Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1942/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU ĐIỀU TIẾT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỌC DẦU VÀ HÓA DẦU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Sơn).
Điều 2. Đối tượng thu, nộp
1. Toàn bộ sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến khi tiêu thụ trong nước là đối tượng thu điều tiết quy định tại Quyết định này.
2. Công ty Bình Sơn là đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khi tiêu thụ sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu sản xuất, chế biến ra.
Điều 3. Căn cứ tính thu điều tiết

Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng quý nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:
1. Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu xuất bán xác định theo giá bán thực tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).
2. Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) đi mức thuế suất nhập khẩu tối thiểu đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.
3. Trường hợp mức thuế nhập khẩu tại thời điểm tiêu thụ sản phẩm lọc đầu và hóa dầu thấp hơn mức thuế suất nhập khẩu tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này thì Công ty Bình Sơn không được cấp bù lỗ.
Điều 4. Điều tiết ngân sách

Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.
Điều 5. Kê khai, thu nộp, quyết toán thu
1. Hàng quý, Công ty Bình Sơn tự kê khai, nộp khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.
2. Việc quyết toán thu, nộp đối với khoản thu thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu được thực hiện theo thời hạn và quy định áp dụng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các lô sản phẩm của Công ty Bình Sơn tiêu thụ kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động đến hết năm 2010.
nhayThời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2299/QĐ-TTg.nhay
2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.
3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Công ty Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 1942/QĐ-TTg

Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1942/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:25/11/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi