Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 triển khai thí điểm dịch vụ thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 273/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ TƯ PHÁP CÔNG TRỰC TUYẾN THU, NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

___________

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến hết tháng 31/10/2022 tại các Tòa án nhân dân có tên sau đây:

1. Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội;

2. Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội;

3. Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

4. Tòa án nhân dân quận Gia Lâm, Hà Nội;

5. Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2.

1. Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu văn bản tố tụng phù hợp và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu thấy cần thiết).

3. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm:

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị được chọn triển khai thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Làm đầu mối phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến nêu trên và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo lãnh đạo hai cơ quan.

Điều 3. Các cán bộ, công chức của Vụ Tổng hợp được cử đi công tác tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công nói trên tại các đơn vị nêu tại Điều 1 được thanh toán chế độ công tác phí theo đúng quy định của nhà nước và bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan (nếu có).

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Chánh án các Tòa án nhân dân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp thực hiện);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cục KSCTTHC Văn phòng Chính phủ (để biết và phối hợp thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Quốc Hưng

thuộc tính Quyết định 273/QĐ-TANDTC

Quyết định 273/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:273/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Quốc Hưng
Ngày ban hành:15/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thí điểm dịch vụ trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án

Ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 273/QĐ-TANDTC triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/10/2022 tại các Tòa án nhân dân có tên sau: Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Gia Lâm, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm như sau: chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 273/QĐ-TANDTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE SUPREME PEOPLE’S COURT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------------

No. 273/QD-TANDTC

Hanoi, September 15, 2022


 

DECISION

On pilot implementation of the online public justice service of
collection and remittance of legal costs and court fees on
the National Public Service Portal

__________

THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME PEOPLE’S COURT

 

Pursuant to the Law on Organization of People’s Courts dated November 24, 2014;

Pursuant to the Law on E-Transactions dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Decision No. 22/QD-TTg dated April 04, 2022 of the Prime Minister on approving the list of online public services integrated and provided on the National Public Service Portal in 2022;

At the proposal of the Director of General Department of the Supreme People's Court,

 

DECIDES:

 

Article 1. Pilot the implementation of the online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal. The duration of pilot implementation shall be from October 01, 2022 to the end of October 31, 2022 at the following People’s Courts:

1. People’s Court of Long Bien District, Hanoi;

2. People’s Court of Dong Da District, Hanoi;

3. People’s Court of Hoan Kiem District, Hanoi;

4. People’s Court of Gia Lam District, Hanoi;

5. People’s Court of Hai Ba Trung District, Hanoi.

Article 2.

1. The Chief Justices of the selected People’s Courts shall be responsible for:

- Assuming the prime responsibility for, and coordinating with the General Department of the Supreme People's Court in, organizing the implementation of the online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal at the units.

- Directing cadres and civil servants to seriously comply with pilot implementation of the online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal.

- Propagating and guiding citizens and enterprises about the benefits and utilities of using the online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal.

2. The Legal and Scientific Management Department of the Supreme People's Court shall be responsible for amending and supplementing a number of procedural document forms to meet the requirements of implementing online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal (if necessary).

3. The General Department of the Supreme People's Court shall be responsible for:

- Guiding and supporting the selected units in using the online public justice service of collection and remittance of legal costs and court fees on the National Public Service Portal.

- Acting as the focal point to coordinate with the General Department of Civil Judgment Execution - Ministry of Justice to implement the above-mentioned online public justice services and conduct inspection and assessment of pilot implementation results to report on them to leaders of the two agencies.

Article 3. The General Department’s cadres and civil servants who are assigned to the units specified in Article 1 for the pilot implementation of the above-mentioned public justice service shall be paid working trip allowances in accordance with the State’s regulations and by the agency’s recurrent expenditure (if any).

Article 4. The Directors of the General Department and the Legal and Scientific Management Department, the Chief of Office of the Supreme People's Court, the Chief Justice of the Hanoi People's Court and Chief Justices of the People's Courts mentioned in Article 1 shall be responsible for the implementation of this Decision.


For the Chief Justice

The Deputy Chief Justice

Pham Quoc Hung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 273/QD-TANDTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 273/QD-TANDTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi