Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN

Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đặng Ngọc Chiến; Đỗ Duy Thường; Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/05/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN
TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM SỐ
40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
Thông tư này hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của:
a) Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là Ban Thanh tra nhân dân cấp xã);
b) Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước;
c) Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước.
2. Về nguồn kinh phí:
a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trình Hội đồng nhân dâp cùng cấp cân đối.
Cho ngân sách cấp xã để Uỷ ban nhân dân xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.
b. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng cơ quan bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan nhà nước đó.
c. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ trưởng đơn vị bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại theo quy định - nếu có).
d. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước do Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính của doanh nghiệp và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
3. Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm sử dụng kinh phí hoạt động đúng mục đích, theo chế độ chỉ tiêu tài chính hiện hành; cuối quý, cuối năm báo cáo kinh phí đã sử dụng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã) hoặc Tổ chức công đoàn cơ sở tại đơn vị (đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước).
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã với Ban Tài chính xã.
Tổ chức công đoàn cơ sở có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí  hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị với Phòng (Ban) tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Nội dung chỉ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, gồm:
a) Chi mua sắm văn phòng phẩm, chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm;
b) Chi hội nghị phí, công tác phí;
c) Chi trả thù lao cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch công tác được duyệt;
d) Chi cho các cuộc họp bàn việc kiến nghị xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật;
đ) Chi bồi dưỡng cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân hoạt động phối kết hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu có).
2. Về mức chi:
Các nội dung chi phục vụ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nêu trên thực hiện theo tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành được cấp có thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:
a) Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã:
- Chi mua sắm văn phòng phẩm theo hoá đơn thực tế mua hàng; cước điện thoại, cước bưu phẩm theo hoá đơn thực tế của bưu điện.
- Chi hội nghị, chi tiền công tác phí theo quy định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cụ thể hoá quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.
Chi trả thù lao, chi bồi dưỡng áp dụng theo mức chi do cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện. Trường hợp chưa có mức chi cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã để xem xét, quyết định cho phù hợp và trong phạm vi kinh phí đã được giao cho Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
b) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước:
- Chi hội nghị, công tác phí theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cụ thể hoá quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.
- Các khoản chi khác thực hiện theo mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ  của cơ quan. Trường hợp cơ quan chưa xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ thì thực hiện theo quy định hiện hành.
c) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập:
Thực hiện chi tiêu theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ đối với đơn vị áp dụng chế độ tự chủ về tài chính. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thì thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước.
d) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước:
Thực hiện mức chi theo quy định được thoả thuận giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhưng không vượt quá mức chi theo quy định hiện hành của nhà nước.
3. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí:
a) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã:
- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:
+ Lập, chấp hành dự toán ngân sách: Đối với dự toán ngân sách những năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trong năm kế hoạch và chế độ, chi tiêu tài chính hiện hành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cấp xã lập dự toán chỉ bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ dự toán ngân sách được giao và khả năng ngân sách thực tế ở địa phương để bố trí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
+ Mức cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đảm bảo tối thiểu 2 triệu đồng/năm.
- Định kỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cùng với kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã gửi Ban Tài chính xã để tổng hợp vào báo cáo quyết toán chi của Uỷ ban nhân dân xã theo quy định hiện hành.
b) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:
- Việc lập, chấp  hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; riêng đơn vị sự nghiệp công lập còn phải thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành công đoàn cơ sở ở  cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng của Ban Thanh tra nhân dân với Phòng (Ban) tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để tổng hợp chung trong quyết toán thu, chi hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.
c. Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước:
- Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn ở doanh nghiệp nhà nước lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, gửi Phòng (Ban) tài chính của doanh nghiệp để tổng hợp vào kế hoạch thu, chi tài chính của doanh nghiệp trình Tổng giám đốc, Giám đốc phê duyệt làm căn cứ thực hiện.
- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng của Ban Thanh tra nhân dân gửi Phòng (Ban) tài chính của doanh nghiệp để tổng hợp vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ  ngày đăng Công báo.
Thông tư này thay thế Thông tư Liên tịch số 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét, giải quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Chiến

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THễNG TƯ

LIấN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN
TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM - TỔNG LIấN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM SỐ
40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước.

Liờn tịch Bộ Tài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Đối tượng, phạm vi ỏp dụng:

Thụng tư này hướng dẫn về kinh phớ bảo đảm hoạt động của:

a) Ban Thanh tra nhõn dõn ở xó, phường, thị trấn (dưới đõy gọi tắt là Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó);

b) Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước;

c) Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập;

d) Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Về nguồn kinh phớ:

a) Kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó do Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh, trỡnh Hội đồng nhõn dõp cựng cấp cõn đối.

Cho ngõn sỏch cấp xó để Uỷ ban nhõn dõn xó cấp cho Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt động.

b. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng quan bố trớ trong phạm vi dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nước được cấp cú thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan nhà nước đú.

c. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập do Thủ trưởng đơn vị bố trớ trong phạm vi nguồn tài chớnh của đơn vị (bao gồm dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nước được cấp cú thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại theo quy định - nếu cú).

d. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn tại doanh nghiệp nhà nước do Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc doanh nghiệp bố trớ theo khả năng tài chớnh của doanh nghiệp và được hạch toỏn vào cỏc khoản chi phớ hợp lý khi tớnh thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và cỏc văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó, ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước cú trỏch nhiệm sử dụng kinh phớ hoạt động đỳng mục đớch, theo chế độ chỉ tiờu tài chớnh hiện hành; cuối quý, cuối năm bỏo cỏo kinh phớ đó sử dụng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó (đối với Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó) hoặc Tổ chức cụng đoàn cơ sở tại đơn vị (đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước).

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm bỏo cỏo quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó với Ban Tài chớnh xó.

Tổ chức cụng đoàn cơ sở cú trỏch nhiệm bỏo cỏo quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị với Phũng (Ban) tài chớnh của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nội dung chỉ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, gồm:

a) Chi mua sắm văn phũng phẩm, chi cho cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm;

b) Chi hội nghị phớ, cụng tỏc phớ;

c) Chi trả thự lao cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn trực tiếp thực hiện cụng tỏc thanh tra theo kế hoạch cụng tỏc được duyệt;

d) Chi cho cỏc cuộc họp bàn việc kiến nghị xử lý cỏc vụ việc vi phạm phỏp luật;

đ) Chi bồi dưỡng cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt động phối kết hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu cú).

2. Về mức chi:

Cỏc nội dung chi phục vụ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn nờu trờn thực hiện theo tiờu chuẩn, chế độ chi tiờu tài chớnh hiện hành được cấp cú thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:

a) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó:

- Chi mua sắm văn phũng phẩm theo hoỏ đơn thực tế mua hàng; cước điện thoại, cước bưu phẩm theo hoỏ đơn thực tế của bưu điện.

- Chi hội nghị, chi tiền cụng tỏc phớ theo quy định của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cụ thể hoỏ quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

Chi trả thự lao, chi bồi dưỡng ỏp dụng theo mức chi do cơ quan cú thẩm quyền quyết định thực hiện. Trường hợp chưa cú mức chi cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn xó để xem xột, quyết định cho phự hợp và trong phạm vi kinh phớ đó được giao cho Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó.

b) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước:

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cụ thể hoỏ quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

- Cỏc khoản chi khỏc thực hiện theo mức chi quy định tại Quy chế chi tiờu nội bộ của cơ quan. Trường hợp cơ quan chưa xõy dựng Quy chế chỉ tiờu nội bộ thỡ thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập:

Thực hiện chi tiờu theo quy định tại Quy chế chi tiờu nội bộ đối với đơn vị ỏp dụng chế độ tự chủ về tài chớnh. Đối với đơn vị sự nghiệp cụng lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chớnh thỡ thực hiện theo chế độ chi tiờu tài chớnh hiện hành của nhà nước.

d) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước:

Thực hiện mức chi theo quy định được thoả thuận giữa Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở và Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc doanh nghiệp nhưng khụng vượt quỏ mức chi theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Lập dự toỏn, phõn bổ, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ:

a) Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó thực hiện theo quy định tại Thụng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chớnh quy định về quản lý ngõn sỏch xó và cỏc hoạt động tài chớnh khỏc của xó, phường, thị trấn.

Thụng tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

+ Lập, chấp hành dự toỏn ngõn sỏch: Đối với dự toỏn ngõn sỏch những năm đầu thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó trong năm kế hoạch và chế độ, chi tiờu tài chớnh hiện hành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó chỉ đạo Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó lập dự toỏn chỉ bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Ủy ban nhõn dõn cấp xó xem xột, tổng hợp bỏo cỏo Uỷ ban nhõn dõn cấp huyện để xem xột, tổng hợp bỏo cỏo Ủy ban nhõn dõn cấp tỉnh trỡnh Hội đồng nhõn dõn cấp tỉnh quyết định, cõn đối kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn. Đối với cỏc năm trong thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ dự toỏn ngõn sỏch được giao và khả năng ngõn sỏch thực tế ở địa phương để bố trớ theo đỳng quy định của Luật Ngõn sỏch nhà nước.

+ Mức cõn đối kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó đảm bảo tối thiểu 2 triệu đồng/năm.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm tổng hợp quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cựng với kinh phớ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó gửi Ban Tài chớnh xó để tổng hợp vào bỏo cỏo quyết toỏn chi của Uỷ ban nhõn dõn xó theo quy định hiện hành.

b) Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập thực hiện theo Thụng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước; riờng đơn vị sự nghiệp cụng lập cũn phải thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chớnh đối với đơn vị sự nghiệp cụng lập.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sử dụng của Ban Thanh tra nhõn dõn với Phũng (Ban) tài chớnh của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để tổng hợp chung trong quyết toỏn thu, chi hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

c. Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước:

- Hàng năm, căn cứ vào chương trỡnh, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, Ban chấp hành cụng đoàn ở doanh nghiệp nhà nước lập dự toỏn kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, gửi Phũng (Ban) tài chớnh của doanh nghiệp để tổng hợp vào kế hoạch thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp trỡnh Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc phờ duyệt làm căn cứ thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sử dụng của Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Phũng (Ban) tài chớnh của doanh nghiệp để tổng hợp vào bỏo cỏo quyết toỏn thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thụng tư này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

Thụng tư này thay thế Thụng tư Liờn tịch số 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn xó, phường, thị trấn.

2. Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu phỏt sinh vướng mắc, đề nghị cỏc cơ quan, đơn vị phản ỏnh về Bộ Tài chớnh, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Nam để xem xột, giải quyết.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIấN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Chiến

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi