Quyết định 22/QĐ-TTrB 2023 thanh tra về ATTP tại Hải Dương và Bắc Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 22/QĐ-TTrB

Quyết định 22/QĐ-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương và Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Thanh tra Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/QĐ-TTrBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Cường
Ngày ban hành:18/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thanh tra 35 cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương và Bắc Ninh

Ngày 18/5/2023, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 22/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương và Bắc Ninh. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:

1. Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Hoàng Hải, Phó trưởng phòng Thanh tra Y tế dự phòng (P1), Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn. Giao ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Đoàn thanh tra thực hiện 04 nhiệm vụ sau:

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương và Bắc Ninh;

- Phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiến nghị, đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy;

- Kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật, phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của các cơ sở có hành vi vi phạm;

- Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại 35 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh trong thời hạn 45 ngày làm việc, từ ngày 01/01/2022 đến 05/5/2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

4. Văn phòng Bộ Y tế bảo đảm kinh phí cho công chức Thanh tra Bộ Y tế tham gia Đoàn thanh tra; đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra tự bảo đảm kinh phí cho cán bộ tham gia Đoàn theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 22/QĐ-TTrB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

THANH TRA BỘ
______________

Số: 22/QĐ-TTrB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương và Bắc Ninh.

 

 CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ Quyết định 2099/QĐ-BYT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-BYT ngày 23/11/2022;

Căn cứ văn bản của Viện trưởng Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về việc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra để lấy mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương Và Bắc Ninh.

- Hình thức thanh tra: Theo kế hoạch.

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2022 đến 05/05/2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

- Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Hải, Phó trưởng phòng Thanh tra Y tế dự phòng (P1), Thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn;

2. Ông Lê Tiến Vinh, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Y tế; thư ký;

3. Ông Nguyễn Đình Dũng, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Y tế, thành viên;

4. Ông Lê Anh Tuấn, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Y tế, thành viên;

5. Ông Bùi Văn Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Y tế, thành viên;

6. Ông Dương Văn Tú, Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, thành viên.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Hải Dương Và Bắc Ninh(Có danh sách đính kèm). Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại các cơ sở có liên quan hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc quản lý và địa bàn của tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh.

2. Phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy.

3. Kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật, phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của các cơ sở có hành vi vi phạm.

4. Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Điều 5. Bảo đảm phương tiện, kinh phí.

Văn phòng Bộ Y tế bảo đảm kinh phí cho công chức Thanh tra Bộ Y tế tham gia Đoàn thanh tra; đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra tự bảo đảm kinh phí cho cán bộ tham gia Đoàn theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương; Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên tại danh sách đính kèm; Các Ông, Bà có tên tại Điều 2; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và Phòng Tổng hợp và giám sát, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 6;

- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);

- Văn phòng BYT (để p/h);

- Viện Kiểm nghiệm ATTP QG (để p/h);

- Cục ATTP (để biết);

- Cổng thông tin điện tử (để đăng tin);

- Lưu: TTrB, P1, P5.

CHÁNH THANH TRA BỘ

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TIẾN HÀNH THANH TRA TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ BẮC NINH

(Kèm theo quyết định số 22/QĐ-TTrB ngày 18 tháng 05 năm 2023 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

 

1. Tại tỉnh Hải Dương 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

102 Chi Lăng, p. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2

Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế DOLEXPHAR

Lô D và lô C-2, khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

3

Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh Dược - Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

324 Nguyễn Lương Bằng, p. Thanh Bình, Tp. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

4

Nhà máy HDPHARMA EU - Công ty Cổ phần dược vật tư Y tế Hải Dương

Thửa đất số 307, cụm công nghiệp Cẩm Thượng, phường cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Pulipha

Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

6

Công ty cổ phần Dược phẩm Syntech

Lô CN3, Cụm CN Ba Hàng, p. Nam Đồng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

7

Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar

Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, Tp.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8

Công ty Thiên Sư Việt Nam

Lô XN23, KCN Đại an, p. Tứ Minh, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

9

Công ty TNHH thương mại và thảo dược Hoàng Gia

Số nhà 40, ngõ 44, đường Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

10

Công ty Cổ phần thương mại Eupharma

Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương

11

Công ty Cổ phần Gold Tiphar Pharma

Thôn Nội, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

12

Công Ty TNHH Korea Việt Nam

Ngõ 97, Phố An Thái, Khu 2, Phường Bình Hàn,Tp. Hải Dương

13

Công ty TNHH dược mỹ phẩm Linh Chi Korea

Số nhà 14 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương

14

Công ty TNHH một thành viên Asboss France

Số 5/189 Phố Quyết Thắng, Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

15

Công ty TNHH DenMark Việt Nam

Số 9, khu 7, đường Tống Duy Tân, P. Ngọc Châu. Tp. Hải Dương

16

Công ty CP dược phẩm quốc tế Alpha Gold

Số 3, ngõ 111, Đ. Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương.

17

Công ty TNHH Trường Phúc Hải Dương

Số 11 Kênh Tre, P. Tân Bình, Tp. Hải Dương

 2. Tại tỉnh Bắc Ninh

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1

Công ty Dược phàm và Thương mại Thành Công

Km số 6+200 Quốc lộ 38 - p. Hạp Lĩnh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh

Lô C1-1, khu CN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3

Nhà máy Dược phẩm Dkpharma -Chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa

Lô III-1.3, Đường D3, Khu CN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

4

Công ty Cổ phần Liên Doanh Dược phẩm E’Loge France Việt Nam

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

5

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân

Lô II - 8.3 Khu CN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

6

Công ty TNHH dược phẩm NASAKI

Lô E8, E9 Cụm CN đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

7

Công ty Cổ phần sinh học dược phẩm BIOPRO

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

8

Công ty TNHH Đông Nam dược Hoàng Gia

Khu Lãm Trại, Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

9

Công ty Dược phàm và Thương mại Phương Đông

TS 509, Tờ bản đồ số 01, Cụm CN Hạp Lĩnh, P. Hạp Lĩnh, T. Bắc Ninh

10

Công ty cổ phần dược phẩm Quốc tế Goldwin

Đường TK21, KCN Tiên Sơn, p. Đồng Nguyên, Tp. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

11

Công ty TNHH dược phẩm quốc tế GERMAR

Số nhà 117 Đ. Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

12

Công ty TNHH thiết bị Y tế Strong Wind

35 Nguyễn Đức Cảnh, P. Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

13

Công ty Cổ phần dược phẩm Đại Dương Xanh

Số 411, đường Nguyễn Trãi, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,

14

Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Nam Dương

Xóm Nội, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

15

Công ty CP dược phẩm Gia Thuận

Phố Hồ (Lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh B ắ c Ninh

16

Công ty TNHH POLARIS PHARMA

Số 3, Ngõ 507, Đg. Hoàng Quốc Việt, p. Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh, T.Bắc Ninh

17

Công ty TNHH thương mại HD GIA MINH

Lô 1-2 phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

18

Công ty TNHH Robin Group

Số 121, Đường Nguyễn Hoàng Nghị, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi