Quyết định 78/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/2008/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2008   

VỀ GIẢM GIÁ BÁN DẦU ĐIÊDEN VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH

KINH DOANH XĂNG DẦU

                                       

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

            Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

            Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

            Căn cứ văn bản số 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng, dầu trong thời gian tới;

            Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Giá bán lẻ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của một số chủng loại dầu điêden chuẩn ở nhiệt độ thực tế tại địa bàn gần cảng nhập khẩu (vùng 1) được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

 

Chủng loại

Giá bán lẻ

(đồng/lít)

- Điêden 0,25S

- Điêden 0,05S

 

15.450

15.500

 

- Mức giá bán lẻ các chủng loại điêden trên đây áp dụng cho các hộ mua điêden tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Giá bán điêden cho các hộ tiêu dùng khác (không mua tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu) được xác định theo nguyên tắc thấp hơn giá bán lẻ và cao hơn giá bán giao cho Tổng đại lý, đại lý. Đối với giá dầu điêden giao cho tổng đại lý, đại lý bằng giá bán lẻ trừ mức thù lao đại lý được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

- Giá bán dầu đieden đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

            - Giá các loại dầu điêden khác với các chủng loại dầu quy định trên đây do các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên đây ở cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

- Địa điểm bán hàng:

            + Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

            + Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 2. Về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu:

a. Kể từ sau 11 giờ ngày 16/9/2008 giá bán dầu điêden do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định thực hiện theo cơ chế giá thị trường quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và quy định của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng, dầu.

b. Giá bán xăng, dầu hỏa, ma dút do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu tiếp tục quyết định theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về giá bán xăng và các loại dầu.

 

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức có liên quan:

a. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tiếp tục có các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu nhằm hạ giá thành sản phẩm. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

            b. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kiểm kê theo quy định hiện hành đối với hệ thống phân phối xăng dầu của đơn vị mình trước khi điều chỉnh giá bán, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt và không để xảy ra tiêu cực.

            c. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về  hành vi vi phạm về giá bán và hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các loại xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

d. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu khác có trách nhiệm nhập khẩu xăng, dầu theo đúng tiến độ, thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định để đảm bảo đủ nguồn xăng, dầu cung ứng cho nhu cầu thị trường trong nước trong mọi tình huống.

đ. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra thực hiện giá bán các loại xăng dầu tại địa phương mình, gắn việc kiểm tra giá bán với kiểm tra bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường hàng hóa tương ứng với giá bán, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định hiện hành hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 16   tháng 9 năm 2008 và thay thế mức giá bán lẻ dầu đieden tại Quyết định số QĐ 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 về giá bán xăng và các loại dầu. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá, thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

           

BỘ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 78/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 78/2008/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom- Happiness
No. 78/2008/QD-BTC
Ha Noi, September 16, 2008

 
DECISION
ON REDUCTION OF SELLING PRICES OF DIESEL OIL AND MANAGEMENT MECHANISM FOR PETROL AND OIL TRADING
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 170/2003/ND-CP of December 25, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;
Pursuant to the Government's Decree No. 75/2008/ND-CPof June 9, 2008, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 170/2003/ND-CP;
Pursuant to the Government's Decree No. 55/2007/ND-CP of April 6, 2007, on petrol and oil trading;
Pursuant to the Government Office's Notice No. 253/TB-VPCP of September 15, 2008, on conclusions of Standing Deputy Prime Minister Nguyen Sinh Hung on management of petrol and oil trading in the coming time; After reaching agreement with the Ministry of Industry and Trade,
DECIDES:
Article 1.- The relail prices (inclusive of value-added tax) of some types of standard diesel oil at actual temperature in localities near ports of import (zone 1) are set uniformly nationwide as follows:
Type
Retail price (VND/liter)
- 0.25S diesel oil
- 0.05S diesel oil
15.450 15,500
- The retail prices of the above types of diesel oil are applicable to consumers buying diesel oil at petrol and oil retail shops. The selling price of diesel oil for other consumers (not buying diesel oil at retail shops) shall be set on the principle that it is lower than the retail price and higher than the selling price for general agents and agents. The selling price of diesel oil for general agents and agents is the retail price minus dealer commissions under the Ministry of Trade's (now the Ministry of Industry and Trade's) Decision No. 676/2004/ QD-BTM of May 31, 2004.
- The selling price of diesel oil in localities far from ports of import (zone 2) must not be more than 2% higher than the selling price in zone 1. Localities in zone 1 and zone 2 shall comply with the Ministry of Trade's (now the Ministry of Industry and Trade's) Decision No. 674/2004/QD-BTM of May 31, 2004.
- The price of diesel oil of types other than those prescribed above shall be decided by petrol and oil importers, exporters, producers or processors based on the actual sale prices of the above standard oil on the same market and their quality difference with the above oil.
- Sale places:
+ Wholesale: Goods are delivered to buyers on their vehicles in provinces and cities depots;
+ Retail sale: Goods are sold to buyers on their vehicles at filling stations and retail shops in provinces and cities.
Article 2.- Management mechanism for petrol and oil trading:
a/After 11 hours on September 16. 2008, selling prices of diesel oil decided by petrol and oil importers, exporters, producers or processors are subject to the market price mechanism under the Government's Decree No. 55/2007/ND-CP of April 6, 2007, on petrol and oil trading; the Government's Decree No. 75/2008/ND-CP of June 9, 2008, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 170/2003/ND-CR detailing the implementation of a number of articles of the Pricing Ordinance, and the Ministry of Finance's regulations on the mechanism for management and control of petrol and oil selling prices.
b/ Petrol and oil exporters, importers, producers or processors may continue deciding on selling prices of petrol, kerosene and mazut under Article 3 of the Finance Ministry's Decision No. 57/2008/QD-BTC of July 21, 2008. on selling prices of petrol and oil of different categories.
Article 3.- Responsibilities of producers, traders and concerned organizations:
a/ Producers and traders shall strictly follow the Prime Minister's direction: to continue taking measures to save costs, especially those for petrol and oil. in order to lower production costs. Petrol and oil exporters, importers, producers or processors shall continue saving corporate management costs.
b/ Petrol and oil exporters, importers. producers or processors shall review their oil and petrol distribution networks according to current regulations before adjusting selling prices to ensure smooth trading and prevent negative practices.
c/ Petrol and oil exporters, importers, producers or processors shall take joint responsibility before law for their distribution networks' violations of selling prices and acts of trade fraud in petrol and oil trading.
d/ Other petrol and oil exporters, importers, producers or processors shall import petrol and oil in accordance with their schedules and make circulation reserves according to regulations to ensure sufficient supply of petrol and oil to meet the domestic demand in all situations.
e/ Provincial/municipal Finance Services shall coordinate with provincial/municipal Industry and Trade Services and Market Control Sub-Departments in inspecting the application of selling prices in their localities associated with the assurance of goods quality and units of measurement corresponding to selling prices, promptly detecting and handling violations within their powers according to current regulations or reporting to competent agencies for handling according to law.
Article 4.- This Decision takes effect as of 11 hours on September 16. 2008. and replaces the retail prices of diesel oil under Decision No. 57/2008/QD-BTC of July 21, 2008. on selling prices of petrol and oil of different categories. All previous provisions which are contrary to this Decision are annulled.
Article 5.- The director of the Office of the Ministry of Finance, the director of the Price Control Department and heads of concerned organizations shall implement this Decision.

 
MINISTER OF FINANCE
 
 
 
Vu Van Ninh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!