Thông tư 116/2012/TT-BTC thuế với Tổ chức Tài chính Quy mô nhỏ TNHH MTV Tình Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 116/2012/TT-BTC

Thông tư 116/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:116/2012/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:18/07/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Miễn 2 năm thuế TNDN đối với Tổ chức tài chính Tình Thương
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 01 thành viên Tình Thương.
Cụ thể, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH01 thành viên Tình Thương được miễn thuế TNDN trong 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Thời gian miễn thuế, giảm thuế này được tính liên tục từ kỳ tính thuế năm 2012.
Hết thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH01 thành viên Tình Thương sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.
Chính sách ưu đãi thuế thí điểm đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH 01 thành viên Tình Thương quy định tại Thông tư này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012 đến khi Luật Thuế TNDN, số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2012.

Từ ngày 22/11/2019, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 71/2019/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 116/2012/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 116/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
ĐỐI VÓI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUY MÔ NHỎ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN TÌNH THƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dn;
Căn cứ Nghị định s118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chỉnh phủ tại công văn số 2151/VPCP- KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ vviệc thí điếm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với Tchức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương;
Căn cứ ý kiến của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn s 3635/NHNN-TTGSNH ngày 15 tháng 6 năm 2012;
Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
 
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với Tchức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Thông tư này hướng dẫn về việc thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.
Điều 2. Chính sách ưu đãi thuế
Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương được áp dụng ưu đãi thuế như sau:
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.
2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.
Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản 2 Điều này được tính liên tục từ kỳ tính thuế năm 2012.
Hoạt động tài chính vi mô quy định tại Điều này là các hoạt động mà Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương được phép thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 120, Điều 121 và Điều 122 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn.
3. Chính sách ưu đãi thuế thí điểm đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương quy định tại Thông tư này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012 đến khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.
4. Nguyên tắc, thủ tục miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.
2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng ban chi đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thị Mai

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi