Quyết định 520/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 520/QĐ-BGTVT

Quyết định 520/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:520/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:09/03/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------

Số: 520/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2009

CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ  về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC  ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 vốn Ngân sách Nhà nước; Văn bản số 542/BTC-ĐT ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về ý kiến thẩm tra phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2009 bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 1 tại văn bản số 248/TCKT ngày 24/02/2009 xin trình duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1 với số tiền là 5.613.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Điều 2.Căn cứ vào nguồn kinh phí được trích từ các dự án do Ban quản lý dự án  trực tiếp quản lý theo quy định và dự toán được duyệt, Ban quản lý dự án 1 tổ chức triển khai thực hiện chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ quản lý đầu tư xây dựng và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Điều 3.Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban QLDA 1 (02 bản);
- Lưu: VT, Vụ TC.   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi