Quyết định 83/QĐ-BGTVT 2023 ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 83/QĐ-BGTVT

Quyết định 83/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:83/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:09/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Đường bộ Việt Nam làm cơ quan ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng

Ngày 09/02/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 83/QĐ-BGTVT về việc ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền Cục Đường bộ Việt Nam làm cơ quan ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan ký hợp đồng Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan; triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất, liên tục, không ảnh hưởng tới quá trình triển khai và tổ chức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 83/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 83/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Hợp đồng số 09/HĐ.BOO-BGTVT ngày 13/7/2016 và các Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng số 09/HĐ.BOO-BGTVT giữa Bộ Giao thông vận tải (Cơ quan có thẩm quyền) và Liên danh Công ty Cổ phần TASCO - Công ty Cổ phần VETC (Nhà đầu tư), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Doanh nghiệp Dự án) về việc thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - Giai đoạn áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư kèm theo văn bản số 105/KHĐT ngày 06/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền Cục Đường bộ Việt Nam làm cơ quan ký kết hợp đồng Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - Giai đoạn áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO (Dự án).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Đường bộ Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan ký hợp đồng Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan (nếu có); triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất, liên tục, không ảnh hưởng tới quá triển khai và tổ chức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý đầu xây dựng; Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Công ty TNHH VETC;
- Lưu: VT, KHĐT (VIETNV).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi