Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 276/2006/QĐ-TTg NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 2006 VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá điện giai đoạn 2007 - 2010:

a. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, giá bán lẻ điện bình quân là 842đ/kWh.

b. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2008, giá bán lẻ điện bình quân là 890đ/kWh.

c. Từ năm 2010, giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.

Điều 2. Phê duyệt phương án điều chỉnh giá điện 2007 đảm bảo các nguyên tắc:

- Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng điện là người nghèo, người có thu nhập thấp và các hộ sinh sống ở nông thôn (hiện chiếm 80% dân số cả nước);

- Lộ trình điều chỉnh giá điện phải bảo đảm từng bước thực hiện chủ trương xóa bao cấp qua giá điện đối với sản xuất, đồng thời bảo đảm để các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, minh bạch trong hạch toán kinh tế, kể cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện;

- Giá điện phải khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong cả sản xuất và đời sống.

Điều 3. Giá bán lẻ điện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007:

a. Biểu giá bán lẻ điện cho các đối tượng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

b. Giá trần bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn là 700đ/kWh;

c. Khung giá bán lẻ điện do đơn vị phát điện độc lập trực tiếp bán lẻ điện cho các đối tượng do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá ± 25% đối với giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các đơn vị sản xuất kinh doanh điện phải chủ động áp dụng các biện pháp nâng cao năng xuất lao động, chất lượng dịch vụ, phấn đấu giảm chi phí quản lý, giảm tổn thất điện năng để từ nay đến 2010, toàn ngành điện thực hiện được mục tiêu tiết kiệm chi phí từ 3% - 4%/năm (không bao gồm khấu hao tài sản) và mức tổn thất toàn hệ thống điện giảm xuống còn 8% vào năm 2010.

Các đối tượng sử dụng điện, trước hết là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện các biện pháp thích hợp để sử dụng điện hợp lý, đặc biệt vào giờ cao điểm, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ trong việc sử dụng điện có hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện giá bán lẻ điện quy định tại Điều 3 Quyết định này;

b. Quy định giá bán buôn điện nông thôn, giá bán buôn điện cho khu tập thể và cụm dân cư theo thẩm quyền phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 2 Quyết định này;

c. Phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc bán lẻ điện nông thôn theo quy định giá trần điện sinh hoạt nông thôn tại Quyết định này;

d. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phương án giá bán lẻ điện theo quy định tại Khoản b, Điều 1 Quyết định này (giá bán lẻ điện bình quân 890đ/kWh từ ngày 01 tháng 7 năm 2008) trong quý I năm 2008;

đ. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện để bảo đảm từ năm 2010 giá bán lẻ điện được thực hiện theo nguyên tắc thị trường;

e. Chỉ đạo ngành điện thực hiện các biện pháp để bảo đảm tiết kiệm chi phí, giảm tổn thất điện năng đạt mục tiêu quy định tại Điều 4 Quyết định này;

g. Chênh lệch thu được từ tăng giá điện được sử dụng cho đầu tư phát triển điện.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến sản xuất và đời sống, chủ động thực hiện các biện pháp điều hành giá theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm bình ổn thị trường.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, giám sát các đơn vị, tổ chức bán điện đến hộ dân nông thôn trên địa bàn thực hiện theo quy định giá trần điện sinh hoạt nông thôn tại Quyết định này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị bán điện trong cả nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg
ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: đồng/kWh

TT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán

1.

Giá bán điện cho sản xuất

 

1.1

Các ngành sản xuất

 

1.1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

785

 

b) Giờ thấp điểm

425

 

c) Giờ cao điểm

1590

1.1.2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

 

a) Giờ bình thường

815

 

b) Giờ thấp điểm

445

 

c) Giờ cao điểm

1645

1.1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

860

 

b) Giờ thấp điểm

480

 

c) Giờ cao điểm

1715

1.1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

895

 

b) Giờ thấp điểm

505

 

c) Giờ cao điểm

1775

1.2

Bơm nước tưới tiêu cho lúa và rau màu

 

1.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

600

 

b) Giờ thấp điểm

240

 

c) Giờ cao điểm

1140

1.1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

630

 

b) Giờ thấp điểm

250

 

c) Giờ cao điểm

1200

2.

Giá bán điện cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

 

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

875

2.1.2

Cấp điện áp dưới  6 kV

920

2.2

Chiếu sáng công cộng

 

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

965

2.2.2

Cấp điện áp dưới 6kV

1005

2.3

Hành chính sự nghiệp

 

2.3.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

990

2.3.2

Cấp điện áp dưới 6kV

1030

3.

Giá bán điện sinh hoạt bậc thang

 

3.1

Cho 100 kWh đầu tiên

550

3.2

Cho kWh từ 101 - 150

1110

3.3

Cho kWh từ 151 - 200

1470

3.4

Cho kWh từ 201 - 300

1600

3.5

Cho kWh từ 301 - 400

1720

3.6

Cho kWh từ 401 trở lên

1780

4.

Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ

 

4.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

1410

 

b) Giờ thấp điểm

770

 

c) Giờ cao điểm

2615

4.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1510

 

b) Giờ thấp điểm

885

 

c) Giờ cao điểm

2715

4.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1580

 

b) Giờ thấp điểm

915

 

c) Giờ cao điểm

2855

 

thuộc tính Quyết định 276/2006/QĐ-TTg

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:276/2006/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/12/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Công nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Điều chỉnh giá bán - Theo Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 04/12/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 01/01/2007, giá bán lẻ điện bình quân là 842 đồng/kWh, từ 01/7/2008, điều chỉnh lên mức mới 890 đồng/kWh. Từ năm 2010, giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường... Giá bán điện sinh hoạt không thay đổi cho 100 kWh đầu tiên (550đ/kWh), các kWh tiêu thụ tiếp theo được tính luỹ tiến theo bậc thang (cho kWh từ 101 - 150: 1110đ, 151 - 200: 1470đ, 201 - 300: 1600đ...). Giá trần bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn là 700 đ/kWh... Khung giá bán lẻ điện do đơn vị phát điện độc lập trực tiếp bán lẻ cho các đối tượng sử dụng do hai bên thoả thuận nhưng không vượt quá ±25% đối với giá bán điện... Lộ trình điều chỉnh giá điện phải bảo đảm từng bước thực hiện chủ trương xóa bao cấp qua giá điện đối với sản xuất, đồng thời bảo đảm để các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, minh bạch trong hạch toán kinh tế, kể cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện. Một nguyên tắc quan trọng khác là giá điện phải khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cả sản xuất và đời sống...

Xem chi tiết Quyết định 276/2006/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 276/2006/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 276/2006/QD-TTg
Hanoi, December 04, 2006
 
DECISION
ON SELLING PRICES OF ELECTRICITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004 Electricity Law and the Government's Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Electricity Law;
Pursuant to the April 26, 2002 Price Ordinance and the Government's Decree No. 170/2003/ND-CP of December 25, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Price Ordinance;
At the proposal of the Minister of Industry,
DECIDES:
Article 1.- To approve the roadmap for adjustment of electricity prices in the 2007-2010 period as follows:
a/ From January 1, 2007, the average retail price of electricity will be VND 842/kWh.
b/ From July 1, 2008, the average retail price of electricity will be VND 890/kWh.
c/ From 2010, retail prices of electricity will be market-driven.
Article 2.- To approve the plan for adjusting electricity prices in 2007 on the following principles:
- The State continues to support electricity consumers being poor people, low-income earners and rural households (now accounting for 80% of the national population);
- The roadmap for adjustment of electricity prices must ensure incremental abolition of price subsidies for production and that enterprises, even those producing and dealing in electricity, can correctly and fully calculate production costs and practice cost-accounting in a transparent manner;
- Electricity prices must encourage the economical and efficient use of electricity in both production and daily life.
Article 3.- Retail prices of electricity from January 1, 2007, are as follows:
a/ The Table of retail prices of electricity applicable to different subjects is included in the Appendix to this Decision;
Selling prices of electricity specified in the Appendix to this Decision are exclusive of value added tax;
b/ The ceiling retail price of rural daily-life electricity is VND 700/kWh;
c/ For electricity retailed by independent electricity generation units directly to different categories of electricity consumers, the retail price brackets shall be agreed by the two parties but must not be higher or lower by 25% than the selling prices of electricity specified in the Appendix to this Decision.
Article 4.- Electricity production and business units shall take the initiative in applying measures to raise labor productivity and service quality, striving to reduce management costs and power loss so that from now to 2010, the entire electricity industry will save 3%-4% of costs annually (exclusive of asset depreciation) and the loss of electricity in the entire electricity system will drop to 8% by 2010.
Electricity consumers, first of all production and business enterprises, shall take the initiative in applying appropriate measures to use electricity rationally, especially during peak hours, contributing to well implementing the Government's guideline on the efficient and economical use of electricity.
Article 5.- Organization of implementation
1. The Ministry of Industry shall:
a/ Coordinate with the Ministry of Finance in guiding the application of retail prices of electricity specified in Article 3 of this Decision;
b/ Set wholesale prices of electricity supplied for rural areas, dormitories and population clusters according to its competence and in compliance with the principles set in Article 2 of this Decision;
c/ Coordinate with the Ministry of Finance and provincial-level People's Committees in directing the retail of electricity to rural areas at the ceiling prices of rural daily-life electricity specified in this Decision;
Click Download to see full text

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 276/2006/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi