Quyết định 129/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 129/2008/QĐ-TTg NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2008 

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ XUẤT KHẨU

MẶT HÀNG QUẶNG BARITE VÀ APATIT

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit như sau:

1. Đối với mặt hàng quặng Barite (thuộc phân nhóm 2511.10.00.00 và 2511.20.00.00):

 

STT

Giá xuất khẩu (USD/tấn)

Mức thuế tuyệt đối (USD/tấn)

1

Từ 100 USD đến dưới 120 USD

35

2

Từ 120 USD đến dưới 140 USD

50

3

Từ 140 USD đến dưới 160 USD

60

4

Từ 160 USD trở lên

70

            2. Đối với mặt hàng quặng Apatit (thuộc phân nhóm 2510.10.10.00 và 2510.20.10.00):

 

STT

Giá xuất khẩu (USD/tấn)

Mức thuế tuyệt đối (USD/tấn)

1

Từ 40 USD đến dưới 60 USD

6

2

Từ 60 USD đến dưới 80 USD

10

3

Từ 80 USD đến dưới 100 USD

15

4

Từ 100 USD trở lên

20

 

Điều 2. Căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả mặt hàng Barite và Apatit trong từng thời kỳ, giao Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế tuyệt đối quy định tại Điều 1 Quyết định này; trường hợp cần điều chỉnh vượt trên 20% mức thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 129/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 129/2008/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness
No. 129/2008/QD-TTg
Hanoi, September 19th, 2008

 
DECISION
 
STIPULATING THE ABSOLUTE EXPORT DUTY RATE APPLICABLE TO BARITE AND APATITE ORE
 
THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT
 
Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001; Pursuant to the Law on Export and Import Duties dated 14 June 2005;
Pursuant to Decree 149-2005-ND-CP of the Government dated 15 December 2005 on implementation of the Law on Export and Import Duties;
Having considered the proposal of the Minister of Finance;
 
DECIDES:
 
Article 1
To stipulate the absolute export duty rate applicable to barite and apatite ore as follows:
1.       Applicable to barite ore (in Code Group 2511.10.00.00 and 2511.20.00.00):
 
Export Price (USD per tonne)
Absolute export duty rate (usd per tonne)
From 100 USD to below 120 USD
35
From 120 USD to below 140 USD
50
From 140 USD to below 160 USD
60
From 160 USD and above
70
 
2.       Applicable to apatite ore (in Code Group 2510.10.00.00 and 2510.20.00.00):
 
Export Price (USD per tonne)
Absolute Export Duty Rate (USD per tonne)
From 40 USD to below 60 USD
6
From 60 USD to below 80 USD
10
From 80 USD to below 100 USD
15
From 100 USD and above
20
 
Article 2
The Ministry of Finance is hereby assigned, based on market fluctuations and prices of barite ore and apatite ore from time to time, to issue a decision increasing or decreasing the above absolute export duty rates within a range not to exceed twenty per cent (20%). If it becomes necessary to increase or decrease the above absolute export duty rates in excess of 20%, the Ministry of Finance shall make a submission to the Prime Minister for his decision.
Article 3
This Decision shall be of full force and effect fifteen (15) days after the date on which it is published in the Official Gazette.
Article 4
Ministers, heads of ministerial equivalent bodies, heads of Government bodies and chairmen of people's committees of provinces and cities under central authority shall be responsible for implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT
Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!