Thông tư 86/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/1997/TT/BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI KHÁCH SẠN

- Căn cứ qui định hiện hành của Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu; Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức;

- Căn cứ Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế lợi tức; Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu;

- Căn cứ Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn";

Bổ sung

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các khách sạn có tổ chức thu tiền phụ thu cước viễn thông như sau:

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:
a) Các khách sạn được xếp sao đã đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ là đối tượng phải nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ.
b) Các khách sạn chưa được xếp sao, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các đối tượng khác không thuộc đại diện điều chỉnh của Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng áp dụng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Các trường hợp khách sạn đã được xếp sao nhưng chưa đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hoặc các đối tượng quy định tại tiết (b) nêu trên mà tự ý tổ chức thu phụ thu cước viễn thông thì phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào Ngân sách Nhà nước và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.
2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
a) Doanh thu tính thuế:
Doanh thu tính thuế doanh thu và thuế lợi tức đối với các khách sạn đã được đăng ký mức phụ thu cước viễn thông là toàn bộ tiền phụ thu cước viễn thông phát sinh trong kỳ tính thuế, không kể đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
b) Thuế suất:
Tiền phụ thu cước viễn thông được coi là doanh thu của khách sạn, do vậy áp dụng thuế suất như sau:
- Thuế suất thuế doanh thu: 10%;
- Thuế suất thuế lợi tức: 45%.
Bổ sung
3. HẠCH TOÁN VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:
Căn cứ theo mức phụ thu cụ thể phát sinh trong kỳ tính thuế, khách sạn tổ chức hạch toán và kê khai số tiền phụ thu, nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định trên.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định số: 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định của Luật thuế doanh thu và Luật thuế lợi tức.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khúc mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 86/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 86/1997/TT/BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 26/11/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/1997/TT/BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ THU CƯỚC
VIỄN THÔNG TẠI KHÁCH SẠN

 

- Căn cứ qui định hiện hành của Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu; Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức;

- Căn cứ Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế lợi tức; Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu;

- Căn cứ Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn";

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các khách sạn có tổ chức thu tiền phụ thu cước viễn thông như sau:

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

a) Các khách sạn được xếp sao đã đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ là đối tượng phải nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ.

b) Các khách sạn chưa được xếp sao, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các đối tượng khác không thuộc đại diện điều chỉnh của Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng áp dụng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các trường hợp khách sạn đã được xếp sao nhưng chưa đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hoặc các đối tượng quy định tại tiết (b) nêu trên mà tự ý tổ chức thu phụ thu cước viễn thông thì phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào Ngân sách Nhà nước và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

 

2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

a) Doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế doanh thu và thuế lợi tức đối với các khách sạn đã được đăng ký mức phụ thu cước viễn thông là toàn bộ tiền phụ thu cước viễn thông phát sinh trong kỳ tính thuế, không kể đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

b) Thuế suất:

Tiền phụ thu cước viễn thông được coi là doanh thu của khách sạn, do vậy áp dụng thuế suất như sau:

- Thuế suất thuế doanh thu: 10%;

- Thuế suất thuế lợi tức: 45%.

 

3. HẠCH TOÁN VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:

Căn cứ theo mức phụ thu cụ thể phát sinh trong kỳ tính thuế, khách sạn tổ chức hạch toán và kê khai số tiền phụ thu, nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định trên.

 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định số: 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định của Luật thuế doanh thu và Luật thuế lợi tức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khúc mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 86/1997/TT-BTC
Hanoi, November 26, 1997

 
CIRCULAR
GUIDING THE PAYMENT OF TAX FOR THE TELECOMMUNICATIONS SURCHARGE COLLECTED AT HOTELS
Pursuant to the current provisions of the Law on Turnover Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax; the Law on Profit Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Profit Tax;
Pursuant to Decree No.57-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Profit Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Profit Tax; Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government detailing the implementation of the Law on Turnover Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax;
Pursuant to Circular No.75A-TC/TCT of August 31, 1993 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.57-CP of August 28, 1993 of the Government; Circular No.97-TC/TCT of December 30, 1995 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government;
Pursuant to Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister on "the telecommunications surcharge collected at hotels";
The Ministry of Finance hereby guides the fulfillment of tax obligation by hotels that organize the collection of telecommunications surcharge:
1. The scope of application:
a/ The star-grading hotels that have registered their telecommunications surcharge levels with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee under Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister are subject to the payment of turnover tax and profit tax in accordance with this Circular's guidance from the date such telecommunications surcharge levels are registered with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee.
b/ The non-star hotels, guest houses, rest houses, restaurants and other establishments shall not be regulated by Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister, and shall not be subject to the payment of turnover tax and profit tax in accordance with this Circular's guidance.
In cases where star-grading hotels that have not yet registered their telecommunication surcharge levels with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee, or establishments mentioned in item b above collect the telecommunications surcharge without permission, they shall have to remit all the collected amounts to the State budget, and may, depending on the seriousness of their violations, be sanctioned for administrative violations in the field of price management.
2. The basis for tax calculation
a/ Taxable turnover:
The turnover for the turnover tax and profit tax calculation of the hotels, which have registered their telecommunications surcharge levels, shall be the total telecommunications surcharge arising in the taxation period, irrespective of whether it is collected or not yet.
b/ Tax rates:
The communications surcharge is regarded as turnover of a hotel, so the following tax rates shall be applied:
- The turnover tax rate: 10%;
- The profit tax rate: 45%.
3. Accounting and declaration for tax payment:
Depending on the specific telecommunications surcharge amounts arising in the taxation period, the hotels shall conduct the accounting and declaration of such amounts for the payment of turnover tax and profit tax as prescribed above.
4. Organization of implementation:
This Circular takes effect from August 3, 1997. The previous stipulations which are contrary to provisions of Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister and this Circular's guidance are now annulled. Other provisions shall continue to apply in accordance with the Law on Turnover Tax and the Law on Profit Tax.
Any problems arising in the course of implementation shall be reported by the concerned units to the Ministry of Finance for consideration and settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!