Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa hướng dẫn kinh phí Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 112/2012/TT-BTC

Thông tư 112/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và đào tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015"
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:112/2012/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:06/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Địa phương bảo đảm kinh phí hỗ trợ việc làm cho thanh niên
Ngày 06/07/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dư án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”.
Theo đó, kinh phí triển khai dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; “Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên” tại địa phương sẽ do ngân sách địa phương thực hiện. Đối với các nội dung dự án, chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thực hiện, kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách Trung ương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nguồn huy động khác.
Về việc lập dự toán ngân sách đối với việc thực hiện các dự án vẫn theo quy định cũ. Riêng đối với kinh phí thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí thực hiện dự án gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Chương trinh để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng, Quốc hội phê duyệt theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2012.

Xem chi tiết Thông tư 112/2012/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------------

Số: 112/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 101/2009/TT-BTC

NGÀY 20/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN

KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ

 THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2008-2015”

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện công văn số 4017/VPCP-TH ngày 11/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”:

1. Điều 1 khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Quy định chung
3. Nguồn kinh phí:
a) Kinh phí thực hiện dự án ''Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp''; Dự án ''Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp''; ''Chương trình giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên'';
- Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện dự án, chương trình đối với các nội dung công việc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nguồn huy động hợp pháp khác.
- Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện dự án, chương trình đối với các nội dung công việc triển khai tại địa phương.
b) Kinh phí thực hiện Dự án ''Đầu tư xây dựng các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên'';
- Ngân sách Trung ương bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề để xây dựng các trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên thông qua Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo các dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Địa phương bố trí diện tích đất xây dựng trung tâm; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho bộ máy của Trung tâm từ nguồn ngân sách địa phương.''
2. Điều 4 Khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 4: Lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách và chế độ báo cáo:
1. Lập dự toán ngân sách:
Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, chương trình (theo nhiệm vụ và kinh phí); căn cứ khối lượng công việc của từng dự án, chương trình trong năm kế hoạch, căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp lập dự toán thực hiện Đề án theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần xác định rõ nội dung công việc do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, nội dung công việc thực hiện từ các nguồn huy động hợp pháp khác và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan mình gửi cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Đối với kinh phí thực hiện Dự án ''Đầu tư xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu của Đoàn thanh niên'' từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí thực hiện dự án gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Chương trình để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt theo quy định.''
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.
Những quy định khác tại Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” vẫn có hiệu lực thi hành.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi