Quyết định 39/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 39/2006/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 2. Đối với các mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng được ký hiệu bằng dấu (*) tại cột thuế suất trong Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối qui định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được lựa chọn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện ô tô dạng CKD hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô đến hết ngày 31/12/2006. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của bộ linh kiện ô tô dạng CKD và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô được quy định tại Quyết định này.

Kể từ ngày 01/01/2007 áp dụng thống nhất qui định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô và không áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện ô tô dạng CKD qui định tại Quyết định này.

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được lựa chọn thực hiện qui định thuế suất theo bộ linh kiện CKD hay thuế suất theo từng linh kiện, phụ tùng cho chủng loại xe ô tô nào thì phải đăng ký bằng văn bản tại một Cục Hải quan địa phương mà doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất và thực hiện nội dung đã đăng ký trong suốt thời gian chuyển đổi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Bãi bỏ Quyết định số 97/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng  Quốc hội;

- Văn phòng  Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                             

- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Lưu: VT, Vụ CST .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung

 

 

 

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC

ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Số

TT

Mô tả nhóm, mặt hàng

 

Thuộc

 nhóm,

phân nhóm

Thuế

suất

(%)

1

2

3

4

1

 Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa bóc vỏ

0801.31.00.00

4

 

 

 

 

2

Dầu thô (dầu mỏ dạng thô)

2709.00.10.00

4

 

 

 

 

3

Da sống của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa (t­ươi hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc đư­ợc bảo quản cách khác, nh­ưng chư­a thuộc, chư­a làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc ch­ưa khử lông hoặc lạng xẻ

 

4101

 

10

4

 Da sống của loài động vật khác (tư­ơi hoặc muối, khô, ngâm vôi, a xít hoá hoặc đ­ược bảo quản cách khác nh­ưng chư­a thuộc, chư­a làm thành da trống hoặc gia công thêm),  đã hoặc chư­a khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong chú giải 1(b) hoặc 1 (c) của ch­ương này

 

 

 

 

 

 

4.1

- Của loài bò sát 

4103.20.00.00

3

4.2

- Loại khác

4103.10.00.00

4103.30.00.00

4103.90.00.00

10

5

Gốc, rễ cây các loại bằng gỗ rừng tự nhiên

4403

5

6

Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột, cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ đã cắt nh­ưng chư­a tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, dùng làm ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc t­ương tự; dăm gỗ và các dạng    t­ương tự, bằng gỗ rừng tự nhiên

4404

5

7

Tà vẹt đ­ường sắt hoặc đ­ường xe điện (thanh ngang), bằng gỗ rừng tự nhiên

4406

10

8

Gỗ đã c­ưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu, có độ dầy trên 6 mm, bằng gỗ rừng tự nhiên

4407

10

9

Tấm gỗ lạng làm lớp mặt (kể cả tấm gỗ thu đư­ợc bằng cách lạng gỗ ghép), gỗ lạng để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác, đã đư­ợc xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc ch­ưa bào, đánh giấy ráp, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm, bằng gỗ rừng tự nhiên

4408

10

10

Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, chưa lắp ghép), đư­ợc tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân hoặc gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công t­ương tự), dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc ch­ưa bào, đánh giấy ráp hoặc nối đầu, bằng gỗ rừng tự nhiên

4409

10

11

Hòm, hộp, thùng th­ưa, thùng hình trống và các loại bao bì    tư­ơng tự bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác bằng gỗ; vành đệm giá kệ để hàng bằng gỗ, bằng gỗ rừng tự nhiên

4415

10

12

Thùng tô nô, thùng baren, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong,  bằng gỗ rừng tự nhiên

4416

10

13

Ván sàn (gỗ ván sàn và ván sàn sơ chế), ván lợp, ván rây, palet, cốp pha xây dựng, bằng gỗ từng tự nhiên

4418

10

14

Khung cửa, bậc cửa, ngưỡng cửa, cầu thang, cánh cửa và các

bộ phận của chúng, bằng gỗ rừng tự nhiên

4418

5

15

Đá quý (trừ kim cương), đá ban quý, đã hoặc chưa được gia

công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa phân loại, đã xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển

 

 

15.1

 - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình  thô

7103.10.00.00

5

15.2

 - Đá đã gia công:

 

 

15.2.1

 - - Đá rubi, saphia, và ngọc lục bảo

7103.91.00.00

0

15.2.2

 - - Đá loại khác

7103.99.00.00

0

16

Vụn và bột của đá quý thuộc nhóm 7103

7105.90.00.00

3

17

Sắt thép phế liệu, phế thải (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thép, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

 

7204

 

35

18

Sắt và thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 7203)

7204, 7206

2

19

Sắt, thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm

7207

2

20

Đồng phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

7404.00.00.00

45

21

Hợp kim đồng chủ

7405.00.00.00

15

22

Bột đồng không có cấu trúc lớp

7406.10.00.00

15

23

Bột có kết cấu trúc lớp; vảy đồng

7406.20.00.00

15

24

Đồng ở dạng que, thanh và dạng hình

7407

5

25

Niken không hợp kim hoặc hợp kim ở dạng thỏi

7502.10.00.00

7502.20.00.00

5

26

Ni ken phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

7503.00.00.00

45

27

Bột và vảy niken

7504.00.00.00

5

28

Niken không hợp kim hoặc hợp kim ở dạng thanh, que và hình

7505.11.00.00

7505.12.00.00

5

29

Nhôm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

7602.00.00.00

45

30

Bột và vảy nhôm

7603

10

31

Chì ở dạng thỏi

7801

5

32

Chì phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

7802.00.00.00

45

33

Chì ở dạng thanh, que và hình

7803

5

34

Bột và vảy chì

7804.20.00.00

5

35

Kẽm ở dạng thỏi

7901

5

36

Kẽm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa

được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó)

7902.00.00.00

40

37

Bụi kẽm

7903.10.00.00

5

38

Bột và vảy kẽm

7903.90.00.00

5

39

Kẽm ở dạng thanh, que và hình

7904

5

40

Thiếc ở dạng thỏi

8001

2

41

Thiếc phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, có hoặc không

được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó)

8002.00.00.00

45

42

Thiếc ở dạng thanh, que và hình

8003.00.90.00

2

43

Bột và vảy thiếc

8005

2

44

Phế liệu và mảnh vụn của kim loại cơ bản khác, của gốm kim loại, của sản phẩm làm từ kim loại cơ bản khác và gốm kim loại; (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo, có hoặc không được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó)

 

8101

đến 8113

 

45

 

45

Bán thành phẩm của kim loại cơ bản khác, của gốm kim loại, của sản phẩm làm từ kim loại cơ bản khác và gốm kim loại

8101

đến 8113

5

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 39/2006/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi