Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐàI VỀ THUẾ VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 13 NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/1998/NĐ-CP
NGÀY 29/6/1998 VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

 

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành;

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

 

I. NHỮNG NỘI DUNG ƯU ĐàI VỀ THUẾ VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

 

1. Về thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp)

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi):

Điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế; mức ưu đãi về thuế; thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét ưu đãi về thuế thực hiện theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính.

b. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi):

b.1. Mức ưu đãi:

Được giảm 50% thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) trong 2 năm (24 tháng) liên tiếp kể từ khi doanh nghiệp cổ phần hoá được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Công ty.

b.2. Thủ tục, thẩm quyền, trình tự thực hiện ưu đãi:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần thuộc đối tượng được giảm thuế lợi tức theo hướng dẫn tại điểm 1.b Thông tư này phải thực hiện kê khai đăng ký thuế và lập hồ sơ gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý đề nghị được giảm thuế theo quy định. Hồ sơ gồm có:

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị);

- Tờ khai đăng ký thuế;

- Đơn đề nghị được giảm thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) có đầy đủ chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của đơn vị.

Trong thời hạn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải ra thông báo về thời hạn công ty được giảm thuế theo quy định. Nếu kiểm tra hồ sơ của đơn vị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thì phải thông báo cho đơn vị làm lại hoặc bổ sung hồ sơ trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Việc xét giảm thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) cho các đối tượng nêu tại điểm 1.b Thông tư này do cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị thực hiện khi quyết toán thuế hàng năm và phải được ghi trên thông báo nộp thuế năm cho công ty.

2. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá khi nhận được khoản thu nhập được chia từ số dư quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trước khi cổ phần hoá để mua cổ phần thì khoản thu nhập trên không tính vào thu nhập chịu thuế (nếu có) của người lao động. Nếu sau khi nhận khoản thu nhập trên, người lao động không dùng để mua cổ phần thì phải tính vào thu nhập chịu thuế (nếu có).

3. Về lệ phí trước bạ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ thì tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chuyển thành sở hữu của công ty cổ phần thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ.

Thủ tục giải quyết việc không thu lệ phí trước bạ thực hiện như sau:

Công ty cổ phần (do doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chuyển thành) khi đăng ký quyền sở hữu đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp nhà nước) phải xuất trình với cơ quan thuế (nơi đăng ký) các giấy tờ sau:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định cho từng tài sản;

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá kèm theo Biên bản xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp (bản sao có công chứng);

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị).

Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và xác nhận tài sản thuộc đối tượng không thu lệ phí trước bạ vào tờ khai lệ phí trước bạ làm căn cứ để công ty đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ của công ty cổ phần không ghi tên trong Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hoá thì cơ quan thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ theo đúng chế độ quy định.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

Các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển thành cổ phần và thuộc đối tượng được giảm thuế lợi tức theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ nhưng chưa được xét giảm thuế thì vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm thuế theo quy định trên và đơn vị phải lập đầy đủ hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi về thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị xem xét giải quyết theo đúng hướng dẫn tại điểm I.1.b.2. Thông tư này. Nếu thời hạn đơn vị được xét giảm thuế theo quy định thuộc năm tài chính 1996, 1997 thì số thuế lợi tức thực tế xét giảm cho đơn vị được tính trừ vào số thuế lợi tức đơn vị phải nộp năm tài chính 1998.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp và cơ quan thuế phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết kịp thời.

 

thuộc tính Thông tư 117/1998/TT-BTC

Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:117/1998/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:22/08/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 117/1998/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No.117/1998/TT-BTC
Hanoi, August 22, 1998
 
CIRCULAR
GUIDING THE APPLICATION OF TAX AND REGISTRATION FEE PREFERENCES PROVIDED FOR IN ARTICLE 13 OF DECREE No.44/1998/ND-CP OF JUNE 29, 1998 ON THE TRANSFORMATION OF STATE ENTERPRISES INTO JOINT STOCK COMPANIES
Pursuant to the current tax laws and ordinances;
Pursuant to the Law on Domestic Investment Promotion (amended) of May 20, 1998;
Pursuant to Decree No.44/1998/ND-CP of June 29, 1998 of the Government on the transformation of State enterprises into joint stock companies;
The Ministry of Finance hereby guides the application of tax and registration fee preferences provided for in Article 3 of Decree No.44/1998/ND-CP of June 29, 1998 of the Government on the transformation of State enterprises into joint stock companies, as follows:
I. THE CONTENTS OF TAX AND REGISTRATION FEE PREFERENCES
1. Regarding the profit tax (enterprise income tax).
a) For State enterprises, which have been transformed into joint stock companies, a new investment form, and fully qualified for preferences under the Law on Domestic Investment Promotion (amended):
The conditions for enjoying tax preferences; the tax preference levels; the procedures, order and competence for considering the tax preferences shall comply with provisions of the Law on Domestic Investment Promotion (amended) and guiding documents of the Government and the Ministry of Finance.
b) For State enterprises, which have been transformed into the joint stock companies but not qualified for preferences under the Law on Domestic Investment Promotion (amended):
b.1) The preference levels:
The 50% reduction of profit tax (enterprise income tax) for 2 consecutive years (24 months) from the date the equitized enterprises are granted business registration certificates to commence their operation under the Law on Companies.
b.2) The procedures, competence and order for effecting the preferences:
Within 10 days from the date it is granted business registration certificate, a joint stock company eligible for profit tax reduction according to the guidance in Point 1.b of this Circular shall have to make tax declaration and registration then compile and send a dossier to the tax agency directly managing it, requesting the tax reduction as prescribed. The dossier shall comprise:
- The decision of the competent agency to transform the State enterprise into a joint stock company (the notarized copy or the copy with true-copy seal of the unit);
- The business registration certificate (the notarized copy or the copy with the true-copy seal of the unit);
- The declaration for lax registration;
- An application for profit tax reduction (enterprise income tax) with signature of the lawful representative and seal of the unit.
Within 10 days from the date of receiving the dossier, the tax agency shall have to notify the company of the tax reduction duration according to regulations. If it finds that the company’s dossier is invalid or incomplete, it shall have to notify the company thereof so that the latter can remake or supplement such dossier within 7 days from the date of receiving the dossier.
The consideration for profit tax reduction (enterprise income tax) for subjects defined in Point 1.b of this Circular shall be conducted by the tax agency directly managing the concerned companies when making annual tax settlement and such tax reduction shall be stated in the annual tax notices sent to the companies.
2. Regarding the income tax on high income earners
In cases where laborers who work in equitized enterprises receive and use income amounts divided from the remainder of reward funds and welfare funds before such enterprises are equitized to buy equities, such income amounts shall not be accounted into the taxable incomes (if any) of such laborers. If after receiving such income amounts, the laborers do not use them to buy equities, such amounts shall be accounted into the taxable incomes (if any).
3. Regarding the registration fee:
According to Clause 2, Article 13 of Decree No.44/ 1998/ND-CP of June 29, 1998 of the Government, the properties under the management and use of equitized State enterprises, which are now placed under the ownership of joint stock companies, shall not be subject to registration fee.
The procedures for non-collection of registration fee shall be carried out as follows:
A joint stock company (as the result of equitizing State enterprise), when registering its ownership over properties subject to registration fee (previously under the management and use of the State enterprise), shall have to produce to the tax agency (where the properties are registered) the following papers:
- The declaration of registration fee made according to the set form for each kind of property;
- The competent agency’s decision on the actual value of the to-be-equitized enterprise enclosed with the written record on the determination of the enterprise’s actual value (the notarized copy);
- The competent agency’s decision to transform the State enterprise into a joint stock company in accordance with Article 17 of Decree No.44/1998/ND CP (the notarized copy or the copy with true-copy seal of the unit).
The tax agency shall examine the dossier and write its certification on the registration fee declaration that the properties are not subject to the registration fee which shall be registered by the company with the State management agency. For the joint stock Company’s properties subject to the registration fee, which are not stated in the competent agency’s decision on the actual value of the equitized enterprise, the tax agency shall collect registration fee according to the prescribed regime.
II. IMPLEMENTATION ORGANIZATION:
For the State enterprises already transformed into joint stock companies and eligible for profit tax reduction according to Clause 1, Article 10 of Decree No.28-CP of May 7, 1996 of the Government, but not yet considered for tax reduction, the tax reduction shall be effected in accordance with the above stipulations and such companies shall have to mark complete dossiers requesting the entitlement to tax preferences and send them to the tax agencies directly managing them for consideration and settlement in accordance with guidance in Point I.1.b.2 of this Circular. If the tax reduction period enjoyed by companies falls within the fiscal year of 1996 or 1997, the actual amounts of profit tax reduction for the companies shall be deducted from the profit tax amount to-be paid by the companies in the 1998 fiscal year.
This Circular takes effect after its signing. Any difficulties and/or problems arising in the course of implementation shall be reported by the enterprises and tax agencies to the Ministry of Finance for consideration and timely settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 117/1998/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi