Quyết định 79/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79/2008/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2008    

VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ BÁN XĂNG DẦU

                                             

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thương nhân Việt Nam (theo quy định của Luật Thương mại) kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc chế biến xăng dầu tại thị trường trong nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối) được quy định giá bán xăng dầu theo cơ chế giá thị trường, trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

Điều 2. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối căn cứ vào giá nhập khẩu từng chủng loại xăng dầu các loại thuế, phí theo quy định, chi phí kinh doanh thực tế và lợi nhuận hợp lý để tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tính mức giá cụ thể theo các hướng dẫn về tính giá thành sản xuất, chi phí lưu thông và tính giá hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ; quyết định giá bán lẻ phù hợp với từng thời điểm, chất lượng của từng loại xăng dầu. 

Điều 3. Trước khi ban hành Quyết định giá bán xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm đăng ký mức giá bán với Liên Bộ Tài chính - Công Thương; sau đó tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán đã đăng ký công khai  trong toàn hệ thống, bán hàng đủ khối lượng, đúng chất lượng cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết. Đồng thời phải chấp hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật khi thị trường có những biến động bất thường.

Trường hợp Liên Bộ phát hiện giá do doanh nghiệp đăng ký không hợp lý, Liên Bộ thực hiện việc kiểm soát các yếu tố hình thành giá theo quy định của Pháp lệnh Giá và yêu cầu doanh nghiệp phải bán theo mức giá hợp lý.

 Điều 4. Nghiêm cấm các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, liên kết độc quyền về giá quy định giá không hợp lý để chiếm lĩnh thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác, người tiêu dùng và  lợi ích của Nhà nước.

            Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vi phạm các quy định tại Quyết định này đều bị xử lý theo quy định của Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

            Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2008 và thay thế Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 06/6/2007 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 79/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 79/2008/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom- Happiness
No. 79/2008/QD-BTC
Ha Noi, September 16, 2008

 
DECISION
ON THE MECHANISM FOR MANAGING AND ADMINISTERING SELLING PRICES OF PETROL AND OIL
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1. 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant the Government's Decree No. 75/2008/ND-CP of June 9, 2008, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 170/2003/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;
Pursuant to the Government's Decree No. 55/2007/ND-CP of April 6, 2007, on petrol and oil trading;
After reaching agreement with the Ministry of Industry and Trade,
DECIDES:
Article 1.- Vietnamese traders (under the Commercial Law) who import or export petrol and oil or process petrol and oil in the domestic market (referred to as principal petrol and oil trading enterprises) may set selling prices of petrol and oil within their own distribution systems according to the market price mechanism.
Article 2.- Wholesale petrol and oil trading enterprises shall base themselves on the import price of petrol or oil of each category, prescribed charges and taxes, actual business cost and reasonable profits for re-investment in the development of their production and business to work out specific prices under the guidance on the calculation of production costs and distribution expenses and the determination of goods and service prices in the Government's Decree No. 116/2005/ND-CP of September 15. 2005, detailing the implementation of the Competition Law. and the Finance Minister's Decision No. 06/2005/QD-BTC of January 18. 2005, promulgating the Regulation on determination of prices of assets, goods and services; and decide on appropriate retail prices in each period according to the quality of petrol or oil of each category.
Article 3.- Before issuing decisions on selling prices of petrol and oil, provincial petrol and oil trading enterprises shall register the selling prices with the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Trade; and then organize the sale of petrol and oil at registered prices, publicize registered prices within their systems and sell petrol and oil in sufficient volume and of proper quality to customers at prices which must not be higher than the publicized prices. At the same time, they shall observe price valorization measures prescribed by law upon occurrence of abnormal price fluctuations in the market.
If the two ministries detect that the prices registered by enterprises are unreasonable, they shall control price-constituting elements as prescribed in the Price Ordinance and request enterprises to sell petrol and oil at reasonable prices.
Article 4.- Acts of abusing the dominant market position, joining a syndicate to set monopolistic prices or setting unreasonable prices to control the market, causing harms to legitimate interests of other enterprises, consumers and the State are strictly prohibited.
Principal petrol and oil trading enterprises that violate the provisions of this Decision shall be handled according to the Government's Decree No. 120/2005/ND-CP of September 30, 2005. on handling violations of law in the competition domain, and Decree No. 169/2004/ ND-CP of September 22,2004. on sanctioning administrative violations in the price domain.
Article 5.- This Decision takes effect on September 16, 2008. and replaces the Finance Minister's Decision No. 1968/QD-BTC of June 6, 2007, on the mechanism for managing and administering petrol prices.

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
 VICE MINISTER
 
 
 
Tran Xuan Ha

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!