Quyết định 2146/QĐ-BTC 2021 Kế hoạch tổng thể tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại VN”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2146/QĐ-BTC

Quyết định 2146/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2146/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:12/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

06 nhiệm vụ ngắn hạn trong triển khai quản lý thuế với TMĐT

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 2146/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Theo đó, lộ trình ngắn hạn từ nay đến năm 2023 cần chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ áp dụng công nghệ thông tin 4.0; phối hợp với các Bộ/Ngành, tổ chức, hiệp hội xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro. Cụ thể, 06 nhiệm ngắn hạn nêu trong Kế hoạch là tăng cường công tác quản lý; hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với TMĐT; hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế;…

Bên cạnh đó, lộ trình dài hạn của Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử là hoàn thiện pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; xây dựng đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế. Ngoài ra, tháng 12/2021 cần xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án trước tháng 4/2024.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2146/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 2146/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2146/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TẠI ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM”

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, chú trọng hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Kế hoạch được xây dựng để triển khai trong ngắn hạn và dài hạn từ nay đến hết năm 2025. Trong ngắn hạn: chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng công nghệ thông tin cấp độ 4.0; phối hợp với các Bộ/Ngành, tổ chức, hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro; kiểm tra, đối chiếu thông tin người nộp thuế; thanh tra đối với người nộp thuế lớn, phức tạp, không tuân thủ nghĩa vụ thuế; củng cố chức năng quản lý thuế chuyên sâu đối với thương mại điện tử của một số Vụ/đơn vthuộc Tổng cục Thuế; xúc tiến hợp tác quốc tế. Trong dài hạn: hoàn thiện pháp thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; xây dựng đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung phân công tại kế hoạch kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VP, DNNCN(3b)).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2146/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính)

 

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

 

A.

LỘ TRÌNH NGẮN HẠN

 

I

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý thuế hiện hành để đáp ứng quản lý đối với TMĐT; Nghiên cứu, xây dựng các tài liệu hướng dẫn về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

- Quy trình (Quy trình đăng ký thuế, Quy trình kê khai kế toán thuế, Quy trình thanh tra, kiểm tra và các Quy trình có liên quan) sửa đi, bsung khi chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ban hành kèm theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước tháng 12/2022

Tổng cục Thuế

-

 

- Tài liệu hướng dẫn về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài.

Trước 01/01/2022

 

2

Tăng cưng công tác tuyên truyền về chính sách thuế, quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT

 

2.1

Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Các bài báo, chương trình phổ biến pháp luật thuế, tham gia các chương trình truyền hình liên quan đến TMĐT,...

2021-2023

Tổng cục Thuế

Văn phòng BTC

 

2.2

Tổ chức cuộc thi viết về thuế đối với TMĐT.

Công bố kết quả và trao giải cuộc thi.

Trong năm 2022

Tổng cục Thuế

Văn phòng BTC

 

3

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với hoạt động TMĐT

 

3.1

Thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề tại Hà Nội và Hồ Chí Minh đối với hoạt động TMĐT trong nước.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin theo chuyên đề đối với hoạt động TMĐT trong nước.

Đến tháng 12/2023

Tổng cục Thuế

Thanh tra BTC

 

3.2

Kiểm tra đối chiếu thông tin theo chuyên đề đối với hoạt động TMĐT xuyên biên giới.

Báo cáo kết quả kiểm tra đi chiếu thông tin theo chuyên đề đối với hoạt động TMĐT xuyên biên giới.

Đến tháng 12/2023

Tổng cục Thuế

Thanh tra BTC

 

3.3

Chỉ đạo và hướng dẫn các Cục Thuế địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm để áp dụng trên toàn quốc đối với hoạt động TMĐT.

Báo cáo kết quả trên toàn quốc đối với hoạt động TMĐT.

Đến tháng 12/2023

Tổng cục Thuế

Thanh tra BTC

 

4

Tăng cường công tác đào tạo:

 

4.1

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuế đối với lĩnh vực TMĐT để áp dụng cho việc đào tạo toàn ngành từ năm 2023.

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ngành thuế về hoạt động TMĐT.

Trước tháng 6/2023

Tổng cục Thuế

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

 

4.2

Xây dựng tài liệu đào tạo:

- Chính sách thuế, quản lý thuế đối với TMĐT tại Việt Nam.

- Kỹ năng khai thác, tìm kiếm, thu thập thông tin từ nhiều nguồn để phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

- Kỹ năng thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động TMĐT.

Tài liệu đào tạo

Trước tháng 6/2023

Tổng cục Thuế

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

 

II

PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, HIỆP HỘI, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

 

1

Xây dựng chương trình làm việc với Bộ Công An, Ngân hàng Nhà nước.

 

1.1

Trình Bộ tài liệu làm việc trực tiếp với Bộ Công An về công tác qun lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Tài liệu làm việc với Bộ Công An.

Trong tháng 11/2021

Tổng cục Thuế

Văn phòng BTC

 

1.2

Trình Bộ ban hành công văn gi Ngân hàng nhà nước đề nghị phối hợp với Bộ Tài chính (TCT) trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Dự tho văn bản gửi Ngân hàng nhà nước đề xuất các nội dung kiến nghị Ngân hàng nhà nước phối hợp trong công tác qun lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

 

2

Triển khai các biện pháp phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức có liên quan:

 

2021-2023

 

Văn phòng BTC

 

- Bộ Công Thương.

Thỏa thuận phối hợp.

Tổng cục Hi quan

 

- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thỏa thuận phối hợp.

Tổng cục Thuế

 

- Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại.

Tài liệu làm việc hoặc văn bn phối hợp.

Tổng cục Thuế

 

- Bộ Công an.

Tài liệu làm việc hoặc văn bn phối hợp.

 

- Hiệp hội TMĐT, tổ chức có liên quan.

Văn bản phối hợp.

 

3

Báo cáo Thtướng Chính phủ về các giải pháp triển khai công tác qun lý thuế đối với TMĐT và đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế với các Bộ/ngành có liên quan

Văn bản báo cáo Thủ tướng về công tác triển khai quản lý thuế đối với TMĐT và đề xuất cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành.

Trong tháng 12/2021

Tổng cục Thuế

Văn phòng BTC

 

III

HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI TMĐT

 

1

Xây dựng Cổng thông tin điện tthuộc Tổng cục Thuế để các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử thuộc Tổng cục Thuế để các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Trước 01/01/2022

Tổng cục Thuế

Cục Tin học và thống kê tài chính - BTC

 

2

Xây dựng gii pháp kỹ thuật, hạ tầng CNTT để kết nối, lưu trữ thông tin từ Sàn giao dịch TMĐT đến Cơ quan thuế theo quy định của pháp luật, thông tin từ các cơ quan nhà nước có chức năng qun lý đối với hoạt động TMĐT.

Giải pháp ứng dụng đkết nối và hệ thống lưu trữ thông tin.

Trước tháng 12/2022

Tổng cục Thuế

Cục Tin học và thống kê tài chính - BTC

 

3

ng dụng các phần mềm công nghệ thông tin để thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu về hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số và kinh doanh xuyên biên giới phục vụ công tác quản lý thuế.

Phần mềm công nghệ thông tin để thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu.

Trước tháng 12/2022

Tổng cục Thuế

Cục Tin học và thống kê tài chính - BTC

 

IV

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI TMĐT

 

1

Xây dựng CSDL về tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT để phục vụ công tác quản lý thuế từ các nguồn thông tin: (1) CSDL của ngành thuế, kết quả thanh tra, kiểm tra; (2) từ bên thứ 3 cung cấp (bao gồm thông tin từ các cơ quan nhà nước có liên quan) theo yêu cầu nghiệp vụ.

CSDL về tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT.

Trước tháng 12/2022

Tổng cục Thuế

-

 

2

Khai thác, phân tích CSDL áp dụng rủi ro về tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT trong đó có sử dụng phương pháp học máy - áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đxử lý dữ liệu, đưa ra các cnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro; Tổng cục Thuế có văn bn chỉ đạo toàn ngành đối với hoạt động TMĐT; phân cấp khai thác, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thuế cấp dưới.

Văn bản chỉ đạo toàn ngành về áp dụng quản lý rủi ro đối với TMĐT

Trước tháng 6/2023

Tổng cục Thuế

-

 

V

XÚC TIẾN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

1

Thông qua việc đào tạo kỹ năng và nhận diện các trường hợp rủi ro có thể khai thác thông tin từ cơ quan thuế nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin thuế với cơ quan thuế các nước, hợp tác chống gian lận thuế quốc tế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Thông tin trao đổi về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số của các nước để hợp tác chống gian lận thuế quốc tế.

Trong năm 2022

Tổng cục Thuế

Vụ Hợp tác quốc tế - BTC

 

2

Xây dựng và trình Chính phủ về chủ trương tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định đa phương về phân bố lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh kỹ thuật số

Tờ trình Chính phủ về việc chtrương tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định đa phương về phân bố lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh kỹ thuật số

Trong năm 2022

Tổng cục Thuế

Vụ Hợp tác quốc tế - BTC

 

3

Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về quản lý thuế quốc tế (đặc biệt thanh tra, kim tra thuế) đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về qun lý thuế quốc tế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số.

Trong năm 2022

Tổng cục Thuế

Vụ Hợp tác quốc tế - BTC

 

4

Xúc tiến đàm phán các hiệp định song phương hoặc đa phương về thuế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Hiệp định song phương hoặc đa phương về thuế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số.

Từ năm 2023

Tổng cục Thuế

Vụ Hợp tác quốc tế - BTC

 

VI

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ

 

 

Nghiên cứu bổ sung chức năng nhiệm vụ ca một số Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục thuế nhằm nâng cao hiệu qutrong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục thuế.

Trong tháng 10/2021

Vụ TCCB-BTC

Tổng cục Thuế

 

B.

LỘ TRÌNH DÀI HẠN

 

I

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

 

1

Nghiên cứu xây dựng chính sách thuế áp dụng đối vi dịch vụ số xuyên biên giới (DST- Digital service Tax) trong điều kiện bị điều chỉnh bởi hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Theo kinh nghiệm một số nước, ngoài thuế GTGT các quốc gia có thể ban hành một quy định thuế riêng áp dụng đối với dịch vụ số xuyên biên giới (DST- Digital service Tax), như: Ấn độ đã áp dụng 2%, một số nước thuộc liên minh Châu Âu đang đề xuất ban hành luật từ 1,5% đến 7,5%. Với quy định thuế riêng này sẽ được xây dựng phù hợp với những nội dung mới sẽ được bổ sung, sửa đổi tại các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Theo khuyến cáo thì mức thuế (DST- Digital service Tax) nên được xây dựng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh thuế nếu tham gia các hiệp định song phương và đa phương trong tương lai.

Đề xuất xây dựng chính sách thuế đối với dịch vụ số xuyên biên giới.

Trước 2024

Tổng cục Thuế

Vụ Chính sách thuế - BTC; Vụ Pháp chế - BTC

 

2

Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật thuế hiện hành (trong trường hợp chưa nghiên cứu xây dựng chính sách thuế áp dụng đối với dịch vụ số xuyên biên giới) đảm bảo mức động viên hợp lý theo xu hướng quốc tế và khu vực

 

2.1

Luật Thuế TNDN:

- Quy định mức thuế suất tính trên doanh thu đối với hoạt động TMĐT ca nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam. Mức thuế suất đảm bảo phù hợp với xu hướng của các nước trong khu vực và thông lệ quốc tế nhằm đơn giản, hiệu quả trong việc thu thuế.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Luật thuế TNDN.

Trước 2024

Vụ Chính sách thuế - BTC

Vụ Pháp chế - BTC; Tổng cục Thuế

 

2.2

Luật Quản lý thuế:

- Quy định trách nhiệm khấu trừ, khai thuế, nộp thuế đối với chủ shữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện khấu trừ thuế đối với CNKD thông qua sàn giao dịch TMĐT.

- Quy định các NCC nước ngoài không có cơ skinh doanh cố định tại Việt Nam trước khi trtiền cho cá nhân Việt Nam (dòng tiền vào VN) thì thực hiện khấu trừ, khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế qua Cng thông tin điện tử của ngành thuế. Hiện nay đã có quy định NCC nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại VN cung cấp hàng hóa dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trong nước (dòng tiền ra) khai thuế, nộp thuế điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của TCT.

- Quy định các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán căn cứ khoản tiền được trả từ nước ngoài thông qua tài khoản của cá nhân để khấu trừ, khai thay, nộp thay cho cá nhân trong nước khi nhận tiền từ kinh doanh được trả từ nước ngoài.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Luật Quản lý thuế.

Trước 2024

Tổng cục Thuế

Các Vụ/đơn vị có liên quan

 

3

Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật chuyên ngành liên quan

 

3.1

Các văn bản Luật chuyên ngành có liên quan:

 

3.1.1

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng theo hưng:

+ Quy định các NHTM, trung gian thanh toán phi trao đổi, kết nối thông tin các giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT, hoạt động TMĐT xuyên biên giới với cơ quan thuế theo hình thức điện tử đảm bảo bảo mật thông tin.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng.

 

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - BTC

Vụ Pháp chế - BTC; Tổng cục Thuế

 

3.1.2

- Phối hợp với Bộ Công an để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật An ninh mạng theo hướng:

+ Quy định các NHTM, trung gian thanh toán phải trao đổi, kết nối thông tin các giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT, hoạt động TMĐT xuyên biên giới với cơ quan thuế theo hình thức điện tử đảm bảo bảo mật thông tin.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật An ninh mạng.

 

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - BTC

Vụ tài chính Quốc phòng, an ninh, đặc biệt- BTC; Vụ Pháp chế - BTC; Tổng cục Thuế

 

3.2

Các Nghị định hướng dẫn Luật chuyên ngành có liên quan:

 

3.2.1

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng theo hướng:

- Đề xuất quy định các trung gian thanh toán phi trao đổi, kết nối thông tin các giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT với cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

- Đề xuất quy định các thông tin trao đổi, phương thức trao đổi, kết nối thông tin đảm bảo bảo mật thông tin.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2018/NĐ-CP.

 

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - BTC

Vụ Pháp chế - BTC; Tổng cục Thuế

 

3.2.2

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện theo hướng:

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thuế đối với chủ thcung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên mạng; quy định trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông trong việc kết nối thông tin với cơ quan thuế để định danh các cá nhân, tổ chức thông qua số điện thoại. Thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các trường hợp chủ thể vi phạm pháp luật thuế và thực hiện tạm dừng, thu hồi cấp phép hoạt động trên môi trường viễn thông, mạng và nền tảng số

- Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 49/2017/NĐ-CP

 

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế - BTC

 

3.2.3

Phối hợp với Bộ Công Thương để đxuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện ttheo hướng:

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung cơ sở pháp lý tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT để đảm bảo: (i) quy định các doanh nghiệp là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm kết nối, cung cấp thông tin theo hình thức điện tử với cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế; (ii) việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên các Sàn giao dịch TMĐT bắt buộc phải có thông tin Mã số thuế và giấy phép đăng ký kinh doanh; (iii) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các sàn TMĐT phải có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế

- Sửa đổi, bổ sung nội dung khác nếu cần thiết.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.

 

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế - BTC

 

3.3

Xây dựng cơ sở pháp lý về tiền ảo

 

 

Phối hợp với Bộ Tư pháp, NHNN để xây dựng cơ spháp lý cho việc quản lý tiền ảo phù hợp thông lệ quốc tế để tránh những vấn đề về trốn thuế, rửa tiền thuế.

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý đối với tiền ảo.

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - BTC

Vụ Pháp chế - BTC; Tổng cục Thuế

 

II

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ

 

1

Xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra cho Tổng cục Thuế

 

1.1

Đề xuất sửa pháp luật liên quan (Luật Qun lý thuế, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra, Luật tố tụng hình sự ...) trong đó cho phép Tổng cục thuế có chức năng điều tra. Trên cơ sở đó Vụ TCCB - BTC chủ trì trình dự tho Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế.

Đề án bổ sung chức năng điều tra cho Tổng cục Thuế.

Trước 2025

Tổng cục Thuế

Vụ tổ chức cán bộ - BTC; Vụ Pháp chế - BTC

 

1.2

y dng kế hoạch triển khai, lộ trình đào tạo lực lượng, trin khai thực hiện từ 2025.

Quyết định bsung chức năng điều tra cho Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế

-

 

C

BỐ TRÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

1

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án

Tờ trình Bộ về dự toán kinh phí thực hiện Đề án.

Đến tháng 12/2021

Cục Kế hoạch Tài chính - BTC

Tổng cục Thuế

 

2

Quyết toán kinh phí thực hiện Đề án

Tờ trình Bộ về quyết toán triển khai đề án.

Trước tháng 4/2024

Cục Kế hoạch Tài chính - BTC

Tổng cục Thuế

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi