Quyết định 88/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

của Bộ Tài chính số 88/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2005

Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ

dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không

quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn thuộc nhóm 8704 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (gồm Biểu số I và Biểu số II) ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

 

DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU XE CÓ ĐỘNG CƠ DÙNG ĐỂ VẬN TẢI HÀNG HOÁ, CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG CÓ TẢI TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 5 TẤN VÀ LOẠI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG CÓ TẢI TỐI ĐA TRÊN 45 TẤN TRONG BIỂU THUẾ NHẬP

KHẨU ƯU ĐàI (BIỂU SỐ I)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

8704

 

 

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường cao tốc:

 

 

 

 

- - Dạng nguyên chiếc/loại khác:

 

8704

10

22

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn

*

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại khác, có động cơ piston đốt trong đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

 

8704

21

 

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

 

 

 

 

- - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

 

8704

21

25

- - - - Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

80

8704

21

26

- - - - Xe tải thông thường (Ordinary lorries)

80

8704

21

29

- - - - Loại khác

80

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

 

8704

31

 

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

 

 

 

 

- - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

 

8704

31

25

- - - - Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

80

8704

31

26

- - - - Xe tải thông thường (Ordinary lorries)

80

8704

31

27

- - - - Xe tải nhẹ ba bánh có dung tích xi lanh không quá 356 cc và sức tải không quá 350 kg

80

8704

31

29

- - - - Loại khác

80

 

 

 

 

 

8704

90

 

- Loại khác:

 

 

 

 

- - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

 

 

 

 

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

 

8704

90

41

- - - - Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

80

8704

90

42

- - - - Xe tải thông thường (Ordinary lorries)

80

8704

90

49

- - - - Loại khác

80

 

 

 

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

 

8704

90

61

- - - - Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

20*

8704

90

62

- - - - Xe tải thông thường (Ordinary lorries)

20*

8704

90

69

- - - - Loại khác

20*

 


 

 

Phụ lục II

 

DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU XE CÓ ĐỘNG CƠ DÙNG ĐỂ VẬN TẢI HÀNG HÓA, LOẠI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG CÓ TẢI TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 5 TẤN VÀ LOẠI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG CÓ TẢI TỐI ĐA TRÊN 45 TẤN TRONG

 

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI (BIỂU SỐ II)

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Mô tả hàng hoá

Thuộc mã hàng

Thuế suất (%)

 

1

Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường cao tốc, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

8704.10.22

80

 

 

 

 

 

 

2

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá có tổng trọng

8704.90.61

0

 

 

lượng có tải tối đa trên 45 tấn

8704.90.62

 

 

 

 

8704.90.69

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 88/2005/QĐ-BTC

Quyết định 88/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:88/2005/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:01/12/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thuế suất thuế nhập khẩu xe vận tải - Ngày 01/12/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn. Cụ thể: loại xe có động cơ piston đốt trong đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel), tia lửa điện trọng tải không quá 5 tấn dạng nguyên chiếc (Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự, Xe tải thông thường - Ordinary lorries, Xe tải nhẹ ba bánh có dung tích xi lanh không quá 356 cc và sức tải không quá 350 kg...) áp dụng mức thế nhập khẩu mới là 80% (quy định trước đây là 100%)... Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn: 0% (trước đây: 10%)... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 88/2005/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 88/2005/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No:  88/2005/QD-BTC
Hanoi, December 01, 2005
 
DECISION
ON AMENDING THE PREFERENTIAL RATES OF IMPORT DUTY APPLICABLE TO MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT OF GOODS, OF GROSS VEHICLE WEIGHT NOT EXCEEDING 5 TONS AND OF GROSS VEHICLE WEIGHT EXCEEDING 45 TONS
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant the import tariffs on the basis of the List of groups of goods subject to Import Duties issued with the Resolution No. 63/NQ-UBTVQH10 of the Standing Committee of the 10th National Assembly dated 10 October 1998 as amended by the Resolution No. 399/2003/NQ-UBTVQH11 of the Standing Committee of the 11th National Assembly dated 19 June 2003 on  amendment of and addition to the import tariffs on the basis of the List of groups of goods subject to Import Duties;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;           
Pursuant to the Article 1 of the Decree 94/1998/ND-CP of the Government dated 17 November 1998 providing detail provisions for implementation of the Law on Amendment of and Addition to a Number of Articles of the Law on Import and Export Duties No. 04/1998/QH10 dated 20  May 1998;
At the request of the Director of Tax Policy Department;
 
DECIDES:
Article 1: To amend the preferential rates of import duty applicable to motor vehicles used for transport of goods, of gross vehicle weight not exceeding 5 tons and of gross vehicle weight exceeding 45 tons under Heading 8704 in the Preferential Import Tariffs (including List I and List II) which is issued with the Decision No 110/2003/QD-BTC of the Minister of Finance dated 25 July 2003 to the new rates provided in the List of amended preferential rates of import duty attached to this Decision.
Article 2: This Decision shall take its effect and applicable to all declarations of imported goods registered with the Customs Office after 15 days from the date of publication in the Official Gazette./.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Truong Chi Trung
 
APPENDIX I
LIST OF AMENDED PREFERENTIAL RATES OF IMPORT DUTY APPLICABLE TO MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT OF GOODS, OF GROSS VEHICLE WEIGHT NOT EXCEEDING 5 TONS AND OF GROSS VEHICLE WEIGHT EXCEEDING 45 TONS IN THE PREFERENTIAL IMPORT TARIFFS (LIST I)
 
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 88/2005/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1223/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh

Quyết định 1223/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh"

Thuế-Phí-Lệ phí

Vui lòng đợi