịch.

- Tạo tiền đề cho việc tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền để có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 01/01/2022.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Phạm vi: Trên toàn quốc.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương

a) Cục Xúc tiến thương mại

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện Chương trình; thực hiện các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.

- Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại với Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại, phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

b) Vụ Thị trường trong nước

- Chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại triển khai các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam và các hoạt động trong khuôn khổ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.

- Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại đ tng hp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

c) Các đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương

- Văn phòng Bộ phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Chương trình tại trụ sở, website của Bộ Công Thương và trên các phương tiện truyền thông.

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát động tổ chức các sự kiện, hoạt động khuyến mại trên môi trường trực tuyến;

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định.

- Tổng cục Quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắm bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm để tiến hành xử lý theo định trong thời gian diễn ra Chương trình.

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại để triển khai, thực hiện Chương trình.

2. Hiệp hội, ngành hàng

Hiệp hội, ngành hàng có liên quan phối hợp với Bộ Công Thương thông tin, khuyến khích hội viên và các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương đảm bảo mục đích, thời gian thực hiện Chương trình.

- Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng bá chung cho Chương trình.

- Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân tham gia các hoạt động và Chương trình tại địa phương.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại tại địa phương, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan để theo dõi, kiểm tra, xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về khuyến mại tại địa phương, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.

4. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan

Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hp pháp của người tiêu dùng./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi